Thiên Lương Cung Quan Lộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thiên Lương lâm cung Quan Lộc, tại cung Ngọ hội chiếu cát diệu, chủ là Chính giới nhân viên quan trọng、 lãnh tụ giới kinh thương, danh truyền dị quốc, quyền cao chức trọng。 Thái Dương đồng độ, hoặc văn hoặc võ, lấy tài nghệ dương danh。 Sao Thiên Đồng đồng độ, chủ là nhân tài sắp xếp nội vụ, như bí thư tham nghị, nắm nội quyền, giỏi trù hoạch。 Thiên Cơ đồng độ, thân kiêm nhiều chức, nhưng nhiều biến động, cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Đại HaoThiên Hình hội chiếu, chủ người có sứ mệnh đặc thù, hoặc vì sự nghiệp mà sinh tai họa, liên quan kiện tụng phá hao。  

Thiên Lương cung Quan Lộc có thể làm việc liên quan pháp luật

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Quan Lộc

(1) Thiên Lương cung Quan Lộc, bởi vì là Quý tinh mà không phải phú diệu, vì vậy so với nằm ở cung Tài Bạch càng đẹp hơn, thấy cát diệu cát hóa, có thể phục vụ công chức mà nhiều cơ hội thăng chức。 Bị người đề bạt, có biểu hiện kiệt xuất。 Cùng Văn XươngVăn KhúcHóa Khoa、 Thiên Hình tương hội, lợi cho chức vụ ty pháp, hoặc là người chấp pháp。  

(2) Thiên Lương tại cung Ngọ, cùng Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtHóa Quyền、 Hóa Khoa tương hội, có thể là [Chính giới nhân viên quan trọng], hội Lộc TồnHóa LộcThiên Mã、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Quyền, có thể làm [lãnh tụ giới kinh thương], hội Thiên Mã、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, chủ [danh truyền dị quốc], hội Hóa Quyền、 Hóa Khoa、 Hóa Lộc、 Tả Phù、 Hữu Bật, chủ [quyền cao chức trọng]。  

(3) Thái Dương Thiên Lương đồng độ, đa phần chủ tri thức và kỹ năng chuyên nghiệp, nên có thuyết [hoặc văn hoặc võ, tài nghệ dương danh], càng có Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa、 Thiên TàiLong TrìPhượng Các, càng là như vậy。 Tại cung Mão cũng đẹp hơn xa so với cung Dậu。  

(4) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, tam phương hội Thái ÂmThiên Cơ, đây là Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân trong đó một loại, thích hợp tại cơ cấu lớn hoặc ban ngành chính phủ đảm nhiệm hành chính, mà lấy tính chất của cung Mệnh là chủ thể。 Cung Mệnh của tinh hệ này, Thái Âm của cung Thìn Tuất, Thái Âm chủ nội tài, nên nguyên văn gọi là [sắp xếp nhân tài nội vụ]。 Do đó thấy rõ, tính chất cụ thể của Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, cần từ cung Mệnh quan sát, không được tại góc độ của cung Quan Lộc nhìn, bằng không tựu sai chút xíu mà đi ngàm dặm。  

(5) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, đây cũng là một loại Thiên cách của Cơ Nguyệt Đồng Lương cách, cũng chủ nhân tài nội vụ, mà Thiên Cơ có đủ tính chất biến động, nên có ý nghĩa của [thân kiêm nhiều chức] cùng [biến động], nhưng càng là biến động, thì sự nghiệp căn cơ càng bất ổn, thành tựu cũng càng nhỏ, điểm này tất phải chú ý。 Cùng Thiên Cơ Hóa Quyền đồng độ, thì sự nghiệp trải qua nếu biến hóa của Can năm về sau, tựu sẽ ổn định xuống。  

(6) Thiên Lương cung Quan Lộc hội Tứ sát, chủ [sứ mệnh đặc thù], đây lấy tại cung Tị là chuẩn xác, 11 cung khác đều không có tính chất này, cửu tử nhất sinh, sự nghiệp đa tai đa nạn, như cung Mệnh càng gặp chư cát và cát hóa, đây là Mệnh cách của nhân vật phi phàm, nhưng cũng khả năng là kỳ nhân của hắc bang。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *