Thiên Lương Cung Nô Bộc

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Lương Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thiên Lương cung Nô Bộc nhập miếu hội chiếu Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt hoặc Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ có được bạn bè chính trực, đều chủ có được bạn bè trợ lực, hoặc thủ hạ ủng hộ。 Thiên Cơ đồng độ, bạn bè tuy nhiều, nhưng thường thường biến đổi, sao Thiên Đồng đồng độ, chủ có được bạn có ích, hoặc có được trợ lực của bạn bè。 Thái Dương đồng độ, chủ kết giao bạn quý, đa phần là người trong Chính giới Quân giới hoặc lãnh tụ giới kinh thương、 người nổi tiếng xã hội。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ、 hội chiếu, vì bạn bị tai họa, nhiều phân tranh thị phi。 Không Kiếp、 Đại Hao đồng độ, vì bạn phá hao, hoặc thủ hạ không thận trọng mà tổn thất tiền tài。  

Thiên Lương Cung Nô Bộc chủ bạn bè giúp đỡ

Bình Chú Về Thiên Lương Cung Nô Bộc

(1) Thiên Lương cung Nô Bộc, tính chất cơ bản bất lợi, vì Thiên Lương chủ cô, nên chủ bạn bè số lượng ít, thuộc hạ cũng không nhiều。 Bất quá, càng có Tứ phụ diệu và Tam cát hóa, lại chủ [bạn chính trực] cùng [bạn bè trợ lực] với [thủ hạ ủng hộ] v.v。 Chỉ thấy Tả Phù、 Hữu Bật, chỉ chủ thuộc hạ bạn bè đông đúc, nhưng không nhất định có trợ lực。  

(2) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Cơ chủ biến, nên tinh hệ này chủ bạn bè đến mà lại đi, không thể lâu dài, [thường thường biến đổi], nên cảm tình khó mà sâu dầy, trợ lực cũng là đúng điểm dừng, không thể thâm nhập。 Thiên Cơ Hóa Kị, thì biến động càng nhanh, còn không có trợ lực, càng gặp Đà La、 Âm SátThiên Diêu v.v, thì thuộc hạ bạn bè trong ngoài bất nhất, đều không được chỗ dựa, đều ngầm chiếm đoạt lợi ích của bản thân。  

(3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Đồng tại cung Nô Bộc là cát tinh, nên cải thiện phẩm chất của Thiên Lương, chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị, liền chủ có được [bạn có ích], thuộc hạ cũng trung thành đáng tin, có Văn XươngVăn Khúc, thì quan hệ cá nhân khá một lòng, thấy Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Tả Phù、 Hữu Bật, thì [có được trợ lực của bạn bè], hoặc thuộc hạ hiệp trợ thành tựu sự nghiệp。 Thiên Đồng Hóa Kị thì chủ cảm tình bị thương, càng có Đà La đồng độ, bị thuộc hạ bạn bè liên lụy。  

(4) Thái Dương Thiên Lương đồng độ, vì Thái Dương Thiên Lương đều chủ quý, nên tính chất cơ bản là [kết giao bạn quý], nhưng thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị thì không phải, mà cái gọi là bạn quý, là người bạn đối với bản thân có trợ giúp, bọn họ khả năng tại trên xã hội không có danh tiếng, không quyền không thế, nhưng đối với bản thân có trợ giúp, nên không nhất định như nguyên văn chỗ nói [Chính Quân giới nhân sĩ、 giới kinh thương lãnh tụ、 xã hội người nổi tiếng] v.v。  

(5) Thiên Lương hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ [vì bạn bị tai họa], hoặc bị thuộc hạ liên lụy, Kình Dương đồng độ, chủ [phân tranh thị phi], Đà La đồng độ, chủ bị tiểu nhân hoặc có ám đoạt。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Lương ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *