Thái Âm Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu nhập miếu, có cát diệu hội chiếu, cha mẹ song toàn, không có hình khắc。 Nhật nguyệt đồng độ, tại cung Mùi bất lợi mẹ, tại cung Sửu bất lợi cha。 Hóa Kị, nhiều tai bệnh。 Hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, phải quá kế tự xuất (cho đi làm con thừa tự), bằng không  có hình thương。 Nhưng Hóa Kị cũng có người sớm khắc cha, nên cha mất thì mẹ cô đơn khổ cực không có chỗ dựa。  <Mệnh Thiên Phủ thường là người tính toán cẩn thận kỹ lưỡng, chu toàn và giỏi tích lũy, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Thái Âm Cung Phụ Mẫu chủ tình cảm mẹ con

Bình Chú Về Thái Âm Cung Phụ Mẫu

  (1) Sao Thái Âm tại cung Phụ Mẫu, nhập miếu là đẹp, lạc hãm bất lợi mẫu thân, càng là người sinh vào hạ huyền cùng người sinh ban ngày。

  (2) Sao Thái Âm tại cung vị miếu vượng, chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị, liền đã chủ cha mẹ song toàn, không nhất định cần phải thấy cát diệu, nhưng thấy cát tinh, thường chủ được lực của cha mẹ che chở bảo hộ, càng chủ được mẫu thân bảo vệ。

  (3) Thái Dương Thái Âm đồng độ, bởi vì tất là trong đó một sao nhập miếu, một sao khác lạc hãm, vì vậy, cùng quan hệ của song thân không toàn mỹ, tại cung Sửu lợi mẫu thân, tại cung Mùi lợi phụ thân, mà từ mệnh tạo là người sinh ban ngày hoặc người sinh ban đêm, có thể giúp đỡ phán đoán đối với một người thân nào có hình khắc nặng。  <Tham Lang là sao về đào hoa tửu sắc và nhiều ham muốn, Tham Lang cung Phúc Đức có khiến bạn ham chơi nhậu nhẹt và đắm chìm vào tửu sắc bài bạc không?>  (4) Thái Âm Hóa Kị tại cung Phụ Mẫu, vì Thái Âm chủ mẹ, nên bất lợi mẫu thân, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên Nguyệt、 Thiên Hư v.v, chủ [nhiều tai bệnh]。 Nhưng cũng chủ cha mất sớm mà mẹ nhiều đau khổ, vì vậy, tình huống cụ thể liền tỏ ra nói nước đôi, nên tác giả cho rằng, một trưng nghiệm này, tính thực dụng trước mắt như cũ không lớn。

(5) Thái Âm cung Phụ Mẫu hội chư sát Hình, tựu là Thái Âm không Hóa Kị, cũng chủ hình thương。  <Cự Môn cung Điền Trạch thường sẽ ở những nơi ồn ào, gần chợ, hoặc có xu hướng mở cửa hàng ăn uống, bạn có thuộc những điều kể trên không?>

Luận Thêm Về Thái Âm Cung Phụ Mẫu

Nội dung được tham khảo từ website Huyền Thiên Các:
Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, gia hội cát tinh, sẽ không khắc cha mẹ, còn có  ân đức。

Sao Thái Âm tọa cung Phụ Mẫu, gia hội sát tinh, nếu còn thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh, thì chỉ chủ phân ly; nếu sát tinh nặng, thì đề phòng hình khắc。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, sao Kình Dương đồng cung, chủ cùng mẹ duyên phận cạn, lạc hãm càng tệ。 <Thiên Tướng cung Quan Lộc thường đảm nhiệm công tác về tổ chức, lo lương thưởng, nắm giữ ấn tín, được sự tin cậy từ cấp trên, bạn thì sao?>Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, sao Đà La đồng cung, chủ cùng mẹ bất hòa, mỗi người có thành kiến riêng, lạc hãm càng tệ。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, cùng  sao Thiên Mãsao Thiên Hư đồng cung, không thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh cũng chủ xa rời cha mẹ。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh, thời thơ ấu cha mẹ cùng chính mình ly tán。 Nếu càng thấy đơn tinh, thường thường chủ cho làm con thừa tự。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu,  cùng  sao Thiên Lươngsao Thiên Thọ tương hội, thì tuy  lạc hãm Hóa Kị, cũng chỉ chủ tai bệnh, không chủ hình khắc。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, Thái Âm Hóa Kị thấy sao Kình Dương、 sao Đà La, càng thấy sao Văn Khúc, chủ có người gièm pha, đến nỗi cùng cha mẹ hoặc cấp trên bất hòa。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, nếu cùng sao Bạch Hổsao Tang Mônsao Điếu Khách đồng thủ,Mệnh chủ cùng mẹ và vợ nhiều xung đột hoặc mẹ và vợ nhiều bệnh, ấu niên liền sẽ khắc mẹ, cùng mẹ cảm tình ác hóa, hoặc từ nhỏ xa rời cha mẹ, ấu niên cô độc, rời xa tổ tiên cho làm con thừa tự có thể giảm tránh hình khắc。

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu, gia hội sao Cô Thầnsao Quả Tú cũng chủ cha hoặc mẹ mất sớm。<Thiên Lương cung Nô Bộc thường quen biết và chơi với người hơn tuổi, rất ít chơi cùng đồng lứa hoặc thấp hơn, bạn thấy đúng không?>


<Phá Quân cung Phu Thê có phải chồng/ vợ của bạn là người rất mạnh mẽ quyết đoán, hay là tình cảm của bạn sẽ có nhiều rạn nứt?>
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
 
Share this