Thái Âm Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thái Âm cung Phụ Mẫu nhập miếu, có cát diệu hội chiếu, cha mẹ song toàn, không có hình khắc。 Nhật nguyệt đồng độ, tại cung Mùi bất lợi mẹ, tại cung Sửu bất lợi cha。 Hóa Kị, nhiều tai bệnh。 Hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, phải quá kế tự xuất (cho đi làm con thừa tự), bằng không  có hình thương。 Nhưng Hóa Kị cũng có người sớm khắc cha, nên cha mất thì mẹ cô đơn khổ cực không có chỗ dựa。

Thái Âm Cung Phụ Mẫu chủ tình cảm mẹ con

Bình Chú Về Thái Âm Cung Phụ Mẫu

  (1) Sao Thái Âm tại cung Phụ Mẫu, nhập miếu là đẹp, lạc hãm bất lợi mẫu thân, càng là người sinh vào hạ huyền cùng người sinh ban ngày。

  (2) Sao Thái Âm tại cung vị miếu vượng, chỉ cần không thấy sát diệu Hóa Kị, liền đã chủ cha mẹ song toàn, không nhất định cần phải thấy cát diệu, nhưng thấy cát tinh, thường chủ được lực của cha mẹ che chở bảo hộ, càng chủ được mẫu thân bảo vệ。

  (3) Thái Dương Thái Âm đồng độ, bởi vì tất là trong đó một sao nhập miếu, một sao khác lạc hãm, vì vậy, cùng quan hệ của song thân không toàn mỹ, tại cung Sửu lợi mẫu thân, tại cung Mùi lợi phụ thân, mà từ mệnh tạo là người sinh ban ngày hoặc người sinh ban đêm, có thể giúp đỡ phán đoán đối với một người thân nào có hình khắc nặng。

  (4) Thái Âm Hóa Kị tại cung Phụ Mẫu, vì Thái Âm chủ mẹ, nên bất lợi mẫu thân, càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Thiên NguyệtThiên Hư v.v, chủ [nhiều tai bệnh]。 Nhưng cũng chủ cha mất sớm mà mẹ nhiều đau khổ, vì vậy, tình huống cụ thể liền tỏ ra nói nước đôi, nên tác giả cho rằng, một trưng nghiệm này, tính thực dụng trước mắt như cũ không lớn。

(5) Thái Âm cung Phụ Mẫu hội chư sát Hình, tựu là Thái Âm không Hóa Kị, cũng chủ hình thương。
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *