Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu, chủ cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc。 Phùng Kình Dương đồng độ, giữa cha con ý kiến không hợp。 Hội chiếu Đà La、 Hỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, có hình thương。 Hoặc ở riêng, hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự)。 <Thái Âm cung Phúc Đức có khiến bạn ham mê những đồ vật tinh xảo đẹp đẽ, ham mê đất đai không?>

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu

  (1) Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu là Thiện tinh, chỉ cần không thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa Không、 Địa Kiếp、 Hóa Kị các loại hung tinh, liền chủ [cha mẹ song toàn]、 [không có hình khắc], có thể tại tuổi thơ có được song thân che chở。 Càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, có thể được dìu dắt, càng là thu được bồi dưỡng giáo dưỡng tốt đẹp。 Thấy Văn XươngVăn Khúc, thì tăng thêm cảm tình lẫn nhau。  (2) Thiên Phủ thích thấy Lộc tinh, Thiên Phủ cung Phụ Mẫu cũng không ngoại lệ, đắc Lộc Tồn cùng Hóa Lộc, thường chủ cha mẹ tại kinh tế, cho bản thân chiếu cố tốt đẹp, nếu như càng có Thiên Vu đồng độ, chủ có thể thừa kế di sản, còn có được rất phong phú。 Nhưng nếu là Lộc Tồn đồng độ, thì chủ cha mẹ tại phương diện Tài Bạch, không tín nhiệm mệnh tạo, khống chế tất cả tài vụ, không dễ dàng từ trong tay chảy ra một phân một hào。

  (3) Thiên Phủ cung Phụ Mẫu cùng Kình Dương đồng độ, chủ giữa hai đời bất hòa, nếu là nam mệnh, tự nhiên là [giữa cha con ý kiến không hợp], như là nữ mệnh, thì khắc ứng tại giữa mẹ con。 Nếu như càng có Thiên Hình, thì chủ cha mẹ tai bệnh。 Thiên Phủ cùng Đà La Hỏa Linh Không Kiếp Hình các loại tương hội, cũng chủ cha mẹ tai bệnh hình thương, không sống chung thì có thể tránh, lấy sinh ly thay thế tai bệnh và tử biệt。

  (4) Thiên Phủ Hóa Khoa tại cung Phụ Mẫu, đã tăng thêm cảm giác trách nhiệm của cha mẹ chiếu cố con cái, cảm tình cũng càng sâu dầy。 <Thiên Tướng cung Nô Bộc thì bạn bè của bạn rất đáng tin tưởng có phải không?

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu chủ cha mẹ chăm sóc đầy đủ

Luận Thêm Về Sao Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, thích thấy Lộc tinh,  tại cung Phụ Mẫu cũng không ngoại lệ, được sao Lộc Tồn và sao Hóa Lộc, thường chủ cha mẹ tại kênh tế, cho chính mình chiếu cố tốt đẹp, nếu như càng có Thiên Vu đồng cung, chủ có thể thừa kế di sản, còn có được phong phú。

Nhưng nếu là sao Lộc Tồn đồng cung, tất định Dương Đà giáp cung Phụ Mẫu, thì chủ cha mẹ tại phương diện tài bạch, không tín nhiệm Mệnh tạo, khống chế tất cả tài vụ, không dễ dàng từ trong tay chảy ra một xu một hào。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng sao Kình Dương đồng cung, chủ giữa hai đời bất hòa, nếu là nam mệnh, tự nhiên là giữa cha con ý kiến không hợp, như là nữ mệnh, thì khắc ứng tại giữa mẹ con。 Nếu như càng có sao Thiên Hình,thì chủ cha mẹ tai bệnh。Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu,cùng sao Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Địa Khôngsao Địa Kiếp、 Thiên hình các loại tương hội, cũng chủ cha mẹ tai bệnh hình thương, không ở cùng thì có thể tránh được, lấy sinh ly để thay cho tai bệnh và tử biệt。

Sao Thiên Phủ tọa Phụ Mẫu, Thiên Phủ Hóa Khoa, đã tăng thêm cảm giác trách nhiệm cha mẹ chiếu cố con cái, cảm tình cũng càng sâu dầy。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, thông thường không chủ hình khắc, hơi gặp hai cái cát tinh, liền biểu thị cùng cha mẹ chung sống hòa thuận, có trợ lực。 Nếu như gặp đến sát tinh、 Hóa Kị khá nhiều, thì biểu thị cha mẹ đối với bản thân không có trợ lực, mà còn dễ vì vấn đề tiền bạc cùng cha mẹ sản sinh tranh chấp、 mâu thuẫn。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, thông thường tình hình chủ cha mẹ song toàn, chỉ ở dưới tình hình Phủ Khố Không Lộ mới có hình khắc, hoặc chủ không được hưởng che chở từ cha。 <Thiên Di Thiên Lương có lợi ích gì cho việc xuất ngoại, du lịch, đi xa>Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng sao Kình Dương đồng cung, chủ hai đời bất hòa, cùng sao Đà La đồng hội, chủ có hình khắc, thấy Thiên Hình càng nặng。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng  Hỏa Tinh、 Linh Tinh đồng cung, chủ sinh ly, thấy sao Thiên Hình, thời niên thiếu cha mẹ không đầy đủ。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng sao Địa Không、 sao Địa Kiếp đồng cung, chủ bái lạy thêm cha mẹ。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng sao Lộc Tồn đồng cung, thấy sát tinh, chủ cha con không hòa hợp, còn chủ cha mẹ thích một mình nắm tài quyền。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, cùng sao Hóa Lộc đồng cung hoặc đối củng, lấy Vũ Khúc Hóa Lộc phù hợp nhất, thì cha mẹ tài ấm khá dày。

Sao Thiên Phủ cung Phụ Mẫu, thấy sao Thiên Vu đồng cung, hoặc sao Thiên Vu tại cung Mệnh、 cung Tài Bạch, chủ cha mẹ di sản phong phú。<Bạn có bị đau cột sống, thoái hóa không, hãy xem chi tiết về Thất Sát cung Tật Ách nhé!>
 
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
 
Share this