Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Sao Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu, chủ cha mẹ đầy đủ, không có hình khắc。 Phùng Kình Dương đồng độ, giữa cha con ý kiến không hợp。 Hội chiếu Đà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, có hình thương。 Hoặc ở riêng, hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự)。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Phụ Mẫu

  (1) Thiên Phủ tại cung Phụ Mẫu là Thiện tinh, chỉ cần không thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa KiếpHóa Kị các loại hung tinh, liền chủ [cha mẹ song toàn]、 [không có hình khắc], có thể tại tuổi thơ có được song thân che chở。 Càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, có thể được dìu dắt, càng là thu được bồi dưỡng giáo dưỡng tốt đẹp。 Thấy Văn XươngVăn Khúc, thì tăng thêm cảm tình lẫn nhau。

  (2) Thiên Phủ thích thấy Lộc tinh, Thiên Phủ cung Phụ Mẫu cũng không ngoại lệ, đắc Lộc Tồn cùng Hóa Lộc, thường chủ cha mẹ tại kinh tế, cho bản thân chiếu cố tốt đẹp, nếu như càng có Thiên Vu đồng độ, chủ có thể thừa kế di sản, còn có được rất phong phú。 Nhưng nếu là Lộc Tồn đồng độ, thì chủ cha mẹ tại phương diện Tài Bạch, không tín nhiệm mệnh tạo, khống chế tất cả tài vụ, không dễ dàng từ trong tay chảy ra một phân một hào。

  (3) Thiên Phủ cung Phụ Mẫu cùng Kình Dương đồng độ, chủ giữa hai đời bất hòa, nếu là nam mệnh, tự nhiên là [giữa cha con ý kiến không hợp], như là nữ mệnh, thì khắc ứng tại giữa mẹ con。 Nếu như càng có Thiên Hình, thì chủ cha mẹ tai bệnh。 Thiên Phủ cùng Đà La Hỏa Linh Không Kiếp Hình các loại tương hội, cũng chủ cha mẹ tai bệnh hình thương, không sống chung thì có thể tránh, lấy sinh ly thay thế tai bệnh và tử biệt。

  (4) Thiên Phủ Hóa Khoa tại cung Phụ Mẫu, đã tăng thêm cảm giác trách nhiệm của cha mẹ chiếu cố con cái, cảm tình cũng càng sâu dầy。
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *