Thiên Phủ Cung Nô Bộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Nô Bộc Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Nô Bộc, chủ kết bạn rộng rãi。 Hội Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ có được bạn bè trợ lực。 Hội Tả PhùHữu Bật, càng được bạn bè ủng hộ, được thủ hạ trợ lực, hoặc được thủ hạ trung thành。 Như hội chiếu Không Kiếp、 Đại Hao, thì vì kết bạn mà phá hao, hoặc bị thủ hạ trộm cắp phá tổn。 Hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình, thành tâm đối đãi người, trái lại bị oán hận, hoặc bị thủ hạ âm mưu cùng gây bất lợi。

Sao Thiên Phủ cung Nô Bộc chủ bạn bè giúp đỡ bao bọc

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Nô Bộc

  (1) Thiên Phủ là cát diệu, tại cung Nô Bộc chủ bạn bè đông đúc, giao du rộng rãi, bất quá vô luận như nào, người này tất định cẩn thận tuyển chọn bạn bè, đây là phát huy cá tính thận trọng của Thiên Phủ, nên bạn có ích nhiều mà bạn xấu ít, hoặc là đối với tất cả bạn bè đều bảo trì khoảng cách, nên nhiều xã giao qua loa。

  (2) Thiên Phủ cung Thiên Di hội Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa đều cát lợi, có thể [được bạn bè trợ lực], nhưng Tam hóa có nơi bất đồng: Hóa Lộc trợ giúp mệnh tạo sinh tài, cải thiện kinh tế sinh hoạt; Hóa Quyền trợ giúp sự nghiệp phát triển, nhưng không phù hợp thấy Tử Vi Hóa Quyền, bằng không sẽ bị đoạt quyền hoặc bị người chế phục; Hóa Khoa thì lợi cho học tập。 Bất quá, Thiên Phủ tại cung Nô Bộc, cùng tại cung vị khác giống nhau, đều thích phủ khố tràn đầy, tức thấy Lộc Tồn và Hóa Lộc, thấy nó thì chủ bạn bè trung hậu có thành thật, nếu là không khố lộ khố, ví dụ như, Thiên Phủ cung Nô Bộc thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp  các loại, thì là kết giao tiểu nhân, bị ngầm chiếm đoạt thương hại。

  (3) Thiên Phủ cung Nô Bộc cũng thích hội Tả Phù、 Hữu Bật, một phương diện bạn bè đông đúc, một phương diện cũng được trợ lực, tại sự nghiệp cùng phương diện khác, đều thu được nơi ích lợi。 Ngoài ra, cũng dễ dàng kết giao bạn tri kỷ tốt, cuộc đời không đến nỗi cô lập không được giúp đ。

  (4) Thiên Phủ tối kị Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao, đem tài khí của nó làm rỗng mất, Thiên Phủ cung Nô Bộc, thì là bị bạn bè thuộc hạ ngầm chiếm đoạt mà tổn thất。 Nếu như càng gặp Vũ Khúc Hóa KịLiêm Trinh Hóa Kị v.v, tình huống càng nghiêm trọng, tổn thất càng nặng nề。

  (5) Thiên Phủ cung Nô Bộc hội Hỏa Linh Dương Đà Hình các loại sao, chủ bị người lấy đức báo oán, tựu là càng gặp Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc Lộc Mã v.v, cũng không thể cải biến tình huống này, chỉ là trong bạn bè, một chính một phản, có tri kỷ, có bạn bè vì đạo nghĩa không cho phép chùn bước, cũng có tiểu nhân、ngụy quân tử trong ngoài bất nhất。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Nô Bộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this