Thiên Phủ Cung Quan Lộc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Quan Lộc Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Quan Lộc, chủ sự nghiệp vĩ đại。 Như Thiên Phủ lâm cung Ngọ, Lộc Tồn tại cung Dần, mà sao Thiên Tướng cung Tuất, có cát tinh phụ diệu hội chiếu, chủ quý đến cực phẩm, lấy không có sát tinh là hợp cách。 Như sao Thiên Phủ cung Quan Lộc tại cung Sửu, hội cát diệu, cũng chủ đại quý, nhưng phải hội sao Lộc Tồn tại cung Dậu mới là hợp cách, thông thạo văn võ đều thành phú quý phát tài giàu có。 Không Kiếp đồng độ, phách lực lớn, phù hợp với phương diện công xưởng nhà máy phát triển。 Đầu cơ sự nghiệp bất lợi, hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, nhiều phân tranh có trắc trở。 <Thái Âm cung Nô Bộc thì bạn bè của bạn có đắc lực không?  Bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thiên Phủ cung Quan Lộc phù hợp với nhân viên ngân hàng

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Quan Lộc

  (1) Thiên Phủ cung Quan Lộc, không thể liền vì vậy nói là [sự nghiệp vĩ đại], trên sự thực, Thiên Phủ chỉ là tinh diệu của gìn giữ, sự nghiệp gìn giữ tựu không thể có đại phát triển, vì vậy, muốn thấy sự nghiệp vĩ đại, Thiên Phủ tựu phải thấy Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaLộc TồnThiên MãTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc v.v, như vậy mới có thành tựu kinh người。 Bất quá, dù rằng dạng này, cũng không thích hợp sự nghiệp khai sáng mới tinh, mà cần tại trên sự nghiệp sẵn có, dần dần phát triển。

  (2) Thiên Phủ cung Quan Lộc tại cung Ngọ, tất cùng Vũ Khúc đồng độ, cung Dần Chính diệu là Liêm Trinh độc tọa, Lộc Tồn đồng độ ở cung Giờ Dần, nhất định là người sinh năm Giáp, Liêm Trinh cũng tất Hóa Lộc, vì vậy, trên thực tế, đây là cung MệnhLiêm Trinh Hóa Lộc cùng Lộc Tồn đồng cung, hội chiếu Vũ Khúc Hóa Khoa, loại kết cấu này, càng gặp Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc các loại cát tinh, chủ [quý đến cực phẩm], tại xã hội hiện đại, loại Mệnh cách này, vô luận là tham gia chính trị kinh thương, hoặc là đảm nhiệm nhân viên hành chính của cơ cấu lớn, đều sẽ thu được thành tựu lớn。 <Tham Lang cung Thiên Di sẽ ảnh hưởng đến việc xuất ngoại, đi xa của bạn ra sao?>
  (3) Thiên Phủ cung Quan Lộc tại Sửu, cung Mệnh tất là cung Dậu, còn Vô Chính Diệu, trải qua tá tinh an cung, được Tử Vi Tham Lang, người sinh năm Tân, Lộc Tồn tại Dậu。 Một cách cục này, Thiên Phủ đắc Lộc, càng có chư cát diệu phụ tá, chủ có thể [thành phú quý phát tài giàu có]。 Trên sự thực, cung Mệnh của cách cục này, là Tử Vi Tham Lang hội Thiên Phủ Thiên Tướng, chính là [Phủ Tướng Triều Viên] cách, nên mức độ thấp nhất cũng là cách cục trung bình, càng được chư cát diệu cùng Lộc Tồn, vì vậy có thể thành đại cách, phú quý song toàn。

  (4) Thiên Phủ cung Quan Lộc hội Địa Không Địa Kiếp, nguyên văn gọi là [phách lực lớn], chỉ là tựu một mặt cát lợi của nó mà luận, mặc dù phách lực lớn, nhưng lại bất lợi tài vận, tham gia hoạt động đầu tư thương nghiệp thông thường, chủ tuy có phách lực, hoàn cảnh khách quan lại không phối hợp, vì vậy dễ dàng phá bại dẫn đến tổn thất, nên phù hợp [phương diện công xưởng nhà máy phát triển], trái lại có thể đem tính chất của Không Kiếp, biến thành sáng nghiệp cùng lãnh đạo của nhà máy, nếu như không thấy Lộc diệu, thì nhà máy cũng nhiều trở ngại, làm ăn nhiều cảnh khốn khó。

  (5)Thiên Phủ cung Quan Lộc hội Dương Đà Hỏa Linh Tứ sát, phải tận khả năng phòng ngừa trên làm ăn cùng người ta kết oán, mọi việc dĩ hòa vi quý, vì tinh hệ này chủ [nhiều phân tranh có trắc trở], càng là trắc trở của phương diện nhân sự。

  (6) Tại đây có thể bổ sung một chút: Thiên Phủ chỉ có Hóa Khoa, đều không Hóa Lộc Hóa Quyền hoặc Hóa Kị, khi Thiên Phủ Hóa Khoa ở cung Quan Lộc, chủ có chữ tín về tiền bạc, thích hợp tham gia các loại công tác hoạt động tín dụng tài vụ bảo hiểm, có thể được người tín nhiệm。 <Cự Môn cung Tật Ách thường biểu hiện là bệnh khó nói, bạn có bệnh như vậy không?>


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Quan Lộc:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this