Luận Giải Lá Số Tử Vi

Tử Vi Đẩu Số

Nguyễn Việt Kiên xin công bố bảng giá luận giải và nội dung chi tiết của từng mức phí.

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI VỀ HỌC HÀNH, LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG SỰ NGHIỆP

 • Đối tượng: học sinh sinh viên, (16 – 23 tuổi)
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá năng lực, định hướng công việc và học tập trong tương lai sao cho phù hợp nhất, phát huy khả năng của bản thân nhất. (Không luận về các nội dung khác không liên quan như tình cảm, v.v)
 • Thời giann luận giải: 20 – 30 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: (Tạm thời dừng dịch vụ này)

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI TƯ VẤN VỀ HÔN NHÂN, TÌNH CẢM

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá trạng thái tình cảm, cảm xúc của bản thân và định hướng diễn biến tình cảm trong từng giai đoạn cuộc đời, giúp cho bạn nhìn nhận ra được tình cảm thực tế và đưa ra sự lựa chọn đúng đắn, tránh xa vào lầm lạc. (Lưu ý không hỏi những câu như chồng em là người như thế nào, hình dáng ra sao, có giàu không v.v vì những câu này đa phần toàn là tỉ lệ chuẩn xác không cao, 50-50, mời các bạn đi xem bói là tốt nhất)
 • Thời giann luận giải: 30 – 60 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: (Tạm thời dừng dịch vụ này)

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI XÁC ĐỊNH GIỜ SINH

 • Đối tượng: các bạn không chắc chắn về giờ sinh (giữa 2 giờ sinh)
 • Nội dung luận giải: phân tích tính cách, xu hướng, các mối quanh hệ giữa hai lá số để tìm ra đâu là lá số thật sự, chính bạn sẽ là người xác nhận kết quả chứ không phải đơn độc một phía ấn định cho bạn một cách phiến diện.
 • Thời giann luận giải: 30 – 60 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 500k

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI THEO NĂM

 • Đối tượng: là khách hàng quen đã từng xem
 • Nội dung luận giải: luận đoán tốt xấu trong một năm và những điểm chính của năm cần lưu ý (không phân tích sâu từng tháng một, rất đau đầu)
 • Thời giann luận giải: 30 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 1.000k

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI TƯ VẤN VỀ ĐẦU TƯ, BUÔN BÁN

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá về vận tài chính, khả năng kinh doanh, mức độ quy mô kinh doanh, ngành nghề và phương thức kinh doanh, tổng kết và đưa ra lựa chọn phù hợp. (Đầu tư kinh doanh buôn bán không chỉ xem cung Tài Bạch hay cung Điền Trạch, mà còn tùy theo người hỏi đầu tư kinh doanh thế nào, không đơn giản)
 • Thời giann luận giải: 45 – 60 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 1.000k

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI CƠ BẢN

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá về vận mệnh bản thân, đưa ra những lời khuyên và nhận xét, cũng như trả lời điều mà đương số quan tâm nhất.
 • Thời giann luận giải: 30 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: (Tạm thời dừng dịch vụ này)

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI NÂNG CAO

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá tổng thể về vận mệnh bản thân, đánh giá tốt xấu của 12 cung vị đến đời sống cá nhân. Phân tích 2 đại vận sắp tới. Tư vấn những điều mà bạn đang quan tâm.
 • Thời giann luận giải: 60 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 1.000k

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI CAO CẤP

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá tổng thể về vận mệnh bản thân, đánh giá tốt xấu của 12 cung vị đến đời sống cá nhân. Phân tích 2 đại vận sắp tới. Tư vấn những điều mà bạn đang quan tâm, đưa ra xu hướng 3 năm tiếp theo.
 • Ưu đãi: hỗ trợ tư vấn luận giải 3 lần trong năm, kèm theo luận giải lá số Bát Tự chọn ra dụng thần hỗ trợ cho vận mệnh.
 • Thời giann luận giải: 90 phút
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 2.000k

LUẬN GIẢI LÁ SỐ TỬ VI ĐẶC BIỆT (Dành Cho khách hàng VIP)

 • Đối tượng: tất cả mọi người
 • Nội dung luận giải: phân tích và đánh giá tổng thể về vận mệnh bản thân, đánh giá tốt xấu của 12 cung vị đến đời sống cá nhân. Phân tích 2 đại vận sắp tới. Tư vấn những điều mà bạn đang quan tâm, đưa ra xu hướng 3 năm tiếp theo.
 • Ưu đãi: không giới hạn số lần tư vấn luận giải trong năm, kèm theo luận giải lá số Bát Tự chọn ra dụng thần hỗ trợ cho vận mệnh, sử dụng quẻ dịch để tư vấn cho những sự kiện mang tính thời điểm, lựa chọn phương án tốt nhất.
 • Thời giann luận giải: không giới hạn
 • Phí luận giải lá số Tử Vi cho nội dung này là: 5.000k
Share this