Thiên Phủ Cung Tật Ách

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Phủ Cung Tật Ách Luận Giải

Sao Thiên Phủ lâm cung Tật Ách, chủ có các chứng bệnh Vị、 cước khí、 hoàng thũng、 cổ trướng。 Phùng sao Liêm Trinh, chủ chứng thấp hỏa。 Gặp Hữu BậtThiên Tướng, vì lạnh mà đau dạ dày。 Thất Sát chiếu hội Thiên Hình, chủ có thương tổn。 Hội chiếu Hoa CáiThiên Tài, chủ các chứng buồn nôn cùng sợ chuyện không đâu。

Bình Chú Về Thiên Phủ Cung Tật Ách

  (1)Thiên Phủ thuộc về Dương Thổ, tại trong tạng phủ là bộ phận dạ dày, vì vậy, tính chất cơ bản của Thiên Phủ cung Tật Ách, chủ bệnh vị。

  (2) Thiên Phủ cung Tật Ách cũng chủ [cước khí、 hoàng thũng、 cổ trướng] v.v, bất quá, loại mao bệnh này, là vì tì vị hấp thu dinh dưỡng không đủ dẫn đến, chưa hẳn cùng tì có liên quan。

  (3) Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ, chủ [chứng thấp hỏa], tức là chỉ bệnh về da dẻ。

  (4) [(Thiên Phủ) gặp Hữu Bật、 Thiên Tướng, vì lạnh mà đau dạ dày。] Phàm Thiên Phủ tất gặp Thiên Tướng, đây kỳ thực là chỉ Thiên Phủ thấy Thiên Tướng Hữu Bật đồng độ, lạnh dạ dày dẫn đến đau dạ dày, có khác biệt với đau dạ dày do dạ dày nhiệt dẫn đến, cái trước kèm theo tính chất của ác hàn, cái sau thì đa phần táo bón、 mụn dài v.v。

  (5) Cung đối của Thiên Phủ tất là Thất Sát, khi cung đối Thất Sát Thiên Hình đồng độ, chủ ngoại thương, càng là ngoài ý muốn bị thương, điều này bởi vì Thất Sát là Âm kim, nên chủ bị thương do kim loại, Thiên Hình thì tăng thêm hung khí của nó。

  (6) Thiên Phủ cung Tật Ách hội Hoa Cái、 Thiên Tài, chủ buồn nôn, cũng chủ sợ chuyện không đâu, đây là thuộc về trưng nghiệm của Bân Triệu Công, tác giả không có thống kê điều này, cũng bởi vì tính chất lý luận của nó không rõ, nên không cách nào bình luận。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Tật Ách:
Tìm hiểu thêm về Thiên Phủ ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *