Sao Tử Vi Toàn Tập

14 Chính Tinh

,

Tử Vi Đẩu Số

Tài liệu được biên soạn bởi thầy Nguyễn Việt Kiên!

Sao Tử Vi Là Gì?

Sao Tử Vi là một trong 14 Chính Tinh của bộ môn Tử Vi Đẩu Số, là chủ tinh của chòm sao Bắc Đẩu. Sao Tử Vi chủ về sự tôn quý, địa vị, có tài lãnh đạo đảm đương một mặt. Trong Tử Vi Đẩu Số thì sao Tử Vi được mệnh danh là Đế tinh, là ngôi sao vua, có quyền lực và địa vị cao nhất.

Luận Giải Sao Tử Vi

Sao Tử Vi, thuộc Thổ, chính là sao chí tôn giữa bầu trời, chủ tinh của chòm Bắc Đẩu, hóa là Đế tọa, là chủ Quan Lộc. Quản Lý đốc mạch (một trong tám kỳ kinh bát mạch), lấy trong Quẻ là Càn. Chủ cao quý.

Tử Vi hóa khí viết [Tôn], là chủ Quan Lộc. Cái gọi là hóa khí viết Tôn, viết Quý các loại, không phải là chỉ ra đặc trưng chủ yếu của tinh diệu. Điểm trưng nghiệm: bước đi chân không cách xa đất, động tác chậm và cẩn trọng, không thành tiếng.Sao Tử Vi là sao Đế vương trong 14 Chính Tinh, các tinh diệu tùy theo vị trí của nó mà phân bố ở trong 12 cung vị, là cơ sở hình thành luận đoán đẩu số của 144 tổ tinh hệ.    

Như cầm tinh diệu trong bàn Đẩu Số coi làm một đoàn thể chính trị, như thế sao Tử Vi liền là nguyên thủ của một nước, nắm giữ quyền sinh sát. Vì vậy người cung Mệnh có sao Tử Vi tọa thủ, đa phần là tâm cao khí ngạo, không chịu phục đứng dưới người khác, là người cũng khá lầm lì.

Sao Tử Vi ưa thích kết giao với những người có địa vị hơn mình, là tay giỏi nịnh hót, giao du rộng, đối với người cho đi chỉ hi vọng có báo đáp.

Đối với vật đa phần có kiến giải đặc biệt, không muốn tùy ý hùa theo. Đến nỗi người này phải chăng có kiến thức, thì cần phải xem có hay không hội đến sao Văn Xương, sao Văn Khúc các loại tinh diệu, cùng với quan sát vận trình thời kỳ đi học.
sao Tử Vi và vị vua cầm kiếm
Hình ảnh minh họa: Sao Tử Vi tượng trưng cho một vị vua oai phong
Nếu cách cục phối hợp được phù hợp, chủ người có kiến thức và nhìn xa trông rộng, kiến giải cao siêu, co được giãn được, phùng Đại hạn Lưu niên, biểu thị cùng quý nhân có quan hệ.

Như Tứ Sát tinh đều gặp, Hậu Thiên cũng không nỗ lực làm nhân sự, thì trái lại chủ người này khăng khăng cho mình là đúng, ngang ngược mù quáng.

Nhưng bất luận kiến thức của nó như nào, tại thời nay thường thường không là nơi mọi người đồng tình, đời sống tinh thần rất trống rỗng.

Như nào gọi là hóa khí viết tôn, viết quý?

Cái gọi là hóa khí viết Tôn là chỉ tượng nghĩa của sao Tử Vi tại trên tinh thần, là chủ quan lộc thì là chỉ ra tượng nghĩa của sao Tử Vi tại trên vật chất hoặc trên cụ thể.

Quan lộc là chỉ quan vị và bổng lộc, có thể mở rộng là chức vị và tiền lương, tức danh cùng lợi.

Đây là tiêu chuẩn phán đoán một cá nhân xã hội địa vị, thông thường cần tham khảo tam phương tứ chính của cung Mệnh, tức cung Mệnh, cung Quan Lộc, cung Tài Bạchcung Thiên Di.


Nguyên Văn Về Sao Tử Vi Trong Tử Vi Đẩu Số

Nguyên văn: sao Tử Vi, tại Ngũ hành thuộc Âm thổ, là chủ tinh của Bắc Đẩu, Tại Thiên thượng là một cái tinh diệu cao quý, chủ nắm giữ giữa vũ trụ cùng tạo hóa một đời của mỗi một cá nhân。 Vì vậy tại trên tư tưởng truyền thống của Trung Quốc, sao Tử Vi liền là Đế tinh đại biểu Hoàng Đế, bởi vì vua của một nước, đã nắm giữ sinh sát đại quyền không nghi ngờ, địa vị và quyền hạn đều là chí cao vô thượng đó。 Vô luận họ là vị vua hiền đức vì nước vì dân hoặc là quân chủ ngu xuẩn tàn bạo, nhân dân đều là bị bắt buộc tất phải tôn kính và sợ, nên vô luận nội tâm như nào, tại bên ngoài là bị bắt buộc tất phải ca tụng công đức, vì vậy sao Tử Vi đều có tính cách háo cao tự đại, đồng thời có lòng tự tư  yêu ai thì mong người ấy sống、 ghét ai thì muốn người đó chết。
  Tại trong tưởng tượng của chúng ta, hoàn cảnh của Hoàng Đế đã như chỗ nói mặt trên, đương nhiên chỉ có một mặt tốt, mà vĩnh viễn không có một mặt xấu, nhưng mà tại trên lịch sử lại kỹ càng tỉ mỉ báo cho chúng ta, tao ngộ của Hoàng Đế có thể phân làm Tung và Hoành đến nghiên cứu。 Tại phương diện của Tung, có thể phân làm Quân vương khai thiên tích địa sáng lập cơ nghiệp; Quân vương có thời đại toàn thịnh quốc thái dân thuận; cũng có Quân vương Đông đoạt Tây chiến nước nghèo đa tai họa; càng có vị vua vong quốc phải chịu đựng lật đổ。 Tại phương diện của Hoành, Quân vương có thể phân văn võ bách quan vây quanh tại triều đình, và Quân vương rời khỏi quần thần xa cách triều đình。 Một vị Quân vương vì vậy có thể uy quyền hành sử, liền bởi vì có bách quan ủng hộ, cao tọa tại trên cung điện, nhất hô bách nặc, hết thảy khó khăn hoặc nguy hiểm, đều do văn võ bách quan hiệp trợ xử lý và toàn lực bảo hộ。 Nếu là một khi  xa cách quần thần, không dùng lời nói hành sử quyền uy, liền là một cái tiểu bách tính cũng có thể tiến hành phản kháng, hoặc còn sẽ tiến hành lăng mạ。 Tại trong tiểu thuyết cũ, thường có Hoàng Đế tương tự như vậy xuống Giang Nam, câu chuyện bị thổ phỉ bắt tiến vào trong thủy ngục bị giày vò, cố nhiên không đi nghiên cứu tính chân thực của câu chuyện, nhưng đây là rất rõ ràng, Hoàng Đế mà đã rời khỏi bảo hộ đại thần võ sĩ của ông ấy、 tránh xa triều đình là sẽ tao ngộ khó khăn。 Tại Trong Tử Vi Đẩu Số, sao Tử Vi này là đã đại biểu Hoàng Đế, vì vậy tất cả và phản ứng của họ cũng có thể làm như vậy luận。
  Sao Tử Vi ngoài nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm ra, càng cần phải tra xét văn võ bách quan của nó, như Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Tam ThaiBát TọaLộc TồnThiên Mã các loại có hay không đồng độ hoặc hội chiếu。 Bởi vì hội được đến những cát tinh phụ diệu này, thì sao Tử Vi liền có thể tác uy tác phúc, không hướng tới bất lợi; nếu là không có cát tinh, trái lại cùng Ác tinh Hung diệu tụ hội, thì là cục diện trung thần tránh xa,tiểu nhân lộng quyền; hoặc là tình hình tiểu nhân tại triều, quân chủ  tại dã, như vậy tai họa liên tục, chủ là người lòng dạ giả dối, gian xảo dối trá rồi。
  Chú ý: Sao Tử Vi thích [Bách Quan Triều Củng], chỗ thích hội ngoài Lục Tiên Sinh đưa lên ra, thường có Thiên PhủThiên TướngÂn QuangThiên QuýThai PhụPhong Cáo Long Trì Phượng Các。 Trong đó Văn Xương、 Văn Khúc; Tam Thai、 Bát Tọa còn gọi là [Liễn Dư (xe kéo của vua)], tức như Hoàng Đế có người hầu xa giá。


  Sao Tử Vi thích Hóa Quyền, dù cho không có [Bách Quan Triều Củng], cũng chủ người này có thể nắm quyền bính, nhưng Vũ Khúc đồng thời Hóa Kị, phải chú ý khuyết điểm của nó; thích nhất Hóa Khoa, chủ người này có danh tiếng。 Hóa Quyền Hóa Khoa đều không đoán là [tại dã cô Quân]。
  《Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư》 (sau đây gọi tắt là 《Toàn Thư》) nói: [không nhập miếu, không có Tả Hữu, là cô Quân, cũng thanh nhàn tăng đạo。] đều chưa đem kết cấu tinh hệ của [cô Quân] nói thẳng ra。 Nên đọc như: [không nhập miếu, không có 『Bách Quan Triều Củng』, là cô Quân。] Đến nỗi Mệnh của tăng đạo, thì hãy xem bên dưới。
  [Quân vương vô đạo] thì bất đồng với[tại dã cô Quân]。 [Vô đạo] là chỉ cát diệu không đồng độ hội chiếu, mà tam phương tứ chính đâu đâu cũng thấy ác sát mà nói。 Chủ là người thô lỗ giảo hoạt。 [cô Quân] thì chỉ chủ lưu lạc mất quyền, mưu tính phí lực, cùng [Vô đạo] bất đồng。 Điểm này nên tỉ mỉ phân biệt nhất。

Bình Chú Về Sao Tử Vi

Bình chú:
Đoạn này là nói rõ tính chất cơ bản của sao Tử Vi, hệ thống rồi đem đoạn này quy nạp, tựu có thể phân biệt ra 3 loại sao Tử Vi, một là vị vua hiền minh, được Bách Quan Triều Củng; một là cô Quân rời khỏi quần thần、 tránh xa triều đình; một là bạo quân ngu xuẩn tàn bạo。 Như nào phân biện sao Tử Vi là thuộc về một loại quân chủ nào, phải xem nó và tinh diệu gì hội hợp mà định。
(1) Sao Tử Vi có Bách Quan Triều Củng
Tử Vi là Đế diệu, Đế Vương tất phải được bách quan, mới có thể phát huy tài năng và tham vọng, vì vậy, Tử Vi được bách quan có thểnhất biểu hiện uy thế và phách lực của Tử Vi Đế diệu。
Tinh diệu có thể thành là bách quan của sao Tử Vi, tổng cộng có 18 khỏa, Giảng nghĩa nguyên văn đều không có toàn bộ trích ra, 18 khỏa tinh diệu này phân biệt là: Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Tam Thai、 Bát Tọa、 Long Trì、 Phượng Các、 Ân Quang、 Thiên Quý、 Thai Phụ、 Phong Cáo、 Thiên QuanThiên Phúc
Tả Phù và Hữu Bật, tăng thêm trợ lực của sao Tử Vi, đây là phụ diệu mà Tử Vi thích nhất có được, tình huống cụ thể, là mệnh tạo có năng lực lãnh đạo cường đại, sự nghiệp có biểu hiện kiệt xuất。
Thiên Khôi và Thiên Việt, tăng thêm cơ hội của Tử Vi, sự nghiệp thuận thuận lợi lợi, còn cơ hội trên trời giáng xuống, tăng thêm nỗ lực tự thân, sẽ có cục diện rất lớn。
Văn Xương và Văn Khúc, tăng thêm tài trí của Tử Vi, vì vậy có thể làm ra quyết định sáng suốt, là quân chủ anh minh, bất quá, nếu như chỉ có Xương Khúc phụ trợ Tử Vi, lại không có Tả Phù Hữu Bật Thiên Khôi Thiên Việt, tựu dễ dàng chuyển thành phong lưu đa tình。
Lộc Tồn và Thiên Mã, tăng thêm tài khí của Tử Vi, chủ Tử Vi có đủ năng lực tiến tài, cung Mệnh gặp điều này, thích hợp kinh thương。 Chỉ thấy Lộc Tồn không thấy Thiên Mã, thì chỉ lợi cho trữ tài, lực sinh tài e rằng hơi không đủ, nhưng còn có thể có tài sản hạng trung。
Thai Phụ và Phong Cáo, tăng thêm danh khí của Tử Vi, càng phối hợp Tả Phù、 Hữu Bật, thì trợ lực và lực lãnh đạo của Tử Vi, cực kỳ tăng mạnh。
Tam Thai và Bát Tọa, tính chất cùng Thai Phụ Phong Cáo chênh lệch không nhiều, nhưng lực lượng có chỗ không bằng。 Cũng thích hội hợp Tả Phù và Hữu Bật, thì lực lượng rất mạnh。Ân Quang và Thiên Quý, tăng thêm danh dự của Tử Vi, được người hoan ngênh, nhưng nếu như chỉ có hai sao này, lại không thấy cát tinh khác, thường chỉ được hư danh mà thiếu thực lợi。
Long Trì và Phượng Các, tăng thêm tài nghệ của Tử Vi, càng là phương diện công nghệ thủ nghệ。
Thiên Quan và Thiên Phúc, Thiên Quan tăng thêm ổn định sự nghiệp của nó, Thiên Phúc đề cao năng lực hưởng phúc。
(2) Tử Vi bị xa cách quần thần

Tử Vi bị xa cách quần thần, tựu là không thấy cát tinh, chỉ là một cái Tử Vi đầu trần。 Dạng này, Tử Vi tựu biến thành cực khổ, không có người giúp đỡ, phàm bất cứ việc gì đều tự mình làm nấy, nhưng thành tựu còn không lớn, làm nhiều công nhỏ, mà nhân duyên cũng còn tương đối kém, bởi vì thành như Giảng nghĩa chỗ nói, Tử Vi có tính cách háo cao tự đại, không có quần thần, tựu không thể được người tôn kính, nhưng lại đồng dạng háo cao tự đại, nên thường bị người lật đổ。
(3) Tử Vi ngu xuẩn tàn bạo

Tử Vi cùng cát diệu tương hội thì cát, nhưng cùng hung tinh sát diệu tương hội, thì phát huy tính cách của Tử Vi tàn bạo。 Muốn cấu thành Tử Vi ngu xuẩn tàn bạo, lấy gặp Hỏa TinhLinh TinhKình Dương Đà LaĐịa KhôngĐịa Kiếp là chuẩn xác。
Hỏa Tinh Linh Tinh hội Tử Vi, chủ nhân sinh vô cùng gian khổ, không được an nhàn。
Kình Dương Đà La hội Tử Vi, chủ tính cách bạo liệt tự tư, thủ đoạn kịch liệt。
Địa Không Địa Kiếp hội Tử Vi, chủ cách nghĩ không theo lề lối, không phải mọi người dễ dàng hiểu biết, vì vậy trên tinh thần tương đối cô độc。
Bất quá, Tử Vi gặp sát tinh, đều không ảnh hưởng khí phách lãnh đạo của bọn họ, tính cách của bọn họ như cũ mạnh mẽ, chỉ là thường dễ chuyển thành bàng môn tả đạo。
(4) Miếu vượng lạc hãm của Tử Vi
Miếu vượng lạc hãm là khi nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số mỗi một tinh diệu đều phải chú trọng đó, Giảng nghĩa nguyên văn đề cập đến nghiên cứu sao Tử Vi, cần phải nghiên cứu nó miếu vượng lạc hãm, kỳ thực chỉ là đưa lên như nhau mà thôi。
Căn cứ Giảng nghĩa chỗ nói, Tử Vi tại cung Sửu、 cung Dần、 cung Ngọ、 cung Mùi nhập miếu。 Dựa vào tác giả lại nghiên cứu, Tử Vi lực lượng mạnh nhất, chỉ là Sửu Ngọ Mùi 3 cung, cung Dần không nhập, bởi vì cung Dần là Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, một tinh tượng kết hợp quyền lực này, có khuyết điểm trọng đại, đã ảnh hưởng chất lượng của Tử Vi。
Ngoài ra, Tử Vi tại cung Mão、 cung Tị、 cung Hợi、 cung Thân cư vượng, tại cung Dần cũng nên tính là cư vượng。
Giảng nghĩa nguyên văn dùng Tử Vi tại cung Thìn lạc hãm,tại cung Tuất cư nhàn địa。 Dựa vào tác giả nghiên cứu có được, thì 2 cung đều nên tính là lạc hãm, tính chất của nó phảng phất giống。  Tử Vi tại cung Tý và cung Dậu thuộc Địa, nhưng nếu như tinh tượng nhiều cát tinh mà không có Sát Kị, cũng có thể thành là kết cấu đẹp。


Sao Tử Vi Cùng Sao Thất Sát Đồng Độ

Nguyên văn: sao Thất Sát nếu là cùng sao Tử Vi đồng độ, có cát tinh hội chiếu, thì dũng cảm của sao Thất Sát liền thành là anh hùng có đất dụng võ, hóa sát vi quyền chủ người có quyền có thế; nếu không có cát tinh hội chiếu, tức thảo khấu bá đạo, chủ người hoạch đắc hoạch phá。
Bình chú:
(1)Đoạn này là tường thuật tình huống Tử Vi và Thất Sát đồng độ。 Tử Vi Thất Sát chỉ có tại cung Tị và cung Hợi đồng độ。 Thông thường mà nói, Thất Sát bởi vì là sao Đại tướng, sinh mệnh chỉ tại trong nháy mắt đánh ra tia lửa, nên không sợ chết, cũng vì vậy rất khó chế ngự, chỉ có Tử Vi Đế diệu, có thể chế ngự nó。
Bất quá, Tử Vi tất phải cùng Thất Sát đồng độ, mới có thể có lực lượng này, đây xưng làm [hóa sát vi quyền], đem lực lượng của Thất Sát xung phong hãm địch, đưa vào nề nếp, thành là lực khai sáng cường đại, khí phách rất lớn。 Như vậy cá tính cường hãn, thực tại có thể cát có thể hung, cát thì thành tựu sự nghiệp, anh hùng có đất dụng võ, hung thì tính cách như thảo khấu bá đạo, hoạch đắc hoạch phá。 Cát thì lấy gặp bách quan là hợp cách, hung thì lấy gặp Lục sát mới đúng。
(2) Bởi vì Thất Sát là võ tướng cùng Văn Xương Văn Khúc các loại Văn tinh có tính chất không hợp nhau vì vậy  Tử Vi Thất Sát thích gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、Thiên Việt, tốt hơn thích gặp Văn Xương Văn Khúc。

Thiên Tướng, Lộc Tồn, Thiên Mã Hội Chiếu Sao Tử Vi

Nguyên văn: Thiên Tướng、 Lộc Tồn、 Thiên Mã 3 sao hội chiếu sao Tử Vi, mà không có Không Kiếp ác sát đồng cung, chủ một đời phú quý song toàn。
Bình chú:
(1) Tử Vi tại trong tam phương tứ chính, cùng Thiên Tướng quan hệ rất lớn。 Thí dụ tại tính chất của Tử Vi Đẩu Số chư tinh, Tử Vi là Đế Vương, Thiên Tướng thì là đã đại biểu Ấn tỉ quyền lực biểu lộ của Đế Vương。 Sao Tử Vi đều không là tại trong tất cả cung vị, đều có thể gặp được Thiên Tướng。
Có 4 loại tình huống dưới đây, Tử Vi có thể hội Thiên Tướng:
Tử Vi Thiên Tướng tại cung Thìn cùng cung Tuất đồng độ。
Tử Vi tại cung Sửu cung Mùi được Thiên Tướng củng chiếu。
Tử Vi tại cung Dần cung Thân, cung Tam hợp có thể hội Thiên Tướng trợ lực。
Tử Vi tại cung Tý cung Ngọ, cung Tam hợp cũng có thể hội Thiên Tướng。
Tử Vi có được Thiên Tướng, chủ có quyền lực, có danh dự địa vị, nhưng lại không nhất định có thể giàu có, nhưng càng có Lộc Tồn Thiên Mã, thì không chỉ có danh có quyền, còn tài khí tràn đầy, có thể danh lợi song thu。 Nhưng nếu như càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa Không、 Địa Kiếp、 Thiên Không các loại sao, thì không phải trong vất vả sinh tài, tựu là tiền đến tiền đi, không thể tích tụ。
(2) Nhưng cần phải lưu ý đích thị là, Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, thường chuyển thành vô tình bạc nghĩa, nhất tâm chỉ vì đạt mục đích, thà rằng hy sinh người khác, nên thấy Lộc Tồn Thiên Mã, cũng thường là thương gia giàu mà bất nhân, thấy sát diệu càng là như vậy。


Sao Tử Vi Ở Thiên La Địa Võng

Nguyên văn: sao Tử Vi nếu Tại cung Thiên La Địa Võng (cung Thìn là Thiên La, cung Tuất là Địa Võng), cung đối là Phá Quân, không có cát tinh phụ diệu hội chiếu, gọi nó là vô nghĩa, bởi vì Phá Quân có ý nghĩa xung phong hãm địch tiên phong phá địch, sau khi nhận mệnh từ cung đối Hoàng Đế, liền chỉ quân mệnh là nhận, không quan tâm hết thảy, tránh xa gia đình, giết địch vô số, vì vậy gọi nó là vô tình vô nghĩa; đối với người, hoặc là tinh thần bị khuấy động, hoặc là tạng tâm không khỏe mạnh。 Như có cát tinh hội chiếu, tuy nhiên có thể hóa vô tình ra hữu tình, nhưng một đời của người này, tất nhiên biến đổi bất ngờ,quá trình quyết không thể bình thường vậy, đồng thời giữa hữu ý vô ý, còn thường sẽ biểu hiện đạm bạc trong một ít phương diện。
Bình chú:
(1) Đây là tiến một bước giải thích tính chất của Tử Vi Thiên Tướng đồng độ。 Tử Vi Thiên Tướng tại cung Thìn và cung Tuất đồng độ, cung Thìn là Thiên La, cung Tuất là Địa Võng, Thiên La Địa Võng này, đối với bất kỳ tất cả Chính diệu, đều có ảnh hưởng, không riêng Tử Vi。
Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, cung đối là Phá Quân, Phá Quân xung phong hãm địch, so với Thất Sát càng mạnh, tại cung đối của Tử Vi, lực lượng của nó rất lớn, vì vậy, loại mệnh tạo này có đủ hai đặc trưng lớn, như Giảng nghĩa nguyên văn chỗ nói, một là tuyệt tình bạc nghĩa, một là tại phương diện tinh thần dễ nhận đả kích。
(2) Bất quá, nếu như Tử Vi Thiên Tướng càng gặp cát tinh, thì bạc tình trái lại là điều kiện anh ấy đi đến chiến thắng, chính như thương trường cách nói: [người mà có khả năng lục thân không nhận, thành tựu lớn nhất。]

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

 
Share this