Sao Thiên Việt Toàn Tập

Lục Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Sao Thiên Việt

Sao Thiên Việt đại biểu tự trọng, hảo nghĩa。

Sao Thiên Việt quản khoa danh、 người sinh ban đêm có quý khí , chính là Ngọc Đường quý nhân。

Nam tính sao Thiên Việt tọa Mệnh sẽ có chút nữ tính hóa, nữ mệnh thì khí chất tao nhã người thấy người yêu, dễ bị cảm động mà bị theo đuổi。

Sao Thiên Việt là một trong Lục cát tinhsao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt、 sao Tả Phùsao Hữu Bật), có tác dụng phùng hung hóa cát, tiêu tai giải ách。

Sao Thiên Việt là trợ lực tốt (ám trợ), đại biểu nữ tính (cơ ngộ)。

Sao Thiên Việt vô cùng thích hợp vào cơ quan nhà nước làm việc。

✪ Sao Thiên Việt là Nam Đẩu trợ tinh, Ngũ hành thuộc Hỏa, là một khỏa Quý nhân tinh, chuyên môn phụ trách Khoa Giáp、 công danh。

✪ Sao Thiên Việt quý nhân trợ lực của nó không phải hiện rõ mà dễ thấy, nhưng lại tại trong ám có trợ ích rất lớn, quý nhân của nó trợ lực cũng là đến từ trưởng bối、 trưởng quan hoặc cơ cấu tầng lớp trên。

✪ Thiên Việt đại biểu tự trọng, hảo nghĩa。

✪ Thiên Việt là Nam Đẩu trợ tinh là người tích cực, thượng tiến。

✪ Thiên Việt gia hội sao Tả Phù, sao Hữu Bật có năng lực quản lý。

✪ Thiên Việt gia hội sao Văn Xương, sao Văn Khúc, cảm tình phong phú, có tài năng。

✪ Thiên Việt gia hội Khoa、 Quyền、 Lộc, đắc tài lợi, nhân tài quản lý xí nghiệp。

✪ Thiên Việt gia hội Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh tiền tài không tụ, cảm tình nhiều khốn nhiễu。

✪ Thiên Việt gia hội sao Kình Dương、 sao Đà La, tiền tài không tụ, cảm tình nhiều khốn nhiễu。

✪ Thiên Việt gia hội Hỏa TinhLinh Tinhsao Kình Dươngsao Đà Lasao Địa Khôngsao Địa Kiếp、 Hóa Kỵ, tiền tài không tụ, cảm tình nhiều khốn nhiễu。

✪ Đại Tiểu hạn gặp sao Thiên Việt cơ hội tốt。

Độ Miếu Vượng Của Sao Thiên Việt 

Thiên Việt tại cung Thân、 Dậu cư miếu địa, tại cung Dần、 Tị、 Mùi cư vượng địa。

Sao Thiên Việt chủ về đỗ đạt cao, có năng lực vượt trội

Sao Thiên Việt Tại 12 Cung Nhân Sự

Thiên Việt Tọa Cung Mệnh

Người sao Thiên Việt cung Mệnh, vì trong một đời đều có quý nhân phù trợ, vì vậy phàm gặp phải ngăn trở hoặc không thể như ý, đều có thể do quý nhân đắc lực giúp đỡ mà tránh qua vận rủi。

Trên đại thể xem đến, sự nghiệp là có hi vọng thành công đó。

Thiên Việt Tọa Cung Huynh Đệ

Người có sao Thiên Việt cung Huynh Đệ, cũng chủ trong anh chị em có người quý hiển tại trong đó。

Thiên Việt Tọa Cung Phu Thê

Sao Thiên Việt lâm cung Phu Thê, cũng chủ cùng người khác giới có duyên, thậm chí đến trung niên về sau, vẫn sẽ phát sinh sự cố cảm tình。

Người mà trong cung Phu Thê có sao Thiên Việt, phối ngẫu lấy người có tốt lành giáo dục chiếm đa số, mà còn bề ngoài vô cùng đẹp đẽ。

Thiên Việt Tọa Cung Tử Tức

Sao Thiên Việt lâm cung Tử Tức, con cái rất có tài năng, loại này mới có thể không cùng thông minh thành chính so sánh, mà là tại xử lý trên tạp vụ của đời sống thường ngày, có năng lực đặc thù。

Thiên Việt Tọa Cung Tài Bạch

Sao Thiên Việt cung Tài Bạch, một đời suôn sẻ, tại phương diện kim tiền xuân phong đắc ý, có cơ duyên và tài vận liên tiếp không ngừng。

Thiên Việt Tọa Cung Tật Ách

Người có sao Thiên Việt cung Tật Ách, trong một đời sẽ không có bệnh hại rất nghiêm trọng, hoặc tai vạ bất ngờ。 Bài、 vị và phổi là yếu đuối nhất, mở rộng ra đến tức là các triệu chứng như hô hấp không thông thuận và a xit dạ dày、 nôn mửa、  phù thũng。

Thiên Việt Tọa Cung Thiên Di

Người có sao Thiên Việt cung Thiên Di, tại bên ngoài kinh thương sẽ có lợi có thể được。

Thiên Việt Tọa Cung Nô Bộc

Người có sao Thiên Việt tọa cung Nô Bộc, có rất nhiều người tri kỷ khác giới, tại tinh thần hoặc phương diện vật chất đều có thực chất giúp đỡ。

Thiên Việt Tọa Cung Quan Lộc

Thiên Việt và Thiên Khôi một dạng cũng là khỏa Quý nhân tinh, tại trên sự nghiệp sẽ nhận được giúp đỡ trong ám, tức hạng giúp đỡ này không như sao Thiên Khôi thông thường hiện ra bên ngoài, mà là khiến bạn tại trong không biết không thấy nhận đến giúp đỡ。

Người có sao Thiên Việt cung Quan Lộc, ánh sáng vận may bao phủ tại bốn phía, một đời cơ duyên hết lớp này đến lớp khác, thích hợp tại giới học thuật hoặc phương diện nghệ thuật phát triển。

Nếu như cùng sao Thiên Khôi đồng cư một cung mà nói, một thân cư vị trí cao, Quyền、 Tài、 Quý đồng thời được。


Thiên Việt Tọa Cung Điền Trạch

Thiên Việt cũng là một khỏa Quý nhân tinh, vô luận tại phương diện tinh thần hoặc vật chất đều có thể có chỗ trợ ích, mà còn cũng có năng lực phùng hung hóa cát。

Người có sao Thiên Việt cung Điền Trạch, tại bất động sản xử lý sạch sẽ nhanh gọn, sẽ không đụng đến các sự tình như là quyền tài sản không rõ、 quyền trạng không rõ, cũng sẽ không vì sự việc về bất động sản mà phát sinh sự việc kiện tụng。

Thiên Việt Tọa Cung Phúc Đức

Sao Thiên Việt cung Phúc Đức, một đời hưởng phúc, vui sướng, mà còn thanh nhàn。

Thiên Việt Tọa Cung Phụ Mẫu

Sao Thiên Việt tọa cung Phụ Mẫu, ảnh hưởng、 phúc ấm của song thân đối với bạn rất sâu。

Đồng thời, Thiên Việt là một khỏa Quý nhân tinh, vì vậy trong hành trình cuộc đời của bạn, nếu khi gặp ngăn trở hoặc nguy cơ, đều có thể nhận được cha mẹ trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đỡ, khiến bạn an nhiên sống qua nguy cơ。
Share this