Sao Văn Khúc Toàn Tập

Lục Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc thủ cung Mệnh cùng sao Văn Xương đồng cung, tam phương càng phùng cát tinh xung chiếu, còn không có sát Kỵ, đa phần là khoa đệ chi khách, làm quan không nghi ngờ。

Sao Văn Khúc tức liền đơn cư cung Mệnhcung Thân, còn gặp hung diệu củng xung, cũng chủ người miệng lưỡi biện bạch。

Sao Văn Khúc cùng sao Vũ Khúc nhập miếu, đồng thủ cung Mệnh, đắc tam phương sao Tả Phùsao Hữu Bật củng chiếu mà không có Sát Kỵ xung phá, Tướng Tương chi tài。

Quyết viết: 「văn võ đồng trị cung miếu vượng, uy danh hách yên」, cũng tức sao Văn Khúc、 sao Vũ Khúc cùng thủ đất miếu vượng ở cung Mệnh, bình nhàn thứ hai, thất hãm không đúng。

Sao Văn Khúc cùng sao Vũ Khúc đồng cung ở cung Sửu thủ Mệnh Thân, cái gọi là 「văn võ đồng cung trị miếu vượng」, người sinh năm Mậu、 Kỷ、 Canh、 Tân lại gặp Hỏa Linh thủ chiếu, đa phần chủ Tướng Tương chi tài, anh hung dương danh。 Nếu là Đại Tiểu Hạn gặp được, thì đề phòng  tai họa chết đuối。

Sao Văn Khúc cùng sao Liêm Trinh đồng cung thủ Mệnh Thân, đa phần làm nhân viên nhà nước。

Sao Văn Khúc cùng sao Thái Âm đồng thủ Mệnh Thân, thường chủ cửu lưu thuật sĩ (đều lấy bình nhàn là luận, miếu vượng thì không phải)。

Sao Văn Khúc thủ cung Mệnh、 cung Thân cùng sao Tham Lang đồng cung, là không chịu được lâu dài, việc chính thì sinh nhiều đảo lộn。

Sao Văn Khúc cùng sao Cự Môn đồng cung thì dễ trầm cảm, không thể chống lại khó khăn rèn luyện。

Sao Văn Khúc cùng sao Phá Quân đồng trị ở cung Mệnh、 cung Thân, Đại Tiểu Hạn cùng Thái Tuế không cát đề phòng nghiêm ngặt chết đuối。

Sao Văn Khúc cùng sao Thất Sátsao Kình Dương hoặc sao Đà La thủ Mệnh, là người nhất định nhiều xảo trá giả dối, chính là đồ lươn lẹo。

Sao Văn Khúc cùng sao Thiên Lương đồng thủ cung Thân、 cung Mệnh, quan cao vị hiển, nhưng lấy cung Mùi an Mệnh là thượng phẩm, cung Mão thứ hai, cung khác càng kém hơn。

Sao Văn Khúc thủ Mệnh ở Tý vị, sao Thiên Lương cư cung Ngọ xung chiếu, còn không có tam phương sát Kỵ xung phá cũng đẹp。

Độ Miếu Vượng Của Sao Văn Khúc

Sao Văn Khúc tại cung Sửu、 Tị、 Dậu nhập miếu, tại cung Mùi、 Hợi、 Mão là vượng thế, tại cung Thân、 Tý、 Thìn là đắc thế, tại cung Dần là bình thế, tại cung Ngọ、 Tuất lạc hãm。

Sao Văn Khúc chủ về nghệ thuật

Sao Văn Khúc Tại 12 Cung Nhân Sự

Sao Văn Khúc Tọa Cung Mệnh

Người có sao Văn Khúc tọa cung Mnh, đầu óc thông minh, bác học đa năng, nếu tham dự thi cử quốc gia, có hi vọng Kim bảng đề danh。

Tuy tại phương diện văn học bạn sẵn có tiềm lực mà người khác không bằng, nhưng bạn cũng có một mặt lãng mạn, vì vậy tại phương diện cảm tình tựu giống như du hí nhân gian không hề lưu ý, đánh giá xấu vì quá phong lưu。

Văn Khúc Hóa Khoa: chủ tài học tốt, tài học thiên hướng khí tức văn nghệ, như nghệ thuật âm nhạc v.v, hành vận gặp nó, có thể giải ách。

Văn Khúc Hóa K: người Văn Khúc có tài hoa, nhưng Hóa Kỵ sẽ tạo thành ngôn ngữ dung tục, cảm tình biểu đạt từ không đạt ý, khiến người hiểu sai。 Văn Khúc chỉ văn thư ngân phiếu định mức, hành vận gặp nó, chú ý vấn đề người đảm bảo ngân phiếu định mức。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Huynh Đệ

Người có sao Văn Khúc cung Huynh Đệ, vô luận anh em hoặc bạn bè đều là nguồn gốc niềm vui của bạn, chỉ có cùng anh em của bản thân tại cùng một chỗ, mới có thể khiến tư tưởng của bạn nhận được trao đổi tự do, anh chị em đối với bạn có giúp đỡ rất lớn。

Văn Khúc Hóa Khoa: sẽ nhận được giúp đỡ kim tiền từ anh em bạn bè。

Văn Khúc Hóa Kỵ: dễ cùng anh em bạn bè có tranh chấp tài sản kim tiền。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Phu Thê

Người có sao Văn Khúc lâm cung Phu Thê đối với sự việc tình cảm đặc biệt nhạy bén, dễ dàng phát sinh sự việc nhất kiến chung tình。

Văn Khúc Hóa Khoa: chỉ phối ngẫu có khí tức văn học。

Văn Khúc Hóa Kỵ: giữa vợ chồng có vấn đề đào hoa, xung Quan Lộc chú ý cân bằng kim tiền。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Tử Tức

Người có sao Văn Khúc tại cung T Tc, cảm tình giữa cha mẹ con cái rất hòa hợp, con cái của bạn tâm tư khôn khéo, rất biết khiến cho cha mẹ ưa thích, vẫn là giỏi về văn nghệ。

Tại thời niên thiếu đã có chút danh khí, tương lai bạn sẽ vì con mà dương danh ở đời, vì bạn nuôi dưỡng ra đại sư văn học của thế hệ。

Văn Khúc Hóa Khoa: chủ con cái ôn văn nho nhã。

Văn Khúc Hóa K: chủ con cái hoặc bản thân dễ có cảm tình phiền não。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Tài Bạch

Người có sao Văn Khúc cung Tài Bch, tình huống thông thường là tại khi giành được tiền tài cũng đồng thời giành được thanh danh。

Hàm chứa năng lực lý tài rất cao, đối với hạng mục đầu tư có cách nhìn đặc thù cá nhân。

Văn Khúc Hóa Khoa: thường có tình hình chi tiền theo giai đoạn。

Văn Khúc Hóa Kỵ: Văn Khúc chủ cảm tình kim tiền, Hóa Kỵ thì tổn tiền thương cảm tình。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Tật Ách

Sao Văn Khúc lâm cung Tật Ách còn nhập miếu mà nói, Tiên thiên thể chất không tệ, bệnh tật ít có。

Bộ phận dễ dàng nhất phát bệnh là Gan và Mật, có lúc tàn nhang tự nhiên sinh hoặc da dẻ thô ráp tức vì vậy mà đến。

Văn Khúc Hóa Khoa: nên tôn trọng ý kiến bác sĩ hơn。

Văn Khúc Hóa Kỵ: chủ tâm bệnh, hoặc dễ bị bệnh tương tư。 Nữ mệnh thai vận khá kém cần chú ý。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Thiên Di

Cách xem sao Văn Khúc cung Thiên Di: có quý nhân giúp đỡ, cầu tài đắc tài。

Văn Khúc Hóa Khoa: tại bên ngoài sẽ có cơ hội lên chức。

Văn Khúc Hóa K: đến nơi khác đề phòng tranh chấp cảm tình, hoặc tranh chấp khế ước。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Nô Bộc

Sao Văn Khúc tọa cung Nô Bc, bạn bè của bạn là nhóm cố vấn của bạn, nghe lấy kiến nghị của bọn họ, đối với bạn giúp đỡ rất lớn。

Văn Khúc Hóa Khoa: ưa thích lấy văn kết bạn。

Văn Khúc Hóa Kỵ: sẽ vì vấn đề cảm xúc cùng bạn bè không hợp。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Quan Lộc

Sao Văn Khúc cũng chủ tu dưỡng văn nghệ, vì vậy người có sao Văn Khúc cung Quan Lc thích hợp hướng phương diện sáng tác cùng hội họa mà phát triển, mở rộng mà nói tức tham gia sự nghiệp như nhà văn、 ký giả tin tức、 hành nghề mỹ thuật hoặc truyền bá quần chúng。

Văn Khúc Hóa Khoa: phù hợp đi đường lối học thức。

Văn Khúc Hóa Kỵ: có tượng cao siêu quá ít người hiểu, sẽ vì không đủ thực tế mà thất bại。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Điền Trạch

Người có sao Văn Khúc lâm cung Điền Trạch, có tổ nghiệp có thể kế thừa。

Văn Khúc Hóa Khoa: có thể chi tiền mua nhà cửa theo giai đoạn。

Văn Khúc Hóa Kỵ: chú ý tất cả quyền trạng cùng hết thảy bằng chứng của nhà đất, còn tránh vì người đảm bảo。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Phúc Đức

Sao Văn Khúc cũng là một trong Văn tinh, chủ tu dưỡng tài nghệ văn học, tại cung Phúc Đức, vì vậy sẵn có lực cảm thụ mãnh liệt, đối với bất kỳ sự vật quan sát tinh tế, mà còn hàm chứa lực cảm xúc vô cùng nhạy bén。

Nếu như có thể phát huy loại cảm tính này, tất có thể sống qua một cuộc đời vô cùng đầy đủ。

Người có sao Văn Khúc tại cung Phúc Đức nếu khi gặp cung vị Tý、 Hợi, có thể an ổn sống qua một đời, mà còn tại trên tinh thần hoặc thực lợi đều có chỗ thu hoạch。

Nếu gặp đến cung Dần, vô luận nam、 nữ tại trên sinh hoạt cảm tình đều sẽ có sản sinh sự tình không như ý, đặc biệt là nữ tính, cực khả năng là tại trong quá trình kết hôn và ly hôn nhiều lần qua hết đời này。

Văn Khúc Hóa Khoa: về già đối với triết học có hứng thú。

Văn Khúc Hóa Kỵ: về già buồn bực, thích dựa vào tuổi tác thể hiện thâm niên, e rằng dẫn tới người ghét。

Sao Văn Khúc Tọa Cung Phụ Mẫu

Sao Văn Khúc tọa cung Phụ Mẫu, song thân của bạn phản ứng nhanh nhẹn còn có đủ tu dưỡng, đối với đời sống tình cảm cũng khá coi trọng, đồng thời giao tiếp tại xã hội cũng rất rộng rãi。

Đối với quá trình sinh trưởng của bạn rất có giúp đỡ, vì vậy từ nhỏ tựu tại ưu tú, nổi bật trong hoàn cảnh bạn trưởng thành, tự nhiên mà vậy tuân theo đường lối phát triển của cha mẹ, được ảnh hưởng của cha mẹ rất lớn。

Văn Khúc Hóa Khoa: chủ cơ hội lớn được di sản。

Văn Khúc Hóa Kỵ: chủ tính độc lập cao không dựa vào di sản của cha mẹ。
Share this