Cung Phúc Đức Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Phúc Đức Là Gì?

Cung Phúc Đức là cung vị biểu thị cho phúc khí, đạo đức. Có thể khán ra phẩm tính, đức tính, tu dưỡng, phong độ, tâm thái, nhân phẩm cùng âm đức tổ tiên của một cá nhân, Tiên thiên quan hệ nhân quả, năng lực hưởng thụ vật tư và hưởng thụ tinh thần của một đời, mức độ của tôn giáo tín ngưỡng, phúc phần nông cạn của một cá nhân, hứng thú yêu thích cùng phẩm vị cao thấp, sinh hoạt hôn nhân gia đình phải chăng mỹ mãn, có hay không ngoại tình các loại toàn bộ có thể từ bên trong cung Phúc Đức suy đoán ra đến.
Cung Phúc Đức biểu hiện cho ăn uống hưởng thụ

Luận Giải Cung Phúc Đức

Nếu như kết hợp cung Mệnh cùng Đại vận, cũng có thể lấy suy đoán ra thọ mệnh dài ngắn của một cá nhân; phối hợp cung Điền trạch có thể khán ra trong nhà nơi thờ cúng bài vị của thần thánh và tổ tiên có hay không bài vị của hai họ.

Phối hợp cung Mệnh, cung Tật ách có thể suy đoán ra trạng thái bệnh tật của một cá nhân cùng với có thể hay không an toàn vượt qua tai nạn đau yếu; phối hợp cung Quan Lộc có thể suy đoán ra căn cứ cá tính của một cá nhân thích hợp tham gia loại công việc và chức nghiệp nào cùng với tài vận vượng suy v.v.

Nữ mệnh cung Phúc đức là cường cung, nếu như sao Tham Lang, sao Liêm Trinh, sao Thiên Diêu, sao Hàm Trì các loại đào hoa sát tinh tiến vào cung Phúc đức, người này dễ dàng luân lạc phong trần hoặc có nhiều cảm tình khốn nhiễu.

Hiện đem tình hình của các sao tiến nhập cung Phúc Đức để làm phân tích.

Sao Tử Vi nhập cung Phúc Đức, Phúc Lộc gấp đôi, có thể an hưởng niềm vui phú quý cao thượng. Sao Thiên Phủ cùng sao Thiên Tướng đồng thủ, cả đời hạnh phúc vui vẻ; cùng sao Phá Quân hội chiếu, vất vả bôn ba. Như sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, Đại Hao hội chiếu hoặc Hóa Kị, thì nhiều ưu tư lo lắng, nhiều phiền não, phúc phần so sánh khá nông cạn.

Sao Thiên Cơ nhập cung Phúc Đức, thông thường đến nói, chủ người tư tưởng nhạy bén, gặp việc nhiều ngờ vực, tâm thần không yên, Hóa Kị, làm việc sợ bóng sợ gió, ưa thích để tâm chuyện vụn vặt, đến nỗi tiến thoái sai lầm, nhiều ưu tư lo lắng. Sao Thiên Cơ cùng sao Thiên Lương đồng cung, có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi, tìm kiếm hương thụ phương diện tinh thần; như Hóa Kị, dễ bi quan tiêu cực. Cùng sao Cự Môn đồng độ, chủ người tùy tiện ranh mãnh, đa nghi, thiện biến, tư tưởng tính mẫn cảm rất mạnh; Hóa Kị, lao tâm lao lực. Cùng sao Thái Âm hội hợp, thân tâm vất vả, tại trong ồn ào thích sự thanh tĩnh, Hóa Kị, vất vả làm việc, không được an yên. Cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Thiên Hình, Đại Hao tương hội ở cung Phúc đức, thì không có tinh thần hưởng thụ, lo lắng quá nhiều, cả ngày bận rộn vất vả, không được an yên.

Sao Thái Dương nhập cung Phúc đức, chủ người ngược xuôi bôn tẩu không ngừng, thân mệt mà tâm chưa hẳn mệt, hội Cát tinh, tại trong bận rộn có thể thành tựu một phen sự nghiệp; hội Hung sát, tứ xứ bôn ba, không được an yên, lao lực lao tâm, hao tổn tâm cơ. Thái Dương Thái Âm đồng cung, thì Âm Dương điều hòa, có thể vui vẻ hưởng thụ tinh thần cùng phương diện vật chất. Cùng sao Thiên Lương tương hội, thì chủ có tính cách riêng biệt, có đủ khí phái và phong độ của danh nhân. Cùng sao Cự Môn đồng độ, lao tâm lao lực, mọi việc bận rộn, hao thần phí lực. Như nữ mệnh, thì chủ được chồng nhiệt tình dâng trào mà có thể hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ. Như gặp Đào hoa chư sát, thì có nhiều cảm tình nghi hoặc.

Sao Vũ Khúc nhập cung Phúc Đức, sao Vũ KhúcTài tinh, như hội Cát tinh, nhập miếu, có thể hưởng may mắn. Như cùng sao Tham Lang, Hàm Trì, sao Thiên Diêu tương hội, thì có thú vui hoa tửu. Sao Tham Lang, Hỏa tinh, Linh tinh tương hội ở cung Phúc Đức, có thể hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Hãm địa hoặc Hóa Kị, thì chủ gian khổ bôn ba, phí lực hao thần. Cùng sao Phá Quân, sao Đà La hội hợp, bận rộn bôn tẩu. Như cùng Thất Sát đồng độ hoặc hội chiếu, lại gặp Thiên Mã, thì chủ vất vả không làm nổi, hoặc nhiều vất vả mà ít thành tựu. Cùng sao Thiên Phủ đồng độ, gặp Cát tinh có thể hưởng thụ hạnh phúc và vui vẻ, gặp Ác diệu, có thể mang đến tư tưởng phiền não và tâm thần bất an. Cùng sao Thiên Tướng đồng hội ở cung Phúc Đức, có Cát tinh tương hội chiếu, có thể hưởng thụ hạnh phúc vui vẻ, kiến Hung sát, vãn niên có thể được hưởng may mắn; nhưng thời kỳ thiếu niên, trung niên so sánh khá vất vả tổn hại tinh thần.

Sao Thiên Đồng tại cung Phúc Đức, sao Thiên Đồng là Phúc tinh, không vẻn vẹn có thể hưởng thụ được đến phương diện vật chất, mà còn tại phương diện tinh thần cũng có thể được đến chỗ hưởng thụ rất tốt. Thiên Đồng cùng Thiên Lương đồng độ, chủ an nhàn hưởng lạc. Cùng sao Thái Âm tương hội, cũng chủ hạnh phúc vui vẻ. Cùng Cự Môn đồng độ hoặc cùng Đà La tương hội, thì tự tìm phiền não.

Sao Liêm Trinh nhập cung Phúc Đức, chủ bôn ba bận rộn, tuy nhiên sung túc, nhưng tại trong bận rộn tìm niềm vui, tại trong bận rộn được hưởng thụ. Như Liêm Trinh cùng Thiên Phủ, Thiên Tướng hội chiếu, thì là đa phúc đa thọ, là mệnh hưởng thụ vui vẻ. Liêm Trinh cùng Tham Lang đồng độ, thì chủ lông bông bận rộn, tư tưởng nghiêng nặng về hưởng thụ vật chất, như cùng Đào hoa Sát diệu hội hợp, thì chủ phong lưu phiền muộn, nữ mệnh dễ lưu lạc phong trần. Liêm Trinh cùng Thất Sát đồng cung, một đời gian gian khổ khổ, bận bận rộn rộn, không được an yên. Liêm Trinh cùng Phá Quân đồng cung, lao tâm lao lực, không được an yên.

Sao Liêm Trinh như cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đại hao, Hóa Kị tương hội, thì gian khổ bôn ba, không phúc có thể hưởng.

Sao Thiên Phủ nhập cung Phúc Đức, chủ người tư tưởng ổn trọng, khoan hậu, nhân từ, phúc hưởng thọ dài, thân tâm an yên. Sao Thiên Phủ cùng sao Tử Vi đồng cung thủ ở cung Dần, một đời vô ưu vô lo, sinh hoạt vui vẻ, thành là người hưởng phúc chân chính. Sao Thiên Phủ cùng sao Thất Sát, sao Vũ Khúc hội hợp, thì chủ thân an mà tâm vất vả. Như cùng Liêm Trinh đồng độ hoặc hội chiếu, thì tinh thần hưởng thủ không đủ, mà vật chất hưởng thụ không ngờ.

Sao Thái Âm tại cung Phúc Đức, nhập miếu, không vẻn vẹn chỉ được hưởng thụ phương diện vật chất, đồng thời cũng có thể được hưởng thụ phương diện tinh thần. Như Hóa Kị, thì bề ngoài an tĩnh, nội tâm lại không an. Thái Âm cùng Thiên Cơ đồng độ, cũng chủ nội tâm bất an, so sánh khá thích hợp địa phương thanh tĩnh. Thái Âm cùng Thái Dương đồng độ, nhập miếu, phúc lộc nhân đôi. Thái Âm cùng Thiên Đồng tương hội, người này có cuộc sống tình cảm. Thái Âm cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp các loại sát tinh tương hội, thì vất vả bận rộn, nhiều ảo tưởng, tự tìm phiền não.

Sao Tham Lang nhập cung Phúc đức, nhập miếu, Hóa cát hoặc hội Cát diệu, hoặc chìm vào hưởng thủ vật chất, hoặc chìm vào tửu sắc, hoặc chìm vào nghệ thuật, hoặc chìm vào triết lý tôn giáo. Tham Lang cùng Liêm Trinh hội hợp, chủ chạy ngược chạy xuôi, thân tâm không yên, phúc phần nông cạn. Như cùng Hồng Loan, Thiên Hỷ, Hàm Trì, Thiên Diêu hội chiếu, từ thanh niên đến khi về già, vẫn còn phong lưu buồn phiền. Thái Âm cùng Dương, Đà, Không, Kiếp, Đại Hao, Thiên Hình đồng độ, thì tự làm phiền não, phúc bạc bất an. Cùng Hỏa, Linh đồng độ, tuy có thể hưởng phúc, nhưng tính tình so sánh khá nóng nảy.

Sao Cự Môn nhập cung Phúc đức, dù cho nhập miếu có Cát tinh tương hội, cũng chủ đa nghi, sinh nhiều thị phi, phí lực phí thần, lao tâm lao lực. Cự Môn cùng Thái Dương đồng độ, tuy gian khổ lao tâm, nhưng có thể được đến hưởng thụ. Cung sao Thiên Đồng đồng thủ, như không có Sát tinh hội chiếu, có thể an yên vui vẻ, như có Sát tinh tương hội hoặc Hóa Kị, thì phàm bất cứ việc gì cũng phí lực, phí tâm phí thần, ít có tinh thần hưởng thụ. Cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đại hao, Thiên Hình đồng độ hoặc hội chiếu, thì lao khổ bôn ba, thị phi đa đoan, tự tìm phiền não.

Sao Thiên Tướng nhập cung Phúc Đức, nhập miếu, thì là người chính trực thẳng thắn, có lòng chính nghĩa, như hội chiếu sao Thiên Phủ, phùng Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa hoặc gặp Lộc Tồn, Tả Phù, Hữu Bật tại tam phương tứ chính chiếu hội, thì chủ hạnh phúc vui vẻ, phú quý trường thọ. Như Hóa Kị, thì suy nghĩ quá nhiều, tâm thần bất an. Sao Thiên Tướng như cùng Vũ Khúc, Phá Quân củng chiếu, thì lao khổ lao tâm, không được an yên. Cùng Không Kiếp Tứ Sát đồng độ hoặc hội chiếu, thì có nhiều ảo tưởng không phù hợp thực tế, phúc cạn thọ mỏng, tâm thần bất an.

Sao Thiên Lương nhập cung Phúc Đức, thì chủ người bằng lòng với số mệnh, đều có thể được đến hưởng thụ phương diện vật chất cùng tinh thần. Như sao Thiên Lương tại Tị, Hợi hai cung, thì nhiều đa nghi, suy nghĩ quá nhiều, cùng Tứ Sát tương hội, thì có nhiều tâm kế. Thiên Lương cùng Thiên Cơ đồng độ, mà Thiên Cơ Hóa Kị, thì tự tìm phiền não, tâm thần bất an. Thiên Lương tại Tị, Thân, Hợi ba cung thủ cung Phúc đức, hội Thiên Mã, Không Kiếp, chủ người lông bông. Thiên Lương cùng Thái Dương đồng độ, gặp Tả, Hữu, Khôi, Việt, Ân Quang, Thiên Vu các loại Tinh diệu hội chiếu, phúc lộc giàu có, phú quý song toàn.

Sao Thiên Lương cùng sao Thiên Đồng tương hội, tâm thần an yên, cùng Thiên Cơ đồng độ, lao thần phí tâm, Hóa Kị, phúc phần nông cạn, có nhiều sự việc phiền não phát sinh. Hội Dương, Đà, Hỏa, Linh các loại Hung tinh Ác sát, thì nhiều thị phi, tâm thần không được an yên.

Sao Thất Sát tại cung Phúc đức, nhập miếu hội Cát tinh, phẩm cách cao thượng, nhưng lý tưởng quá cao, dễ bị người nghi ngờ đố kị, vì vậy mà nhân duyên khá kém, cũng chủ vợ có hình khắc; lấy hôn nhân muộn, có thai muộn, lập con trưởng muộn là phù hợp. Sao Thất Sát như cùng Tử Vi đồng độ, lý tưởng càng cao, càng cảm thấy được cuộc đời bất đắc chí, có nỗi lo có tài mà không gặp thời. Thất Sát cùng Vũ Khúc đồng độ, thì đa phần tâm thần không yên. Hóa Kị, thì suy nghĩ lo lắng nhiều, hoặc sinh nhiều thị phi, cảm thấy cuộc đời phi thường trống rỗng.

Sao Thất Sát cùng Liêm Trinh đồng độ hoặc Hóa Kị, nhiều lao lực bôn ba, tâm thần bất an, tại lý tưởng cùng trên cảm tình sẽ nhận đến rất lớn trắc trở. Thất Sát cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Đại hao, Thiên Hình hội chiếu, thì phí thần phí lực, gian khổ bôn ba. Đồng thời nhân duyên không đẹp, dễ gặp nghi ngờ đố kị. Như nữ mệnh, Thất Sát lâm cung Phúc đức; lấy chậm hôn nhân, làm vợ lẽ, vợ bé hoặc chưa kết hôn mà sống chung là phù hợp, bằng không sợ có hình thương.

Sao Phá Quân nhập cung Phúc Đức, nhập miếu, giỏi ở quyết đoán, cũng thiếu thân tâm gian khổ; hãm địa, thiếu quyết đoán, phàm bất cứ việc gì nhiều hao thần phí lực, trên tư tưởng nhiều khốn nhiễu. Như cùng Vũ Khúc đồng độ ở cung Phúc Đức, Hóa Kị, phàm là nhiều gian khổ lao tâm, làm việc hoặc công tác có nhiều sai lầm, có nhiều ngăn cách. Như cùng Liêm Trinh đồng độ, Hóa Kị, chủ người gặp việc do dự bất định, đoán mà không quyết, tiến thoái mất chỗ. Như không có Hóa Kị đồng độ, Phá Quân thủ cung Phúc Đức mà hội Tứ Sát, thì chủ chiêu dẫn phiền não thị phi hoặc tâm thần bất an.

Sao Phá Quân như cùng sao Tử Vi đồng độ ở cung Phúc đức, thì có tự tìm say sưa hoặc trong lòng tự có được niềm vui, nhưng như hội Hung sát Ác diệu, thì âm phiền ý loạn, dễ dàng xem trọng điều nhỏ bé, buồn bực bất an.
Share this