Sao Thái Dương Toàn Tập

Tử Vi Đẩu Số

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thái Dương Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Thái Dương tại Ngũ hành thuộc Dương hỏa, tại Thiên là tinh hoa của Nhật, hóa là quý, tại trong nam mệnh, làm là Phụ tinh cùng Tử tinh。 Tại trong nữ mệnh, làm là Phụ tinh、 Phu tinh cùng Tử tinh。 Phù hợp người sinh ban ngày, không phù hợp người sinh ban đêm。Là chủ tinh của cung Quan Lộc trong Mệnh bàn。 Sao Thái Dương tại trong 12 cung, từng cái có tên gọi của nó, nay phân biệt giảng giải như sau, để cùng học giả nghiên cứu nó。

 Sao Thái Dương nằm cung Tý [Thiên Nghi], chủ là người giàu về tình cảm, chủ sinh quý tử。

 Sao Thái Dương nằm cung Sửu tên [Thiên U], Nhật nguyệt đồng cung, chủ là người tính tình lúc Âm lúc Dương, không dễ đoán。

 Sao Thái Dương nằm cung Dần tên [Thiên Tang], ý nghĩa là Nhật xuất phù tang, đây là thời gian húc nhật đông thăng, chủ là người phúc dày danh hiển。

 Sao Thái Dương nằm cung Mão danh [Thiên Ô], chủ là người anh minh tuấn vĩ, có khí khái đại trượng phu, đa nghệ đa tài, danh hiển giàu có。

 Sao Thái Dương nằm cung Thìn tên [Thiên Sảng], thời gian Nhật xuất Long môn, chủ người thiếu niên hiển đạt, quyền danh truyền xa。

 Sao Thái Dương nằm cung Tị tên [U Huy], chủ là người chí cao khí ngạo, phong mang quá lộ, là nhân sĩ lộc dày quyền cao、 công danh hiển đạt。

 Sao Thái Dương nằm cung Ngọ tên [Nhật Lệ Trung Thiên], chủ người phúc dày Lộc trọng, chí cao khí tráng。
 Sao Thái Dương nằm cung Mùi tên [Thiên Huy], Nhật nguyệt quang huy, chủ quyền trọng hào phóng。

 Sao Thái Dương nằm cung Thân tên [Thiêm Ám], chủ là người đa học ít thành, xử sự nhiều trắc trở。

 Sao Thái Dương nằm cung Dậu tên [Cửu Không], chủ là người làm việc hưởng thông, nhưng có đầu có cuối, tối kị sát tinh, có tai họa hình tù。

 Sao Thái Dương nằm cung Tuất tên [Thiên Xu], Nhật tàng quang huy, tên tuy xấu xí, gặp cát diệu, trái lại có thể thành giàu có。

 Sao Thái Dương nằm cung Hợi tên [Ngọc Tỉ], Nhật nguyệt Phản Bối, trái lại thành đại cục, thiếu niên lập công huân。

 Sao Thái Dương thích nhất Tam ThaiBát TọaVăn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu Bật các loại cát tinh hội chiếu, chủ sự nghiệp vĩ đại, đã quý còn phú。 Sao Thái Dương tại cung Thìn, chủ có bệnh mắt、 cận thị、 tán quang các loại sự việc tình huống。 Tại cung Ngọ tuy quý, nhưng Nhật quang quá mạnh mẽ, cũng chủ có bệnh mắt。 Sao Thái Dương tại Hợi, trái lại có thể đại phát, nhưng tất phải hội ngộ Lộc TồnHóa LộcThiên Mã mới hợp cách。 Tóm lại sao Thái Dương lấy quý làm chủ, mà phú thứ hai; sao Thái Âm lấy phú làm chủ, mà quý thứ hai。

Sao Thái Dương là tượng trưng của mặt trời

Bình Chú Về Sao Thái Dương

  (1) Sao Thái Dương là Trung thiên chủ tinh, thuộc về chủ tinh của người sinh ban ngày, một Trung thiên chủ tinh khác thuộc về người sinh ban đêm, là Thái Âm。 Thái Dương là Phụ tinh cùng Tử tinh, tại nữ mệnh thì là Phụ tinh、 Phu tinh và Tử tinh。 Một cái thuyết pháp này, đều không là nói qua loa。 Tại trên tinh bàn, vô luận Thái Dương nằm ở trong một cái cung vị nào, kỳ thực đều có thể căn cứtriều hãm của nó, giúp đỡ luận đoán vận trình phụ thân、 trượng phu và nhi tử, Thái Dương cư triều vượng thì cát, nằm ở lạc hãm thì không cát lợi, nhưng đây cũng chỉ là thông thường mà nói, là tình huống cùng lục thân làm tương đối mà nói。 Ví dụ như, Thái Dương Thái Âm nằm ở cung Sửu, Thái Âm nhập miếu , Thái Dương lạc hãm。 Mặc dù đây không phải cung Phụ Mẫu, nhưng khi cung Phụ Mẫu tinh tượng đại hung, đó tựu cần phán đoán là một vị người thân nào đó có khắc ứng, như vậy, tình huống của Thái Dương Thái Âm, tựu có thể báo cho chúng ta, ứng là phụ thân có tai họa。

 Ngoài ra, nếu như sao Thái Dương thủ Mệnh lạc hãm, cũng chủ bất lợi với người thân nam giới, nữ mệnh thấy nó, càng là bất lợi đời sống hôn nhân。

 (2) Sao Thái Dương phù hợp người sinh ban ngày, không phù hợp người sinh ban đêm。 Ý nghĩa của người sinh ban ngày, là người xuất sinh tại giờ Dần、 giờ Mão、 giờ Thìn、 giờ Tị、 giờ Ngọ、 giờ Mùi。 Người sinh ban đêm thì là người xuất sinh ở giờ Thân、 giờ Dậu、 giờ Tuất、 giờ Hợi、 giờ Tý、 giờ Sửu。 Người sinh ban ngày Thái Dương thủ Mệnh, cuộc đời so với người sinh ban đêm Thái Dương thủ Mệnh, càng có sức sống, hình thương khắc hại cũng khá nhỏ。

 (3) Nguyên văn nói Thái Dương [là chủ tinh của cung Quan Lộc Trong Mệnh bàn], tại trong cổ tịch, Thái Dương gọi là chủ Quan Lộc, đây đều không là từ qua loa tùy tùy tiện tiện, mà là chỉ ra, Thái Dương tại cung Quan Lộc, tính chất tốt đẹp nhất, đây so với cung Mệnh Thái Dương nằm còn phải tốt hơn, bởi vì sao Thái Dương tại Mệnh, nhiều nhiều ít ít đối với người thân nam giới có chút hình khắc, nhưng tại cung Quan Lộc, thì đồng thời được chỗ tốt của Thái Dương, lại không có khuyết điểm của Thái Dương。 (4) Miếu vượng nhàn hãm của Thái Dương tại 12 cung, rất dễ dàng phân biệt, dựa vào độ ánh sáng của Thái Dương, tựu có thể đặc chí。 Một tấm tinh bàn, có Tý、 Sửu、 Dần、 Mão、 Thìn、 Tị、 Ngọ、 Mùi、 Thân、 Dậu、 Tuất、 Hợi 12 cung độ, vây 12 cung thành một cái hình bốn phương, hình bốn phương này kỳ thực liền là bốn phương Đông Tây Năm Bắc, Địa lý học của truyền thống Trung Quốc, hoặc là Phong Thủy Kham Dư, đều là tiếp tục sử dụng hệ thống phương vị này。 Địa lý học kiểu Tây, khi cần dùng ở vẽ địa đồ, chính là hướng bên trên là Bắc, hướng bên dưới là Nam, trái là Đông, phải là Tây。 Địa lý Trung Quốc phương thức biểu đạt thì tương phản, hướng bên trên là Nam, hướng xuống là Bắc, hướng trái Đông, hướng phải là Tây。 Vì vậy, nếu như nhìn tinh bàn là một tấm địa đồ, thì cung Hợi、cung Tý、 cung Sửu là Phương Bắc; cung Dần、 cung Mão、 cung Thìn là phương Đông; cung Tị、 cung Ngọ、 cung Mùi là phương Nam; cung Thân、 cung Dậu、 cung Thìn là phương Tây。 Lại đem phương vị của 12 cung chia nhỏ, thì cung Tý là chính Bắc, cung Sửulà Đông Bắc chếch Bắc, cung Dần là Đông Bắc nghiêng Đông, cung Mão là phương Đông, cung Thìn là Đông Nam nghiêng Đông, cung Tị là Đông Nam nghiêng Nam, cung Ngọ là chính Nam, cung Mùilà Tây Nam nghiêng Nam, cung Thân là Tây Nam nghiêng Tây, cung Dậu là phương Tây, cung Thìn là Tây Bắc nghiêng Tây, cung Hợilà Tây Bắc chếch Bắc。 Mà dựa vào tính chất phương vị của 12 cung này, chúng ta tựu có thể biết, Thái Dương tại một cung vị nào sáng nhất, một cung nào đen tối nhất, mà dùng sáng nhất là nhập miếu , đen tối nhất là lạc hãm。 Do đó có thể hiểu, Thái Dương tại 6 cung Dần Mão Thìn Tị Ngọ Mùi là ban ngày, nên là triều vượng, tại 6 cung Thân Dậu Tuất Hợi Tý Sửu là buổi tối, nên là nhàn hãm。

 (5) Thái Dương tại cung Tý là [Thiên Nghi], tuy nhiên  giàu về tình cảm, nhưng mà lại không dễ dàng cảm tình dụng sự, gặp đến sự cố, tuy nhiên đón nhận là khá kém, nhưng lại sẽ không hành động sinh tai họa。 Giảng nghĩa nguyên văn chỗ nói [chủ sinh quý tử ], kỳ thực cùng Thái Dương tính chất không có liên quan, chỉ là Thái Dương cung Tý tọa Mệnh, thì cung Tử Tức tất mượn được Tử Vi Tham Lang, còn được Thiên PhủThiên Tướng hội chiếu, thành là [Phủ Tướng Triều Viên] cách, nên chủ [quý tử]。 Nhưng nếu như Tử Vi Tham Lang và Văn Xương Văn Khúc cùng đào hoa tạp diệu tương hội, thì con cái chỉ là nhân vật phong lưu, không phải quý tử。

 (6) Thái Dương tại cung Sửu là [Thiên U]。 Thái Dương tại cung vị này cùng Thái Âm đồng độ, tại cung Sửu, Thái Dương lạc hãm, Thái Âm nhập miếu, vì hai sao đồng độ, nên có tính cách [lúc Âm lúc Dương], không dễ dàng đoán, bất quá, Mệnh cách của cung vị này, khuyết điểm tâm lý khá khuynh hướng ở Thái Dương, mà có đủ ưu điểm tinh tế của Thái Âm。 (7) Thái Dương tại cung Dần là [Nhật xuất phù tang], cũng gọi là [húc nhật đông thăng], nó tại bản cung không phải độc tọa, mà là cùng Cự Môn đồng độ, tuy nhiên loại Mệnh cách này, có đủ tinh thần phấn chấn và sức sống, nhưng không được chỉ lấy hai sao này là [phúc dày danh hiển], bất quá, chỉ cần hơi có cát diệu mà không thấy sát tinh, đích xác là dễ dàng đắc thanh danh。 Thái Dương Cự Môn tại cung Dần, cũng gọi [Thiên Tang], càng lợi cho tại trong phạm vi nước ngoài hoặc tại người nước ngoài thành danh。

 (8) Thái Dương tại cung Mão, cùng Thiên Lương đồng độ, đây gọi là [Thiên Ô], cũng gọi [Nhật Chiếu Lôi Môn], vô luận nam mệnh nữ mệnh, đều chủ [khí khái đại trượng phu], hơi thấy cát diệu, liền chủ đa tài đa nghệ, không chỉ có danh, mà còn có lợi, bởi vì cung Tài Bạch của nó, tất là Thái Âm nhập miếu thủ cung Hợi, Thái Âm là Tài tinh。 Nam mệnh cách cục này, càng có bề ngoài anh minh tuấn vĩ, nữ tính thì trái lại vì sinh tướng mạo cương dương, có lúc bất lợi hôn nhân。

 (9) Thái Dương tại cung Thìn độc tọa, gọi là [Thiên Sảng], cung đối Thái Âm củng chiếu, cũng chủ danh lợi song thu, đều còn thiếu niên đắc chí。

 (10) Thái Dương tại Cung Tị độc tọa, gọi là [U Huy], cung đối Cự Môn, đây cũng là tượng sớm lộ phong mang, càng lợi cho tại nước ngoài thành danh, hoặc là được người ngoại quốc tôn sùng。

 (11) Thái Dương tại cung Ngọ, gọi là [Nhật Lệ Trung Thiên], đây là cách cục rất trọng yếu, khí phách vô cùng, nhưng mà lại nhiều vất vả bôn ba, thu nhập cao, chi xuất cũng lớn。 (12) cung Mùi Thái Dương là [Thiên Huy], là cùng Thái Âm đồng độ, nhưng Thái Dương có ánh sáng, Thái Âm thì thất huy, vì vậy, nên cách cục này danh lớn hơn lợi。 Bất quá, cùng cung Sửu Thái Dương Thái Âm đồng độ đồng dạng, đều có khuyết điểm tính cách không dễ đoán。

 (13) Thái Dương tại cung Thân là [Thiêm Ám], đây là Thái Dương và Cự Môn đồng độ, nhưng mà, bởi vì Thái Dương dần dần thất huy, nên tuy nhiên kết cấu tinh tượng và cung Dần đồng dạng, lại không có đại chí phúc dày của cung Dần Thiên Tang, làm việc thiếu hụt bền lòng。

 (14) Thái Dương tại cung Dậu là [Cửu Không], Thái Dương Thiên Lương đồng độ, Dương Quang thất huy, không giải được ám của Thiên Lương, nên tại duyên trên lục thân, có nơi không đủ。

 (15) Thái Dương tại cung Tuất là [Thiên Xu], Thái Dương tại đây đã lạc hãm, nhưng lại có thể tàng danh mà đắc lợi, nên thích kiến Lộc Tồn Hóa Lộc, chủ trở thành giàu có。

 (16) Thái Dương tại cung Hợi là [Ngọc Tỉ], tuy nhiên  lạc hãm, nhưng cùng cung Tuất đồng dạng, đều chủ tàng danh mà đắc lợi, phát ở trong vô thanh vô tức。 Đến nỗi là không phải thiếu niên có thể lập công huân, tựu phải nhìn tinh tượng như nào phối hợp định đoạt。

 (17) Nguyên văn đề cập đến tinh diệu Thái Dương nơi thích, kỳ thực, Thái Dương là Trung thiên chủ tinh, cùng Tử Vi của Bắc Đẩu chủ tinh đồng dạng, đều thích Bách Quan Triều Củng, tức là thích gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Tam Thai、 Bát Tọa、 Thai PhụPhong CáoÂn QuangThiên QuýLong TrìPhượng CácThiên PhúcThiên Quan。 Có thể được Bách quan, [sự nghiệp vĩ đại, đã quý còn phú。]

 (18) Nguyên văn đề cập đến Thái Dương tại cung Thìn và cung Ngọ chủ bệnh mắt, bất quá,dựa vào trưng nghiệm của quá khứ, đây là chủ cận thị và tán quang。 Nhưng chúng ta thực tế chỗ thấy, người Hồng Kông rất nhiều đều bị tán quang cận thị, vô luận là không phải có tinh tượng này, tựu là có tinh tượng này, mao bệnh về thị lực của họ, cũng không so với người khác bị cận thị tán quang nghiêm trọng, vì vậy, ý kiến khiêm tốn của tôi cho rằng, trưng nghiệm này cần thiết có đính chính。

 (19) Thái Dương như quang diễm rừng rực, tuy nhiên thành tựu hiển hách, nhưng mà lại có gánh vác tài vụ rất nặng, phải tiếp tế chiếu cố rất nhiều người。 Vì vậy, từ chữ lợi quan sát, Thái Dương tại cung vị lạc hãm, như cung Hợi、 cung Tuất, càng có Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã v.v, trái lại lợi cho kinh thương phát đạt, còn không có trách nhiệm tài vụ, bất quá, từ phương diện nhân cách xem đến, đạo đức của cung Tị Ngọ Thái Dương quang huy, xa hơn hẳn ở Thái Dương lạc hãm。


Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

 
Share this