Sao Thiên Phủ Toàn Tập

Tử Vi Đẩu Số

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thiên Phủ Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Thiên Phủ tại Ngũ hành thuộc Dương Thổ, tại Thiên là chủ tinh của Nam Đẩu, là Phủ khố của Tài Bạch。 Cùng sao Tử Vi đồng độ, như đắc Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Tướng、 Vũ Khúc、 Văn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt hội chiếu, gọi là Quân thần tương hội, chủ đại phú đại quý。 Tại cung Tuất là thượng cách, có cát diệu Phụ tinh phù trợ, là quân chính Nguyên thủ、 lãnh tụ nhân dân、 trưởng quan các ban ngành。 Tại kinh thương thì chủ là người sáng nghiệp đứng đầu、người nổi tiếng giới kinh thương。 Tại phương diện kỹ thuật hoặc nghệ thuật, cũng chủ có trình độ đặc thù,phát minh hơn người, có sở trường khác, vượt hẳn mọi người, dương danh khắp thế giới, nhưng chú ý tất phải cần có Tả Phù、 Hữu Bật cùng cát tinh phù trợ, hoặc Thiên Khôi、 Thiên Việt giáp trì cung Mệnh, là thượng cách。 Tại cung Tị、 Hợi, Tử Phủ đối chiếu, người có cát tinh phù trợ hoặc đồng độ, đại phú đại quý, hoặc đại thọ, hoặc đột ngột gặp gỡ quý nhân đề bạt, một bước lên mây。 Hai cung Dần、 Thân không có cát tinh trợ giúp, chính là tự cho mình là thanh cao, hoặc là người thầy, hoặc cầm thước dạy học。 Hai cung Thìn、 Tuất an Mệnh, hội chiếu sao Tả Phù, không bằng đồng độ là kỳ cách càng quý càng phú。 Nhưng phải hội đến sao Lộc Tồn mới là Chân cách。 Bởi vì sao Thiên Phủ tại cung Tuất lập Mệnh, thì sao Tử Vi chính tại cung Ngọ miếu địa, mà Thái Dương cũng chính tại Thượng cung húc nhật đông thăng, Thái Âm còn là nằm tại cung vị Nguyệt Lãng Thiên Môn, như có thể hội đến Cát Phụ tinh đồng độ, mà không có ác sát xung phá, đương nhiên không phải mệnh Khanh Hầu, cũng là tài của tướng rồi。 Đã có sát diệu xung phá, cũng chủ là người đứng đầu thương nghiệp, hội Không Kiếp, thì chủ do lý tưởng trong ảo tưởng thành Thiên hạ。
Sao Thiên Phủ tượng trưng cho ngân khố 

Bình Chú Về Sao Thiên Phủ

   (1) Sao Thiên Phủ là chủ tinh của Nam Đẩu, tại trong Tử Vi Đẩu Số, tổng cộng có 4 khỏa chủ tinh, trừ sao Thiên Phủ của Nam Đẩu ra, còn có Bắc Đẩu chủ tinh Tử Vi, Trung thiên Chủ tinh Thái Dương của ban ngày, Trung thiên chủ tinh Thái Âm của ban đêm, tuy tính chất từng cái bất đồng, nhưng đều có quý khí。

  (2) Sao Thiên Phủ là [Phủ khố của Tài Bạch] là chỉ sao Thiên Phủ có đủ bản chất trữ tài, do đó mở rộng, ý chỉ sao Thiên Phủ có bản chất gìn giữ、 ổn định, bởi vì mong muốn tích trữ tài phú, tựu nhất định cần hoàn cảnh ổn định, mà tích trữ tựu là không tùy tiện tiêu xài, nên gìn giữ。 Bất quá, nếu như tính chất không tốt, liền sẽ hình thành tự tư tự lợi và keo kiệt。

  (3) Bân Triệu Công đối với Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, có đánh giá rất cao, đây tại nguyên văn trong các bài văn Giảng nghĩa, đều có thể tìm được luận đoán của phương diện này, tại đây cũng không ngoại lệ, ông ấy cho rằng Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, càng có Thiên Tướng và Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc Lục cát, kiêm thấy Vũ Khúc, là [Quân thần tương hội], chủ đại phú đại quý。 Không nghi ngờ, Tử Vi Thiên Phủ được Lục cát, dĩ nhiên rất có khí thế, lực lãnh đạo tốt, nhưng lại chỉ phù hợp công chức, còn Tử Vi Thiên Phủ tính chất mâu thuẫn, một chủ tiến công một chủ gìn giữ, nên phách lực có dư, quyết đoán thì không đủ, không thể đảm đương người quyết sách cao nhất。 Loại Mệnh cách này, khá thích hợp đảm nhiệm công chức, có thể thống lĩnh ban ngành。  (4) Sao Thiên Phủ tại cung Tuất, là cùng Liêm Trinh đồng độ, tam phương gặp Tử Vi của cung Ngọ, và Vũ Khúc Thiên Tướng của cung Dần, kết cấu cơ bản rất đẹp, càng được [cát diệu Phụ tinh] tương chiếu, xác thực có tài năng sự nghiệp tốt đẹp, có thể làm [trưởng quan các ban ngành], nhưng nếu như là làm[lãnh tụ nhân dân]、 [quân chính Nguyên thủ], thì áp lực khá lớn, nhưng chỉ cần chư cát và cát hóa đều gặp, cũng có thể lãnh đạo quần chúng。 Cũng có thể kinh thương, nhưng cần gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã mới có thể thành đại phú, là [giới kinh thương người nổi tiếng]、 [sáng nghiệp cự tử], nhưng nghề nghiệp nơi họ phát triển, là nghề nghiệp đã có, không bằng Tử Vi、 Thất Sát như thế, có thể độc đáo sáng tạo mới。

  (5) Sao Thiên Phủ không phải sao của nghệ thuật, tính chất gìn giữ, nên khiếm khuyết sáng tạo, không có tính sáng tạo, khó có trình độ đặc thù, càng không thể có phát minh hơn người, cách nhìn của tác giả tại phương diện này cùng Giảng nghĩa vừa vặn tương phản。 Tựu là thấy Long TrìPhượng Các、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, cũng là bắt chước người khác, là thợ thủ công mà không phải nghệ thuật gia, có thể làm công trình sư, nhưng không phải công trình sư có sẵn cảm thụ cái đẹp của nghệ thuật。

  (6) Sao Thiên Phủ là chủ tinh, cũng thích Bách Quan Triều Củng, Bách Quan, tức Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Long Trì、 Phượng Các、 Ân QuangThiên QuýThai PhụPhong CáoTam ThaiBát TọaThiên QuanThiên Phúc。 Nguyên văn chỉ có sẵn Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, chỉ là cho ví dụ mà thôi, nhưng cũng chỉ có gặp tứ diệu này, mới có điều kiện làm thượng cách, Phụ Bật tăng thêm năng lực lãnh đạo, Khôi Việt tăng thêm cơ hội。  (7)Sao Thiên Phủ tại Cung Tị Hợi độc tọa, cung đối là Tử Vi Thất Sát, sao Thiên Phủ Tử Vi 2 chủ tinh đối củng, nhận Tử Vi ảnh hưởng, chủ được quý nhân, nên nhiều cơ hội, có thể được đề bạt, [một bước lên mây], càng được Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc, có thể đại quý, đắc Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Hóa Lộc, có thể đại phú。 Thiên Phủ cũng có phúc của trường thọ, nên thích được Thiên Thọ đồng cung, chủ [đại thọ]。

  (8) Thiên Phủ tại hai cung Dần Thân, Tử Vi Thiên Phủ đồng độ, tính chất cơ bản nhất của nó, nguyên văn đã đề xuất, tựu là [tự cho mình là thanh cao], loại cá tính này, mỗi lần tự cho là đúng, không bằng lòng nhận thua, nhưng còn khiếm khuyết đại khí phách, thiếu đại trí đại tuệ, không có cát tinh hội chiếu, tất định tiến thoái thất cứ, nhưng nếu được Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa các loại, thì có thể là [người thầy] hoặc [cầm thước dạy học], tại trong giới giáo dục an thân lập Mệnh。

  (9) Tại trong đoạn văn tự này, Bân Triệu Công cũng rất coi trọng cách cục Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ ở cung Tuất, gặp cát diệu cát hóa, có thể được phú quý,kiến sát cũng có thể theo việc kinh doanh; thấy Địa Không - Địa Kiếp, thì trái lại tăng thêm sáng tạo của Thiên Phủ, dựa vào sáng tạo lập ra sự nghiệp。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:


 
Share this