Mệnh Vũ Khúc Thiên Tướng

14 Chính Tinh

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phân Tích Tính Cách Mệnh Vũ Khúc Thiên Tướng

Vũ Khúc Thiên Tướng hai sao tọa Mệnh một tài một ấn, đều là y lộc chi thần, sẵn có tính quyền uy。 Một đời đều tại nỗ lực công tác kiếm tiền, có lợi cho chạy nước rút trên sự nghiệp, sinh hoạt bình ổn, ăn mặc không thiếu。

Sao Vũ Khúc tại hai cung Dần、 Thân địa thế thủ Mệnh, tất có sao Thiên Tướng nhập miếu đồng tọa。 Sao Vũ Khúc tính chất cương nghị cùng sao Thiên Tướng đồng độ, có thể nhận được tác dụng pha trộn, xử sự biến thành là khá tùy hòa。

Mệnh Vũ Khúc Thiên Tướng tuy không như Vũ Khúc Thiên Phủ cương nhu kết hợp, lại vui với giúp người, có cảm giác chính nghĩa, chú trọng hình tượng, nói năng tao nhã、 khí độ thong dong。

Sao Thiên Tướng là quan giữ ấn bên mình Tử Vi Đế tinh, sao Thiên Tướng miếu vượng, là người chân thành khiêm tốn, đa phần có thể vì người suy nghĩ, có cảm giác chính nghĩa, vui với giúp người, hành sự dè dặt mà ổn trọng, suy nghĩ chu đáo cẩn thận, có thể bao dung và nhường nhịn cương trực của sao Vũ Khúc, khiến cô khắc của sao Vũ Khúc giảm nhẹ。Vũ Khúc Thiên Tướng tại trong nghịch cảnh công tác cũng đa phần có thể xử lý tình huống nhẹ nhàng, đồng thời có thể tích lũy cảm thụ cùng kinh nghiệm từ thất bại, ráng sức cân bằng điều hòa, lĩnh hội ra một bộ nguyên tắc công tác thuộc về bản thân。

Sao Vũ Khúc tính chất cương nghị, sao Thiên Tướng tính chất nhu hòa, hai cái thích đồng độ có thể điều hòa, nhưng phải chú ý cương nhu là phải chăng kết hợp, quá cương quá nhu thì dễ tiến thoái thất cứ, dẫn đến cuộc đời dễ sinh trắc trở, tế ngộ gập ghềnh khó mà đắc chí 。

Mệnh Thiên Tướng Vũ Khúc tại Dần Thân, sao Tử Vi cung Quan Lộc tại cung Tý Ngọ độc tọa, là 「Phủ Tướng Triều Viên cách」, một đời sự nghiệp bình ổn, đa tài đa nghệ, là Quan Lộc chủ tốt nhất。

Vũ Khúc Thiên Tướng dục vọng quyền lực lớn, có mang theo lòng mưu tính 「thà là đầu gà, không là đuôi bò」, vì vậy công tác dễ dàng phát triển thành tựu phong cách thành là đảm đương một phía, lực chủ khống、 lòng mưu tính mạnh, không quá nguyện ý bị người khác chỉ huy cùng ước thúc。

Tuy muốn bản thân làm ông chủ, nhưng có thể nhận rõ hiện thực, có thể co có thể duỗi, mà có thể giỏi sử dụng cho nắm vững phân chia quyền hạn, đến vì bản thân sáng tạo ra hình thế và địa vị có lợi nhất, đồng thời trung thành với cương vị。Nhưng xử sự ngăn nắp thứ tự không đủ tính co giãn và tư duy toàn cục, tuy trung thành với cương vị công tư phân minh, mà dễ dàng khiến người cảm thấy có thói quan liêu, không đủ sự đồng cảm。

Nhưng cũng có thể tự mình kiểm điểm, năng lực kiềm chế và giành thắng lợi cao, là trợ thủ đắc lực của trưởng quan、 cấp trên bên mình, thuộc về nhân viên trợ tá tốt nhất。

Vũ Khúc Thiên Phủ đồng cung dựa vào thận trọng của sao Thiên Phủ đến điều hòa cương trực của sao Vũ Khúc, vì vậy là người trong cương có nhu。

Vũ Khúc Tham Lang đồng cung dựa vào khôn khéo của sao Tham Lang đến điều hòa sao Vũ Khúc, vì vậy vật dục tuy sâu mà hiểu đời。

Vũ Khúc Thiên Tướng khôn khéo không bằng Vũ Khúc Tham Lang, nhưng có đủ cảm giác chính nghĩa mà không hiểu đời。

Vũ Khúc Thiên Tướng không cương nhu kết hợp bằng Vũ Khúc Thiên Phủ, nhưng lại vui vì người phục vụ。

Đây là sao Vũ Khúc khi nhận đến tinh diệu khác nhau điều hòa, biểu hiện ra tính cách khác biệt。

Vũ Khúc Thiên Tướng tại cung Dần、 Thân, tại dưới bề ngoài nhiệt tình cư xử, lại cũng cất giấu theo một nét cá tính 「ngoan cố」mà「thực sự cầu thị」, vì vậy ưa thích làm theo thứ tự quy định、 theo quy định hành sự, thường khiến người cảm thấy có chút không thông tình người, là người năng lực làm việc đặc biệt tốt, nhưng thường vì thái quá chính trực、 không bằng lòng thỏa hiệp、 được lý không khoan dung người mà dẫn đến tiểu nhân。

Vũ Khúc Thiên Tướng không ưa thích hội chiếu sát tinh quá nhiều, sẽ tăng thêm cảm giác 「cô độc」 của nó, nên can dự nhiều vào các hoạt động từ thiện、 tôn giáo。 Bạn có muốn tìm hiểu về mệnh Cự Môn không?

Mệnh Vũ Khúc Thiên Tướng phù hợp làm cảnh sát

Kết Cấu Tinh Diệu Của Vũ Khúc Thiên Tướng

Sao Vũ Khúc Ngũ hành thuộc Âm Kim, sao Thiên Tướng Ngũ hành thuộc Dương Thủy, cung Dần cư Mộc vị, cung Thân cư Kim vị。

Sao Vũ Khúc và sao Thiên Tướng nhập miếu đồng tọa, có sao Thiên Phủ cung Tài Bạch nhập miếu、 sao Liêm Trinh  lợi thế đồng tọa, nếu không có sát tinh xung phá, là 「Phủ Tướng Triều Viên cách」, phú quý song toàn, quan hệ nhân tế tốt lành, siêng năng mà nhiều tài nghệ, có quý nhân phù trợ, thực lộc thiên chung, đời sống sung túc, được người ngưỡng mộ。

Bởi vì cung Phu Thê của Vũ Khúc Thiên Tướng là cách cục 「Sát Phá Tham」 (sao Thất Sátsao Phá Quân、 sao Tham Lang), nên cần cẩn thận đời sống hôn nhân và cảm tình。

Vũ Khúc Thiên Tướng nhập Mệnh, tam phương bởi vì có sao Tử Visao Thiên Phủ đến chiếu, đã cấu thành cách cục 「Tử Phủ Triều Viên」。

Cách cục này có thể dựa dẫm người quyền thế 「vì người mà quý」, dễ dàng tại xã hội thượng lưu lăn lộn, có thể bám vào quyền quý, giỏi về vì bản thân sáng tạo ra hình thế và địa vị có lợi, đồng thời có thể được quý nhân dìu dắt và trợ lực, là cách cục trợ tá phụ tá rất đẹp, nhưng có tượng quá ư tranh quyền。Cách cục này là phải chăng có thể gặp quý nhân đồng thời được quý nhân dìu dắt, có mang theo tính chất ảnh hưởng rất là mấu chốt。

 Sao Vũ Khúc tính cương nghị, ảnh hưởng của Tứ hóa đối với sao Vũ Khúc khá lớn。

Vũ Khúc Hóa Lộc, có thể pha trộn tính cương nghị tăng thêm tùy hòa, tài nguyên không ngừng, sự nghiệp có thành tựu, có thể tăng cường lực tiến thủ của nó, phù hợp nhất kinh thương。

Vũ Khúc Hóa QuyềnVũ Khúc Hóa Khoa, thì tăng thêm cương nghị bá đạo, dục vọng chi phối mạnh, nóng nảy cố chấp, cầu tài kiên quyết quyết đoán。

Vũ Khúc Hóa Kỵ, thì tất hội sao Tử Vi cung Quan Lộc có Tử Vi Hóa Quyền, càng có tượng 「quá cứng thì gãy」。

Nếu không có phụ tá cát diệu nâng đỡ, trái lại có Không Diệu (sao Địa Khôngsao Địa Kiếpsao Thiên Khôngsao Triệt Khôngsao Tuần Không) đồng độ, thì là dễ lộng quyền, mà tài năng còn không đủ để làm xong việc, phàm bất cứ việc gì đa phần khốn nhiễu trùng trùng, càng thêm them gập ghềnh。

Sao Thiên Tướng tính chất nhu nhược, nếu có thể 「Tài Ấm Giáp Ấn」 hoặc cát diệu phụ tá, thì có thể hóa nhu nhược của sao Thiên Tướng là năng lực, nhưng mà sao Thiên Tướng nếu là 「Hình Tù Giáp Ấn」 hoặc sát diệu là sao Kình Dươngsao Đà LaHỏa TinhLinh Tinh, thì tính chất nhu nhược của sao Thiên Tướng càng là nhu nhược, dễ chạy theo trào lưu。


Vũ Khúc Thiên Tướng Cùng Tinh Diệu Giao Hội

Vũ Khúc Thiên Tướng đối diện có sao Phá Quân cung Thiên Di, dễ ảnh hưởng sao Thiên Tướng mang theo mẫn cảm ác tính, gặp việc thích từ chỗ xấu lo nghĩ, còn thường sinh lòng thay đổi, trái lại tăng thêm vất vả cho Vũ Khúc Thiên Tướng, trong một đời dễ có tai nạn to lớn phát sinh。

Sao Thiên Tướng phùng thiện thì thiện, gặp ác thì ác, chỉ sợ khi Tứ hóa đối với sao Vũ Khúc có lợi, sao Thiên Tướng còn bị Hình Kỵ giáp, tính chất của sao Thiên Tướng biến ra càng thêm yếu đuối đã khuyết thiếu lực tự kiềm chế, thuận theo cương nghị của sao Vũ Khúc, sản sinh cương nhu vị tế, thì tế ngộ cuộc đời gập ghềnh, hoặc khó mà đắc chí。

Vũ Khúc Thiên Tướng cung đối là sao Phá Quân, vì vậy mà đối với tinh hệ Vũ Khúc Thiên Tướng cũng có ảnh hưởng mãnh liệt。

Nếu sát diệu tại cung Mệnh hoặc cùng sao Phá Quân đồng cung, đặc biệt là dưới tình huống khi sao Kình Dương、 sao Đà La giáp cung Mệnh, thì chủ là người chủ quan mãnh liệt, khả năng thành là kẻ độc tài。

Nếu lại hội sao Tả Phùsao Hữu Bậtsao Văn Xươngsao Văn Khúc, dục vọng thống trị càng thêm cường liệt, lúc này Vũ Khúc Thiên Tướng nơi sẵn có tính chất tùy hòa thì vô cùng yếu, biến thành bên ngoài tùy hòa, nội tâm kịch liệt, mà tính chất vì người phục vụ cũng biến ra tăng thêm dục vọng thống trị。

Do đó có thể hiểu đánh giá nội dung chủ yếu của kết cấu tinh hệ này。Cách cục Vũ Khúc Thiên Tướng thích nhất người sinh năm Giáp, sao Lộc Tồn tại Dần, sao Vũ Khúc Hóa Khoa cung MệnhPhá Quân Hóa Quyền tại cung Thiên Di chiếu cung Mệnh, Liêm Trinh Thiên Phủ cung Tài Bạch phùng Liêm Trinh Hóa Lộc, chính là thượng cách Song Lộc Tam Kỳ giai hội, lại thấy cát diệu phụ tá, là quý cách xuất tướng nhập tướng。

Vũ Khúc Thiên Tướng tọa Mệnh, người sinh năm Bính, Thiên Đồng Cự Môn cung Huynh Đệ phùng Thiên Đồng Hóa Lộc, tuy có 「Tài Ấm Giáp Ấn」, nhưng đồng thời tất hội Liêm Trinh Thiên Phủ cung Tài Bạch, mà Liêm Trinh Hóa Kỵ, thì dễ vì liên lụy mà sinh ra tranh chấp, nếu có sao Kình Dương đồng độ, càng thấy sao Thiên Hưsao Âm sát, thì là bẻ cong ý chí để cầu tài。

Vũ Khúc Thiên Tướng phùng sao Văn Xương、 sao Văn Khúc đồng cung hoặc hợp chiếu, chủ thông minh xảo nghệ, cổ quyết: 「Vũ Khúc Thiên Tướng, phùng Xương Khúc, chủ thông minh xảo nghệ」, nếu lại thấy sao Tả Phù、 sao Hữu Bật, thì nắm giữ uy quyền, có thể vinh hoa phú quý。 Thích gặp sao Lộc Tồn hoặc sao Hóa Lộc hội hợp, chủ sáng nghiệp có thành tựu, thì được hưởng quan cao lộc dày, chung thân phúc dày。

Người sinh năm Bính, Thiên Đồng Cự Môn cung Huynh Đệ phùng Thiên Đồng Hóa Lộc, trở thành 「Tài Ấm Giáp Ấn cách」 tăng mạnh năng lực phụ tá của Thiên Tướng。Vũ Khúc Thiên Tướng ở cung Thân Mệnh đã tọa Tứ mã địa, lại phùng sao Thiên Mã, là người tâm thần bất định, không thể an tâm gìn giữ cái đã có, một đời nhiều động ít tĩnh, bận bận rộn rộn, có thể hướng nước ngoài phát triển, có cơ hội ra nước ngoài。

Vũ Khúc Thiên Tướng cung đối cung Thiên Di nếu sao Phá Quân, Hỏa Tinh đồng độ, hội chiếu dễ ảnh hưởng đến sao Thiên Tướng, cuộc đời nhiều trắc trở, hoặc đấu tranh trên nhân sự, bôn ba gian khổ khó tránh。

Cung Quan Lộc sao Tử Vi thấy Kình Dương, thích hợp quân cảnh。

Cung Tài Bạch Liêm Trinh Thiên Phủ phùng Liêm Trinh Hóa Kỵ, phù hợp tham gia hung sự cầu tài。 Bằng không dễ bị người liên lụy mà phát sinh tranh chấp, lại thấy sao Âm sát、 sao Kình Dương、 Hỏa Tinh, thì là bẻ cong ý chí để cầu tài。

Mệnh này chỉ phù hợp quân cảnh võ chức, hoặc cán bộ công trình khoa học kỹ thuật, nhưng trong một đời còn dễ có tai nạn to lớn phát sinh。


Sự Nghiệp Của Vũ Khúc Thiên Tướng

Vũ Khúc Thiên Tướng tại Mệnh, cung Quan Lộc tất có sao Tử Vi (cung Tý sao Tử Vi là bình thế, cung Ngọ sao Tử Vi là nhập miếu), cung Thiên Di là sao Phá Quân  địa thế, có năng lượng mãnh liệt cùng năng lực sáng tạo。

Nam tính phù hợp theo phương hướng chính trị gia、 nhà tư bản công nghiệp phát triển, nữ tính thích hợp làm công tác bí thư, đa phần có chức nghiệp hoặc biến động di chuyển, dễ có hiện tượng ly hương phát triển, cũng thích hợp kinh thương, vui vì người phục vụ, là trợ tá tốt nhất。

Nếu không gặp sát Kỵ, thì Vũ Khúc Thiên Tướng trái lại thích hội sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 có thể tham gia công tác chính trị、 tài chính kinh tế。

Vũ Khúc Thiên Tướng tại Dần、 Thân thủ cung Mệnh, cung Quan Lộc tại cung Tý、 Ngọ, bên trong cung Chủ tinh là sao Tử Vi, bởi vì sao Tử Vi tại Tử Vi Đẩu Số là Chủ tinh Quan Lộc, tham vọng sự nghiệp cực mạnh, tăng thêm ảnh hưởng hai sao Vũ Khúc Thiên Tướng của cung Mệnh, cho người ấn tượng là chân thành ổn trọng、 xử sự thận trọng、 ôn lương đôn hậu cẩn thận。

Giả như sao Tử Vi phùng Tử Vi Hóa Quyền hoặc Tử Vi Hóa Khoa, thích hợp hướng giới tư pháp hoặc chính giới theo đuổi phát triển。


Tài Phú Của Vũ Khúc Thiên Tướng

Vũ Khúc Thiên Tướng tại Dần Thân thủ cung Mệnh, cung Tài Bạch tại Thìn Tuất là Liêm Trinh Thiên Phủ, chỉ cần không hội chiếu Lục sát tinh, cho dù không có Lục cát tinh đến hội, cũng phù hợp giới văn nghệ、 chính giới、 công giáo hoặc là nghiên cứu học thuật đều có thể có chỗ phát huy。

Vũ Khúc Thiên Tướng tại Dần Thân thủ cung Mệnh, năm Giáp、 năm Kỷ、 người sinh năm Canh giả như có sao Hóa Lộc、 sao Hóa Quyền, mà không có sao Địa Kiếp、 sao Địa Không đồng cung, cũng thích hợp đại lý mậu dịch hoặc ngành tài chính, nhưng đặc tính của sao Phá Quân cung Thiên Di xao động bất định sẽ khiến trên tài vụ trắc trở khá nhiều, trên cơ bản không thích hợp bản thân sáng nghiệp, làm nhân viên văn phòng là tốt。
Tìm hiểu thêm về các nội dung có liên quan:
 
Share this