Luận Giải Sao Âm Sát

Hung Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Âm Sát là gì

Sao Âm Sát là một tinh diệu trong bộ môn Tử Vi Đẩu Số, có vai trò là một hung tinh, mang đến những tính chất xấu xa như ám hại, tiểu nhân, lừa gạt. Khi kết hợp với các hung sát tinh khác thì càng tăng thêm mặt âm ám.

Ý nghĩa của sao Âm Sát

Âm Sát là ý nghĩa thế nào? Sao Âm Sát Ngũ hành thuộc Âm Thổ, là hung tinh、 Ám tinh、 sao tiểu nhân bạn xấu cùng với sao có Âm tính khá nặng! Khí Âm của sao Âm Sát là tương đối nặng, biểu thị thấy không được ánh sáng, đen tối bên dưới Dương quang, các hàm nghĩa không quang minh chính đại như âm mưu, tiểu nhân, âm trầm、 ám hại cực kỳ không chính đáng đó! Sao Âm Sát thích cùng Lục cát tinh、 sao Không Vong đồng độ, mà kỵ hung sát tinh đồng cung。 Có cát tinh thì có thể giảm nhẹ hung tính của sao Âm Sát, kéo lợi tránh hại, có sao hung sát, thì tăng thêm mặt âm ám của sát diệu có sẵn!

Sao Âm Sát biểu thị mờ ám, tiểu nhân hãm hại

Hàm nghĩa của sao Âm Sát

1、 Âm Sát là sao tiểu nhân bạn xấu

Âm Sát Ngũ hành thuộc Thổ, còn là Âm Thổ, là sao tiểu nhân, biểu thị ám phục hãm hại, chủ âm mưu、 tâm thuật bất chính、 âm trầm、 sự việc kỳ quái、 tiểu nhân tiềm phục, người có sao này nhập Mệnh đa phần yêu thích xúi giục thị phi, hay đố kị, nhiều ngờ vực vô căn cứ! Ngoài ra, lực quấy rầy của Âm Sát rất mạnh, lạc một cung nào, một cung nào tựu dễ xảy ra sự kiện bất ngờ!2、 Âm Sát là sao Âm tính khá nặng

Âm Sát là sao âm tính tương đối nặng, biểu thị lừa gạt、 tai họa ngầm、 ám hại、 thù hận、 Âm ty Địa Phủ v.v。 Trong mệnh cục Tử Vi, nếu là có sao Âm Sát, thì quá nửa biểu thị người này bụng dạ khá sâu, giả dối xảo trá, giấu đi lòng nham hiểm, không đủ quang minh chính đại!

Hỷ kỵ của sao Âm Sát

1、 Sao Âm Sát thích cùng Lục cát tinh、 sao Không Vong đồng độ

Sao Âm Sát là hung tinh, Ám tinh, nhưng thích cùng Lục cát tinh đồng cung, bởi vì như vậy có thể cực kỳ giảm nhẹ hung tính của sao Âm Sát。 Ví như, Âm Sát Lộc、 Quyền, Khoa, báo hiệu Mệnh chủ dễ dàng danh lợi song thu, lại ví như Âm Sát gia hội sao Tả Phùsao Hữu Bật, thì biểu thị người này tích cực hăng hái, quý nhân nhiều, dễ dàng giành được thành công! Ngoài ra, Âm Sát thích sao Không Vong, bởi vì gặp các sao Không Vong như sao Địa Khôngsao Địa Kiếpsao Triệt Khôngsao Tuần Không v.v, thì những sao Không Vong này sẽ xung tán Âm Sát chi khí của sao Âm Sát!2、 Sao Âm Sát kỵ hung sát tinh đồng cung

Sao Âm Sát chủ không cát lợi, nhưng tính nguy hại của nó là tại dưới điều kiện đặc biệt mới sẽ phát huy ra đến! Mà tính nguy hại của Âm Sát là khi cùng hung sát tinh đồng cung đồng độ mới sẽ hiển hiện, bởi vì che giấu sẽ tăng thêm mặt âm ám của sát diệu có sẵn, chủ bất cát! Ví dụ như, Âm Sát cùng sao Kình Dương đồng độ, thì đại biểu cạnh tranh, biểu thị người này giỏi về đả kích trong ám!

Bên trên là luận giải về sao Âm Sát gửi đến các bạn quan tâm về tinh diệu này, trên thực tế thì đây chỉ là một hung tinh cấp thấp, thường không mang đến tác dụng quá to lớn. Nếu bạn quan tâm đến số mệnh bản thân, có thể tham khảo dịch vụ luận giải lá số Tử Vi để nắm rõ vận mệnh của bản thân nhé!
Share this