Sao Hữu Bật Toàn Tập

Lục Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Sao Hữu Bật

Sao Hữu Bật đại biểu độ lượng, thông minh、 giỏi giang、 cơ trí, có lòng thượng tiến có hoài bão。 Trọng cảm tình。

Hữu Bật chủ tinh thông viết lách、 cá tính chính trực、 thích bố thí、 làm việc cẩn thận dè dặt có mưu lược。

Hữu Bật là một trong Lục cát tinhsao Văn Xươngsao Văn Khúcsao Thiên Khôisao Thiên Việtsao Tả Phù、 sao Hữu Bật), Quý nhân tinh, Ám quý nhân, là sao phụ tá (phụ trợ)。

Hữu Bật độc tọa cung Mệnh Vô Chính Diệu, nên trọng bái cha mẹ nuôi。

Hữu Bật lạc cung Phu Thê, hôn nhân cần chú ý người thứ ba can dự。

Hữu Bật là Bắc Đẩu trợ tinhNgũ hành thuộc Thủy, cũng là sao phụ tá đại biểu trợ lực, trợ lực của nó cũng đến từ ngang vai vế hoặc vãn bối, cùng sao Tả Phù tương đồng。

✪ Hữu Bật đại biểu độ lượng。

✪ Hữu Bật là Bắc Đẩu Đế cấp Thiện tinh, là người lạc quan, tốt văn học。

✪ Hữu Bật gia hội sao Tả Phù, có năng lực quản lý。

✪ Hữu Bật gia hội sao Văn Xương, sao Văn Khúc, cảm tình phong phú, có tài nghệ。

✪ Hữu Bật gia hội sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt, cơ hội nhiều。

✪ Hữu Bật Hóa Khoa: giỏi suy xét, có trợ lực。

✪ Hữu Bật gia hội sao Hóa Khoasao Hóa Quyềnsao Hóa Lộc, đắc tài lợi, nhân tài quản lý xí nghiệp。

✪ Hữu Bật gia hội Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh, nhiều biến động, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết。

✪ Hữu Bật gia hội sao Kình Dươngsao Đà La, cảm tình nhiều khốn nhiễu, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết。

✪ Hữu Bật gia hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Kình Dương、 sao Đà La、 sao Địa Khôngsao Địa Kiếpsao Hóa Kỵ, cảm tình nhiều khốn nhiễu, nhiều biến động, dũng cảm đối mặt vấn đề đến giải quyết。

✪ Đại Tiểu hạn gặp sao Hữu Bật sự nghiệp thuận lợi。

Sao Hữu Bật chủ bạn bè giúp đỡ

Sao Hữu Bật Tại 12 Cung Nhân Sự

Sao Hữu Bật Tọa Cung Mệnh

Người có sao Hữu Bật cung Mệnh trung thành trung hậu, lòng dạ chính trực, khoan dung đối đãi, làm việc có kế hoạch, trước mưu tính mà sau có thể động。

Hữu Bật Hóa Khoa: chủ quý nhân, sao Hữu Bật chỉ đích thị Ám quý nhân, không phải quý nhân gần gũi, hành vận gặp nó, chủ giải ách。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Huynh Đệ

Người có sao Hữu Bật lâm cung Huynh Đệ, anh chị em cùng bạn đều chung sống không tệ, trong anh em đa phòng chứa lòng thượng tiến, có thể khuyến khích lẫn nhau mà có chỗ thành tựu。

Hữu Bật Hóa Khoa: chỉ giữa anh em rất đoàn kết。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Phu Thê

Người có sao Hữu Bật cung Phu Thê, đa phần yêu thích sống đời sống cảm tình đầy nội dung、 giàu tính biến hóa, sau khi một lần rơi vào quy tắc hóa yên ổn, tạo thành đau khổ cho một nửa kia, là xã hội tang thêm không ít cặp vợ chồng không hòa thuận。

Hữu Bật Hóa Khoa: chỉ phối ngẫu chú trọng đời sống tình cảm, cần chú ý giữa giường chiếu không cân bằng。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Tử Tức

Khi sao Hữu Bật lâm cung Tử Tức, con cái của bạn đa phần thông minh mà lanh lợi, rất có thể quan tâm tấm lòng của cha mẹ, giúp đỡ cha mẹ xử lý rất nhiều việc vặt vãnh trong nhà, con gái càng là người giúp việc tốt của mẹ。

Hữu Bật Hóa Khoa: biểu thị con cái có được nhân duyên, cũng biểu thị bản thân ưa thích người khác giới trẻ tuổi。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Tài Bạch

Sao Hữu Bật cũng là một trong cát tinh, mang theo ý nghĩa phụ tá, có quan niệm cư xử chính xác, đối với tiền tài chọn thái độ tích cực ra sức thực hiện, cũng đại biểu một đời sung túc、 ăn mặc không lo。

Người có sao Hữu Bật cung Tài Bạch không lấy tham gia một hạng chức nghiệp là thỏa mãn, ưa thích thử nghiệm đa phương, nơi nghề nghiệp bước vào tiền lương đa phần so với bình thường phải cao hơn。

Hữu Bật Hóa Khoa: chủ tại trên tiền tài có quý nhân tương trợ, thuộc Ám quý nhân。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Tật Ách

Khi sao Hữu Bật độc thủ cung Tật Ách, có công năng phùng hung giải ác, vì vậy người này một đời không có bệnh nặng。

Tương đối dễ dàng có triệu chứng là miệng và lưỡi khô、 hư hỏa lên cao, hoặc lạnh dạ dày thường xuyên trên nôn dưới tả v.v, bệnh tật đa phần do trong cơ thể hàn nhiệt mà sinh, nhưng bệnh tình sẽ không rất nghiêm trọng đến tình trạng không cách nào xử lý。

Hữu Bật Hóa Khoa: khi sinh bệnh sẽ gặp đến bác sĩ tốt。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Thiên Di

Cách xem sao Hữu Bật cung Thiên Di: có thể vì quý nhân phù trợ mà phát đạt。

Hữu Bật Hóa Khoa: có thể nhận được đồng nghiệp giúp đỡ。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Nô Bộc

Sao Hữu Bật tọa cung Nô Bộc, có thể vì trợ giúp của bạn bè mà thành công。 Nhưng nơi sự việc thành tựu cùng kim tiền không có liên quan trực tiếp。

Hữu Bật Hóa Khoa: bạn bè sẽ có kim tiền hướng đến。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Quan Lộc

Người có sao Hữu Bật lâm cung Quan Lộc, đa phần có thể lấy thái độ ôn hòa đến đối mặt công tác khó khăn, nhưng chủ vất vả。

Hữu Bật Hóa Khoa: tại trên sự nghiệp, hoạch trợ nhiều。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Điền Trạch

Sao Hữu Bật cũng là một khỏa tinh diệu phụ tá, thực tế mà có lực, tuy cũng không tránh được vất vả, nhưng có thể thẳng thắn xử lý。

Người có vì vậy người có sao Hữu Bật cung Điền Trạch, nếu có cát tinh khác đồng cung, có thể phát huy lực lượng phụ tá của nó, thành gia lập nghiệp vô cùng dễ dàng。

Hữu Bật Hóa Khoa: ưa thích ở tại khu văn hóa giáo dục。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Phúc Đức

Người có sao Hữu Bật tọa cung Phúc Đức là một người vô cùng nhiệt tình với hoạt động tính xã hội, ví như các hoạt động văn nghệ như hoạt động biểu diễn từ thiện、 đoàn hợp xướng tính cộng đồng cùng với hoạt động công tác xã hội mang theo tính chất giáo dục v.v, bạn đều sẽ là một cái thành viên tốt。

Hữu Bật Hóa Khoa: về già sẽ có sinh hoạt xã giao rất tốt。

Sao Hữu Bật Tọa Cung Phụ Mẫu

Người có sao Hữu Bật tọa cung Phụ Mẫu, tình huống của bạn cùng người có sao Tả Phù tọa cung Phụ Mẫu giống lớn mà khác nhỏ, cũng là tại trong phù trợ、 khuyến khích cùng chống đỡ của trưởng bối, sải bước hướng hành trình của cuộc đời。

Nếu khi sao Hữu Bật độc tọa cung Phụ Mẫu, cha mẹ thọ tính rất dài, còn không chủ hình khắc。 Nếu cùng cát tinh hội chiếu, có thể được Phúc Ấm của cha mẹ ruột, suốt đời thuận thuận lợi lợi, bình bình ổn ổn, đời sống không hề ngăn trở、 không hề rào cản。

Hữu Bật Hóa Khoa: chỉ cùng cha mẹ quan hệ giống như bạn bè。
Share this