Hữu Bật Hóa Khoa

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Hữu Bật Hóa Khoa

Sao Hữu Bật, Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Ngũ thường của Thủy chủ trí, mà Thủy còn chủ động。

Sao Hữu Bật Hóa Khoa, tuy có thể được quý nhân trợ lực, nhưng khá không thực tại, còn phàm Thủy đều cùng đào hoa có liên quan, nên Hữu Bật Hóa Khoa, thường có hiện tượng tôn sùng hoặc yêu thầm một số nhân vật đặc thù làm thần tượng của họ。

Sao Hữu Bật là Quý Thủy, Hóa Khoa cũng thuộc Thủy, Thủy là tính lưu động, nhưng đều có hiện tượng lề mề chậm chạp, Ngũ thường của Thủy, chủ trí, nên Hữu Bật Hóa Khoa, là Thủy càng thêm Thủy, chẳng khác nào trí tuệ thêm trí tuệ。

Sao Hữu Bật còn chủ Quý nhân tinh, chính là có thể được ám trợ của quý nhân, nhưng vì trí tuệ quá cao siêu, vì vậy mà không được có yêu cầu thái quá, như vậy thì có thể phát huy trí tuệ cao siêu, mà sau khi trải qua phân tích kế hoạch có hệ thống, nên dùng cơ hội tiếp cận quý nhân, mà được trợ giúp của quý nhân。

Sao Hữu Bật đồng cung hoặc khi mượn hội Chủ tinh miếu vượng, có thể đắc chí, Hữu Bật Hóa Khoa có quý nhân tương trợ mà thành danh。

Khi Chủ tinh lạc hãm, nơi lập kế hoạch khá thiên nặng về lợi, thiếu hụt công đạo, mà không quá lý tưởng。

Gia sát, sợ rằng nhiều thị phi tranh chấp, mà sản sinh di chứng, như lề mề chậm chạp của Thủy。

Hữu Bật Hóa Khoa cũng chủ quý nhân。 Quý nhân của sao Hữu Bật, đều là Ám quý nhân, trợ giúp trong ám đó。

Sao Hữu Bật chủ cơ trí, sao Hữu Bật thuộc Thủy, tinh diệu thuộc Thủy đa số thông minh, giỏi suy xét, giỏi trù hoạch。

Hữu Bật Hóa Khoa cũng chủ giải ách。

Hữu Bật Hóa Khoa tại 12 cung đều tốt đẹp, cung Thìn、 Tuất càng cát lợi, tăng thêm lực biểu hiện。

Hữu Bật Hóa Khoa tại đất Dậu, thì nảy mầm mà chẳng ra hoa, thích nhất cùng sao Thiên Tướng đồng cung, dệt hoa trên gấm, là người còn biết thượng tiến, luyến tiếc đào hoa。

Hữu Bật Hóa Khoa, thấy Thương tinh thì thương giới cát lợi。 Thấy Văn tinh thì văn quý, Khoa Giáp có danh; thấy võ thì võ quý。

Tam phương hội sao Tả Phù lực lượng khá lớn; kỵ thấy sao Kình Dươngsao Đà Lasao Địa Khôngsao Địa Kiếp, giảm lực。

Hữu Bật Hóa Khoa giỏi suy xét, dễ được quý nhân tương trợ mà thành danh。

Sao Tả Phù、 sao Hữu Bật ở khi Hóa Khoa, biến thành Quý nhân tinh, lực lượng quý nhân của nó so với sao Thiên Khôisao Thiên Việt còn mạnh hơn。

Hữu Bật Hóa Khoa thường có đặc điểm dưới đây:

✪ Vì người khác công tác, mà bản thân có chỗ biểu hiện。

✪ Là công việc cho người có độ nổi tiếng。

✪ Tại dưới tâm tình vui sướng, hoàn thành một sự kiện nào đó。

✪ Lợi cho thi cử、 thi đấu thể thao、 phát biểu。

✪ Có quý nhân tương trợ, nhưng là bản thân vẫn cần nỗ lực。

Hữu Bật Hóa Khoa Tại 12 Cung

✪ Hữu Bật Hóa Khoa cung Mệnh Thân: năng lực làm việc cao, có chí khí, có biện pháp, dễ có quý nhân giúp đỡ, đa số quý nhân là người khác giới, vì vậy, dễ có đào hoa xuất hiện, Đại hạn 10 năm lợi cho thi cử, Lưu niên một năm cát lợi。

Hữu Bật cung Huynh Đệ Hóa Khoa: anh em bạn bè quan hệ tốt, cảm tình sâu, có thể giúp đỡ lẫn nhau。

Hữu Bật cung Phu Thê Hóa Khoa: hôn nhân có ngăn trở, có đào hoa, có tượng của tái hôn。

Hữu Bật cung Tử Tức Hóa Khoa: con cái thông minh, con cái học tập có thành tựu, con cái có triển vọng。

Hữu Bật cung Tài Bạch Hóa Khoa: tài vận tốt, tài lộ rộng, có cơ hội phát tài。

Hữu Bật cung Tật Ách Hóa Khoa: thân thể khỏe mạnh, bệnh tật có chuyển biến tốt。

Hữu Bật cung Thiên Di Hóa Khoa: phù hợp tại bên ngoài, tại bên ngoài có quý nhân dìu dắt。

Hữu Bật cung Nô Bộc Hóa Khoa: cấp dưới và đồng nghiệp đắc lực, có thể trợ chủ thành công。

Hữu Bật cung Quan Lộc Hóa Khoa: quan trường đắc thế, thăng quan phát tài。

Hữu Bật cung Điền Trạch Hóa Khoa: mua bất động sản, hoặc tăng thêm bất động sản。

Hữu Bật cung Phúc Đức Hóa Khoa: tăng thêm hưởng thụ, tinh thần và đời sống vật chất có thể nhận được thỏa mãn。

Hữu Bật cung Phụ Mẫu Hóa Khoa: Cha mẹ có năng lực, có địa vị, cha mẹ có thể nhận được quý nhân đề bạt。 
Share this