Thái Dương Cung Phụ Mẫu

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Dương Cung Phụ Mẫu Luận Giải

Thái Dương cung Phụ Mẫu nhập miếu chủ cha mẹ không có hình khắc。 Hội cát tinh, thì ấu niên được cha mẹ yêu quý。 Cha tại trên sự nghiệp nắm giữ quyền lực, quý mà còn phú。 Sao Thái Dương cung Phụ Mẫu lạc hãm, khắc cha。 Như phùng sao Hóa KịKình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, phải chú ý sao Thái Âm phải chăng có sát tinh nằm cùng, thì chủ khắc mẹ。 Vì cha tại sau khi mẹ mất, liền thành người cô độc trống vắng。 Nếu sao Thái Âm có cát tinh cùng Thiên LươngThiên Thọ Giải ThầnThiên Phúc các loại sao phù trợ, chủ trước khắc cha。 <Bạn là người mệnh Vũ Khúc, tính cách sẽ hơi chút cố chấp, tự cho mình là đúng và rất coi trọng giá trị của tiền bạc, nếu bạn quan tâm đến số mệnh của bản thân, hãy luận giải lá số Tử Vi nhé!>
Thái Dương Cung Phụ Mẫu chủ cha tài giỏi

Bình Chú Về Thái Dương Cung Phụ Mẫu

(1) Thái Dương tại cung Phụ Mẫu là cát diệu, còn lấy nhập miếu vượng là đẹp, chủ cùng cha mẹ quan hệ tốt đẹp, [không có hình khắc], nhưng cần không thấy Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp Hóa Kị các loại mới đúng。

(2) Thái Dương cung Phụ Mẫu hội cát tinh, [ấu niên được cha mẹ yêu quý], đây cũng có thể tách ra đến nói: hội Tả Phù Hữu Bật, chủ cha mẹ có trách nhiệm gánh vác chiếu cố; hội Thiên KhôiThiên Việt, chủ được cha mẹ đề bạt giúp đỡ, đặc biệt là tại phương diện giáo dục; hội Văn XươngVăn Khúc, chủ giữa hai đời cảm tình hòa hợp。 Tình huống kể trên, càng là được bảo vệ của phụ thân, bất quá, đây cần Thái Dương nhập miếu cư vượng mới đúng, đều còn lấy người sinh ban ngày là đẹp。 Lạc hãm và người sinh ban đêm thì không phải。 <Thiên Đồng cung Huynh Đệ thì tình cảm anh chị em trong gia đình bạn có tốt không?>
(3) Thái Dương tại cung Phụ Mẫu, tất phải nhập miếu còn có Lục cát tề hội, càng có Lộc TồnThiên Mã, mới chủ phụ thân [quý mà còn phú], tại trên sự nghiệp nắm  giữ quyền lực, lạc hãm thì giảm đẳng, còn tựu là có được cát tinh, cũng hình khắc, nhẹ nhất đích thị là cảm tình bất hòa, nếu như Thái Dương Hóa Kị, hoặc càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La thì hình khắc phụ thân, hoặc là phụ thân sự nghiệp hoàn cảnh không thuận lợi, hoặc là phụ thân đau bệnh nhiều。 Bân Triệu Công tại trong bài, đề xuất một cái bí truyền, tựu là sao Thái Âm có sát diệu đồng độ, mà Thái Dương thì hội chư sát, dạng này, trái lại chủ trước khắc mẹ, mà phụ thân thì vì mẹ mất mà [cô độc trống vắng]。 Tương phản, Thái Âm hội Thiên Lương、 Thiên Thọ、 Giải Thần、 Thiên Phúc v.v, thì trước khắc cha, mà mẫu thân liền là cô độc trống vắng。 

<Liêm Trinh cung Tài Bạch sẽ ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của bạn ra sao?> <Thiên Cơ cung Điền Trạch thường thay đổi nhà cửa nhiều, chán là chuyển, mà không có tư tưởng tích lũy đất đai, được giá thì sẽ bán?>
Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phụ Mẫu:
Share this