Thái Dương Cung Phu Thê

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

,

Tử Vi Đẩu Số

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Sao Thái Dương Cung Phu Thê Luận Giải

Thái Dương cung Phu Thê thì thê tử tính tình sòng phẳng, có cảm giác chính nghĩa, nóng tính có chí trượng phu。 Nhập miếu thông minh hiền từ, nhưng phải kết hôn muộn, kết hôn sớm có hình khắc。 Hội sao Thái Âm, chủ có thê tử đẹp còn hiền。 Thái Dương cung Phu Thê mà lạc hãm、 Hóa Kị, thê tử nóng tính đa nghi (nữ mệnh thì chủ hình khắc hoặc trượng phu có tai bệnh)。 Phàm sao Thái Dương lâm cung Phu Thê, hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, chủ hình khắc、 sinh ly。 Nếu phùng Phá Quân, thành hôn không qua mai mối。 Nữ mệnh sao Thái Dương nằm cung Phu thê, nhập miếu, chủ lấy được chồng phú quý。 Lạc hãm Hóa Kị, khó tìm được đối tượng thỏa mãn, hoặc chủ hình khắc。 Có Đà La、 Hỏa Tinh, ban đầu yêu nhau tha thiết, sau thành như nước với lửa; làm vợ kế kết hôn muộn hoặc không phải chính thức kết hôn là phù hợp。Phàm sao Thái Dương cung Phu Thê lạc hãm Hóa Kị hội sát tinh, người vợ đầu vợ chồng không thể bạch đầu giai lão。 Gặp Tứ sát Phá Quân, thành hôn không qua mai mối。 <Người mệnh Thiên Cơ lúc nào cũng tính toán, lập kế hoạch rất nhiều, nhưng cũng hay biến đổi, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>
Sao Thái Dương cung Phu Thê chủ vợ chồng quý hiển

Bình Chú Về Thái Dương Cung Phu Thê

  (1) Thái Dương có đủ khí tức dương cương, một hình dáng tính cách này liền phản ánh tại phương diện vận thế của Thái Dương tọa cung Phu Thê, loại nam mệnh này dễ có được thê tử [tính tình sòng phẳng、 có cảm giác chính nghĩa、 nóng tính có chí trượng phu], càng là có được Tả Phù Hữu Bật, cá tính này càng là  mạnh mẽ。 Cùng Hỏa Tinh đồng độ, cá tính nóng tính của  thê tử rõ ràng nhất。 Nữ mệnh cũng chủ trượng phu có loại cá tính này。

  (2) Nam mệnh có Thái Dương cung Phu Thê, thông thường đối với thê tử đều không hình khắc, càng là Thái Dương nhập miếu cư vượng, càng ít hình khắc, nguyên văn nói [nhưng phải kết hôn muộn, kết hôn sớm có hình khắc], tác giả cá nhân đều không gật bừa。 Thái Dương cung Phu Thê miếu vượng, chủ thê tử [thông minh hiền từ], thấy Tả Phù Hữu Bật tăng thêm hiền từ, thấy Văn Xương Văn Khúc Hóa Khoa tăng thêm thông minh, thê thất đều vượng phu ích tử。

  (3) Cung Phu Thê Thái Dương Thái Âm đồng độ, [có thê tử đẹp đẽ hiền từ], bất quá, Thái Dương Thái Âm có thể tại cung Sửu đồng độ, cũng có thể tại cung Mùi đồng độ。 Tại cung Mùi, Thái Dương cư vượng mà Thái Âm cư nhàn, thì thê tử hiền nhiều hơn đẹp; tại cung Sửu, Thái Dương lạc hãm mà Thái Âm nhập miếu, thì thê tử đẹp nhiều hơn hiền。 Trái lại lấy Thái Dương cung Phu Thê tại Thìn, Thái Âm tại cung Tuất củng chiếu, thì thê tử hiền và đẹp đẽ đều đủ。 Ngoài ra, Thái Dương Thái Âm có được Văn Xương Văn Khúc, tăng thêm cái đẹp ôn nhu của nó, có được Tả Phù Hữu Bật, tăng thêm tính cách hiền lương của nó。 Liêm Trinh cung Nô Bộc thì quan hệ bạn bè sẽ ra sao?  (4) Thái Dương cung Phu Thê tại hãm cung Hóa Kị, chủ thê tử nóng tính đa nghi, dùng một loại thuyết pháp khác, tựu là một cái hũ dấm, máu ghen dễ dàng đập phá, đối với bất kỳ gió thổi cỏ động, trượng phu và nữ nhân khác chung sống vui sướng, tựu sẽ đỏ mắt đa nghi, vì vậy, tựu là càng không gặp Dương Đà Hỏa Linh Không Kiếp các loại, cũng đối với mệnh tạo có áp lực tinh thần, càng có Văn Xương Văn Khúc, thì càng là cảm tính, đối với cảm tình của trượng phu nương tựa rất sâu。

  Tại xã hội hiện đại, nữ mệnh Thái Dương cung Phu Thê lạc hãm Hóa Kị, cũng có thể cùng nam mệnh đồng luận, tức trượng phu máu ghen đa nghi, nam nhân kỳ thực cùng nữ nhân đồng dạng sẽ có máu ghen, chỉ là tại xã hội cổ xưa, phụ thuộc của nữ nhân cùng nam nhân, là tài phú của nam nhân, loại tính cách này không dễ dàng rõ ràng bộc lộ mà thôi。 Ngoài ra, tại cung Phu có tinh tượng này, cũng chủ hình khắc tai bệnh。 Càng gặp các sát diệu Không Kiếp, càng nhiều hình khắc sinh ly。

  (5) Vô luận nam mệnh nữ mệnh, Thái Dương tại cung Phu Thê, khi nhập ở cung hạn Phá Quân, nếu tại trong hạn thành hôn, đa phần là [thành hôn không qua mai mối], ý tức không có chính thức đăng ký, hoặc là chưa có hôn lễ chính thức, hoặc là sống chung, hoặc là bí mật kết hôn các loại, tình huống này tại hiện đại đều không có gì ghê gớm。 <Thiên Đồng cung Tài Bạch, không hẳn là kiếm được nhiều tiền, nhưng việc kiếm tiền còn phải dựa theo cảm xúc của bạn, nếu không có hứng bạn cũng chẳng muốn kiếm, có phải không?>  (6) Nữ mệnh Thái Dương cung Phu Thê, mà còn Thái Dương nhập miếu, có thể được chồng phú quý, tinh tượng cụ thể là: Thái Dương hội Hóa Lộc、 Lộc Tồn、 Thiên Mã, có được trượng phu giàu có; hội Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc, được chồng quý, có địa vị xã hội, hoặc là nhân sĩ chuyên nghiệp。

  (7) Nữ mệnh Thái Dương Hóa Kị tại cung Phu Thê, nếu càng là cung vị lạc hãm, bất lợi hôn nhân, tức (khó cầu đối tượng thỏa mãn、 hoặc chủ hình khắc), nhưng có lúc lại là mệnh tạo kén chọn, đến nỗi đã lỡ mất hôn kỳ bản thân。 Càng gặp sát diệu thì đa phần là hình khắc。

  (8) Vô luận nam mệnh nữ mệnh, Thái Dương cùng Hỏa Tinh đồng độ, đều chủ đột nhiên gặp gỡ bất ngờ,nhất kiến chung tình, hoặc là đột nhiên cùng người khác giới quen biết, cùng rơi vào bể tình ái。 Nhưng Đà La lại đã phá tan tính chất của cảm tình, nên Thái Dương Hỏa Tinh Đà La tương hội, khắc ứng cụ thể tựu là [ban đầu yêu nhau tha thiết, cuối cùng như nước với lửa。] loại tinh hệ này nên sống chung hoặc kết hôn muộn là phù hợp。 Hỏa Tinh Dương hỏa sợ Đà La Âm kim, nên kết cấu không cát lợi, nếu như là Hỏa Tinh Kình Dương đồng độ, đó trái lại còn là nhiều tranh đoạt khẩu thiệt, lại có thể duy trì cảm tình。

  (9) Thái Dương cung Phu Thê Hóa Kị ở cung vị lạc hãm, còn thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa Không Địa Kiếp、 Thiên Hình, bất lợi người vợ đầu, nhưng nếu như niên hạn tái hôn tái giá cũng không cát lợi, thì tái hôn cũng bất lợi。
Tìm hiểu thêm về Thái Dương ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phu Thê:
Share this