Thiên Đồng Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Thiên Đồng tại cung Tài Bạch chủ tay trắng thành gia hoặc lấy vốn mỏng làm nên。 Cùng sao Thiên Lương đồng độ, tài lộc tươi tốt。 Cùng sao Thái Âm đồng độ, có thu hoạch ngoài ý muốn, cùng sao Cự Môn đồng độ, có tiến có thoái, tài khó tích trữ。 Cùng Lộc TồnHóa LộcThiên Mã hội chiếu, chủ giàu có。 Phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Phượng CácLong Trì, do nghệ thuật kỹ nghệ làm nên, có danh sĩ  phong độ tiêu sái。 <Người mệnh Thiên Cơ lúc nào cũng tính toán, lập kế hoạch rất nhiều, nhưng cũng hay biến đổi,  bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>

Sao Thiên Đồng cung Tài Bạch có thể chơi game mà ra tiền

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Tài Bạch

  (1) Thiên Đồng tính chất tuy ôn nhu, nhưng Thiên Đồng cung Tài Bạch, lại tuyệt không ôn nhu, trái lại chủ gian khổ, trước đắng sau ngọt, sự nghiệp tài phú từ số không bắt đầu, [tay trắng thành gia], [vốn mỏng làm nên], thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, chủ có thể tay trắng thành gia trở thành tiểu phú, càng gặp Thiên Mã, lợi cho kinh thương, nhưng Thiên Đồng tại cung Tài Bạch, cung Mệnh sẽ là Thiên Cơ, nên càng lợi cho kinh doanh bán lẻ。

  (2) Thiên Đồng có Tam hóa, Hóa Lộc Hóa Quyền cùng Hóa Kị。 Thiên Đồng cung Tài Bạch Hóa Lộc, chỉ là đầy đủ sung túc, đều không chủ đại phú, vì vậy, cùng Thiên Đồng Hóa Lộc của nó, không bằng Thái Âm Hóa Lộc hoặc Cự Môn Hóa Lộc đồng độ, tài khí càng vượng。 Thiên Đồng Hóa Quyền, tài vận tương đối ổn định, nhưng lấy càng gặp Thái Âm nhập miếu hoặc thấy Lộc Tồn là đẹp。 Thiên Đồng Hóa Kị, bất lợi tài vận, tổn thất của nó thường cùng cảm tình có liên quan。 <Thái Dương cung Phu Thê ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân của bạn ra sao?>
  (3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, giảng nghĩa cho rằng là [tài lộc tươi tốt], nhưng trên thực tế, Thiên Đồng không phải Tài diệu, Thiên Lương cũng không phải Tài diệu, mà Thiên Lương càng thường vì đắc Lộc mà vì tiền tài dẫn tới phân tranh, nên thực tế đều không chủ phú, đắc Lộc Tồn Hóa Lộc, cũng chỉ là đầy đủ sung túc mà thôi, càng là Thiên Lương Hóa Lộc, đắc tài thường tổn hại đến nhân duyên。

  (4) Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, đây là kết cấu Thiên Đồng cung Tài Bạch đẹp nhất, bởi vì Thái Âm là Tài diệu, nếu như Thái Âm nhập miếu thì càng đẹp, chủ tài nguyên phong phú, càng được Hóa Lộc và Lộc Tồn Thiên Mã, có thể thành đại phú。 Nguyên văn chỗ nói [thu hoạch ngoài ý muốn], chỉ có thể làm tham khảo。  <Thiên Đồng cung Tài Bạch, không hẳn là kiếm được nhiều tiền, nhưng việc kiếm tiền còn phải dựa theo cảm xúc của bạn, nếu không có hứng bạn cũng chẳng muốn kiếm, có phải không?>  (5) Thiên Đồng Cự Môn đồng độ, vì Cự Môn tính chất không tốt, nên chủ [có tiến có thoái, tài khó tích trữ], nhưng nếu như tham gia chuyên ngành sinh tài, hoặc là miệng lưỡi cầu tài, như nhân viên doanh nghiệp、 thầy giáo、 truyền bá v.v, thì có thể phối hợp tính chất tinh hệ mà đắc lợi。 Cự Môn Thiên Đồng cung Tài Bạch càng gặp Lộc Tồn、 Hóa Lộc, càng là Cự Môn Hóa Lộc, càng đẹp。

  (6) Nguyên văn đề xuất [Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã] một tinh hệ này, trên sự thực, vô luận là Chính diệu gì, nằm ở cung Tài Bạch, đều thích gặp đến tinh hệ này, tức chủ tích tài, còn chủ sinh tài, rất là cát lợi, đều không chỉ giới hạn ở sao Thiên Đồng。

  (7) Thiên Đồng cung Tài Bạch hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp v.v, bất lợi tài vận, dễ có làm ăn sập tiệm、 lỗ vốn các loại sự tình huống, nên phù hợp có giỏi về một kỹ thuật mưu sinh, thì sinh hoạt tương đối an ổn, càng được Long Trì、 Phượng Các, liền hàm chứa ưu điểm của kỹ nghệ, nên chủ [do nghệ thuật kỹ nghệ làm nên], có thể tham gia công nghệ cùng nghệ thuật có liên quan, như hội họa、 đồ gốm、 nhiếp ảnh v.v。 Đến nỗi là phải chăng [có phong độ danh sĩ tiêu sái], còn phải xem tinh hệ của cung Mệnh và cung Phúc Đức mà định。 <Liêm Trinh cung Nô Bộc sẽ ảnh hưởng thế nào đến đối tượng bạn chơi cùng?>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị: 
Share this