Thiên Đồng Cung Tử Tức

14 Chính Tinh

,

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Đồng Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thiên Đồng nhập miếu, lâm cung Tử Tức, chủ có con cái năm người trở lên。 Lấy thai thứ nhất thấy con gái là đẹp。 Sao Thái Âm đồng độ, nữ nhiều nam ít là quý。 Cùng sao Thiên Lương đồng độ, cũng nên trước gái sau trai là thuận, chủ có 2 trai。 Cùng sao Thiên Cơ hội, 2 trai hoặc có được muộn。 Có sát tinh lạc hãm, một con trai chăm sóc trước lúc lâm chung。 Tại cung Ngọ có hình khắc hoặc phá tướng, cho đi hoặc xa cách có thể tránh hình khắc。 Có sát tinh,dùng nhận con của người khác làm con trưởng là phù hợp。 <Thái Dương cung Huynh Đệ thường anh em có người hiển quý, danh giá và yêu thương hi sinh cho nhau hết lòng>

Sao Thiên Đồng cung Tử Tức chủ mẹ con yêu thương

Bình Chú Về Thiên Đồng Cung Tử Tức

  (1) Thiên Đồng cung Tử Tức là cát tinh, tính chất tường hòa, tính chất cơ bản là giữa hai đời có cảm tình, ít khoảng cách, có thể hài hòa chung sống。 Tại phương diện số lượng con cái, chủ sinh nhiều dưỡng nhiều, nguyên văn chỉ Thiên Đồng chủ [con cái năm người trở lên], thực tế có lúc có thể đạt nhiều hơn 10 người。 Bất quá, Thiên Đồng tại cung Tử Tức, cũng chủ con cái tính cách nhu nhược, không thể đảm đương đại sự, thậm chí không thể sinh hoạt độc lập。

  (2) Thiên Đồng cung Tử Tức, sát tinh ít không chủ hình khắc, nếu như sát diệu gặp nhiều, thì lấy [thai thứ nhất thấy gái là đẹp], chính như nguyên văn chỗ nói, [sao Thái Âm đồng độ, nữ nhiều nam ít là quý], tức con gái so với con trai càng thêm hiếu thuận, mà sự nghiệp còn có thành tựu, nhưng phải thấy cát diệu kiêm Thái Âm nhập miếu  mới đúng。 Thiên Đồng Thái Âm đồng độ, càng gặp Hồng LoanThiên Hỷ, chủ con gái nhiều, con trai ít。

<Thiên Cơ cung Phụ Mẫu thường cha mẹ bôn ba di chuyển nhiều, cha mẹ cũng là người làm về đầu óc kế hoạch hoặc bản thân luôn vạch ra những kế hoạch cho các bạn>  (3) Thiên Đồng Thiên Lương đồng độ, vì Thiên Lương có tính chất cô khắc, nên tại dưới truyền thống trọng nam khinh nữ, cho rằng trước tiên được con gái đẹp hơn, dạng này, hình khắc ứng tại trưởng nữ, con gái tựu có thể tránh bị thương hại, tại hiện đại, loại thái độ này, đương nhiên lại không hợp thời。 Thiên Đồng Thiên Lương, chủ được 2 trai, con gái cũng có nhiều người。 Thiên Đồng Thiên Lương, nếu như là Thiên Đồng Hóa Kị, càng có Địa KhôngĐịa KiếpHỏa TinhLinh TinhKình DươngĐà LaThiên KhôngTuần KhôngTriệt KhôngThiên NguyệtThiên HưÂm SátThiên Hình v.v。 Thường chủ sinh con cái kém nhận thức。

  (4) Thiên Đồng không chủ con cái có được muộn, nhưng nguyên văn nói: [cùng Thiên Cơ hội, 2 trai hoặc có được muộn。] Trên sự thực, trừ phi là tá tinh an cung, bằng không không có khả năng không gặp Thiên Cơ, vì vậy, cá nhân cho rằng, một trưng nghiệm này đều không thể dựa vào。

  (5) Thiên Đồng cung Tử Tức lạc hãm hội sát diệu, đều không nhất định là [một con trai chăm sóc trước lúc lâm chung], phụ thuộc vào sinh đẻ bao nhiêu con cái mà định, nhưng hình khắc thì là khẳng định đó, nhưng không ảnh hưởng cảm tình。

  (6) Thiên Đồng tại cung Ngọ, cùng Thái Âm lạc hãm đồng độ, nên bất lợi vận con cái, càng gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La các loại, chủ hình khắc、 phá tướng các loại, không gặp thì không phải。

  (7) Thiên Đồng cung Tử Tức thấy sát diệu, phải chăng [nhận con người khác làm con cầu tự là phù hợp], thì mọi người cách nghĩ khác nhau, mà phong tục nhận con cầu tự, hiện đại cũng không lại phổ biến rồi。

<Vũ Khúc cung Phu Thê thì có thể chồng/ vợ có kinh tế nhưng đa phần tình cảm lạnh nhạt và đối phương khá cố chấp áp đặt tự cho mình là đúng><Liêm Trinh cung Thiên Di nếu như có nhiều sát tinh hội chiếu thì nên thận trọng, nhất là khi đi kèm với Thất Sát thì rất dễ gặp tai nạn đổ máu trên đường>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Thiên Đồng ở các cung vị: 
Share this