Phá Quân Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Phá Quân Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Phá Quân lâm cung Tử Tức, chủ hình thương。 Trưởng tử chủ có lưu sản、 tiểu sản hoặc không đủ tháng, hoặc phá tướng hình thương các loại sự tình。 Hoặc tiền hoa hậu quả (đẻ con gái đầu), đều chủ có được muộn。 Hoặc vợ kế vợ lẽ sinh con trai, hoặc trước nhận con nuôi làm thừa tự。 Nhập miếu hoặc cùng sao Tử Vi đồng độ, chủ ba người。 Vũ Khúc đồng độ hội cát diệu, cũng chủ ba người。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình hội chiếu, chủ hình khắc, hoặc có con trai mà không dựa được。  
Phá Quân cung Tử Tức con cái tinh nghịch

Bình Chú Về Phá Quân Cung Tử Tức

  (1) Phá Quân tại cung Tử Tức, tính chất hình khắc khá nặng, tính chất cơ bản là bất lợi trưởng tử, hơi có sát diệu, liền chủ khi sinh sản trưởng tử bất lợi, như [lưu sản、 tiểu sản、 không đủ tháng hoặc phá tướng] v.v。 Nên [tiền hoa hậu quả], tức trước tiên được trưởng nữ, nên thích gặp Hồng LoanThiên HỷHàm TrìĐại HaoThiên DiêuMộc Dục v.v, chủ dễ được con gái, tại cổ đại, bởi vì trọng nam khinh nữ, không thể phòng ngừa mà cũng cho là không cát lợi。  
(2) Tử Vi Phá Quân đồng độ, vì Tử Vi không sợ sát tinh, nên không dễ dàng có hình khắc。 Vũ Khúc thì tương phản, càng là Vũ Khúc Hóa Kị
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Tử Vi ở các cung vị: 
 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *