Thất Sát Cung Tử Tức

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Tử Tức, nhập đất miếu vượng, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc, chủ con cái phú quý。 Nhưng lấy tiền hoa hậu quả (đẻ con gái trước) là đẹp, hoặc cực có được con trai muộn là phù hợp。 Tại hai cung Mão、 Dậu, là vợ kế vợ lẽ sinh con trai, hoặc cực muộn có được con trai。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, chủ hình khắc hoặc không được con trai trợ lực。 Hóa Kị hội chiếu, con cái nhiều tai bệnh。 Không Kiếp hội chiếu, vì con cái mà phá hao。  
Thất Sát Cung Tử Tức chủ hình khắc con cái

Bình Chú Về Thất Sát Cung Tử Tức

(1) Thất Sát cung Tử Tức, chủ con cái số lượng khá ít, thông thường đều không nhiều hơn 3-4 người。 Thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị, thì chủ hình khắc tai bệnh, chính như nguyên văn chỗ nói。 Thất Sát hội Địa Không Địa Kiếp, tính chất của phá hao rất nặng, thấy Đại Hao càng vậy。  

(2) Tại cung Mão và cung Dậu, Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, chủ [có được con trai cực muộn], càng có Thiên Thọ đồng độ, càng tệ, hoặc thấy chư sát diệu, cũng chủ có được muộn。
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *