Thất Sát Cung Tử Tức

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Tử Tức Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Tử Tức, nhập đất miếu vượng, hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtVăn XươngVăn Khúc, chủ con cái phú quý。 Nhưng lấy tiền hoa hậu quả (đẻ con gái trước) là đẹp, hoặc cực có được con trai muộn là phù hợp。 Tại hai cung Mão、 Dậu, là vợ kế vợ lẽ sinh con trai, hoặc cực muộn có được con trai。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh hội chiếu, chủ hình khắc hoặc không được con trai trợ lực。 Hóa Kị hội chiếu, con cái nhiều tai bệnh。 Không Kiếp hội chiếu, vì con cái mà phá hao。  
Thất Sát Cung Tử Tức chủ hình khắc con cái

Bình Chú Về Thất Sát Cung Tử Tức

(1) Thất Sát cung Tử Tức, chủ con cái số lượng khá ít, thông thường đều không nhiều hơn 3-4 người。 Thấy sát diệu hung tinh Hóa Kị, thì chủ hình khắc tai bệnh, chính như nguyên văn chỗ nói。 Thất Sát hội Địa Không Địa Kiếp, tính chất của phá hao rất nặng, thấy Đại Hao càng vậy。  

(2) Tại cung Mão và cung Dậu, Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, chủ [có được con trai cực muộn], càng có Thiên Thọ đồng độ, càng tệ, hoặc thấy chư sát diệu, cũng chủ có được muộn。


Luận Thêm Về Thất Sát Cung Tử Tức

Sao Thất Sát cung Tử Tức, sao Thất Sát nhập đất miếu vượng, con cái thông minh, tuổi trẻ tựu có đặc thù biểu hiện, thành tựu lớn, thành niên tại quân cảnh、 thể thao hoặc giới kinh thương sẽ có phát triển。

Hội sao Tả Phù、 sao Hữu Bật、 sao Thiên Khôi、 sao Thiên Việt、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc, cũng không tăng thêm số lượng con cái, chủ chỉ được một con trai, nhưng có con gái, lấy sinh gái trước trai sau là tốt đẹp, nhưng con cái có thể phát tài phú quý。

Sao Thất Sát cung Tử Tức, nếu Sao Thất Sát nằm ở nơi đắc địa、 bình địa, cũng chủ người này không có con cái, dẫu có một người, cũng là bại gia tử không thành người hữu dụng。 Mà người này còn tại phương diện đời sống tính dục cùng phối ngẫu không hài hòa。

Sao Thất Sát tại Mão Dậu hãm cung, không có sát tinh, vợ kế sinh 1 con trai, hoặc con riêng 1 người, có sát tinh thì có nỗi lo tuyệt tự。 Cùng sao Kình Dương、 sao Đà La、 Hỏa tinh、 Linh tinh hội chiếu, chủ hình khắc hoặc không được con trợ giúp。Sao Thất Sát có sao Tử Vi đồng cung có thể giải cô, không chỉ có con cái, mà sức khỏe còn ôn thuần, có triển vọng。 Gia hội đào hoa tinh, còn thấy Lộc, tăng thêm nữ nhi đến 3 – 4 người。 Chủ trước sinh gái sau sinh trai là hợp, có thể giảm nhẹ hình thương。

Sao Thất Sát cung Tử Tức, lấy trước sinh gái sau sinh trai là đẹp, có thể giảm nhẹ hình thương。

Nếu các sao Sát Kị Hình Hao Không Kiếp tề hội, thì chủ không con trai, nếu có, thì phải đề phòng vì con trai mà phá gia, hoặc mang theo thương tàn。

Thấy Không diệu, còn thấy sao Hoa Cái、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc, nhưng không thấy cát tinh cát hóa, thì chủ con cái có tư tưởng lánh đời。

Sao Thất Sát tọa cung Tử Tức, cùng sao Hóa Kị đồng hội, chủ con cái nhiều tai bệnh, càng cùng sao Địa Khôngsao Địa Kiếp đồng cung mà không thấy sao Hoa Cái、 sao Văn Xương、 sao Văn Khúc, chủ con cái phá bại gia tài。Thấy các sao phụ tá đơn tinh, thì chủ vợ kế hoặc vợ bé sinh con trai, cũng chủ thành người hữu dụng。

Sao Thất Sát cung Tử Tức, sao Thiên Phủ nơi đối, là Phủ khố dồi dào của nó, hoặc là Phủ Khố Không Lộ, có thể dùng để phán đoán mức độ con cái hưởng thụ tài lộc của cha mẹ。

Cung đối sao Thiên Phủ dồi dào, con cái có thể kế thừa phụ nghiệp, Không Lộ thì không thể kế thừa phụ nghiệp。 Cũng chủ vợ chồng đời sống tính dục lỗ mãng sơ sài, không đồng điệu。

Sao Thất Sát độc tọa cung Tử Tức, thấy các sao Sát Kị Hình Hao, thường thường tử tức khó khăn, thậm chí không con trai, nhưng tuyệt không phù hợp tìm con trai bên ngoài,sợ trái lại dẫn đến phản nghịch, quan hệ cùng vãn bối cũng phán đoán như nhau。
 
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tử Tức
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this