Thất Sát Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Thất Sát cung Huynh Đệ, nhập miếu hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaTả PhùHữu Bật, anh em đông đúc, nhưng có hình khắc, cùng sao Liêm Trinh đồng độ, tại hai cung Sửu Mùi, chủ anh em hòa mỹ, có trợ lực。 Hội chiếu sát tinh、 Thiên Hình, còn là chủ hình khắc、 cô đơn hoặc phân ly。 Thất Sát lâm cung Huynh Đệ, mà cung Mệnh hội chiếu Tả Phù、 Hữu Bật, cũng chủ anh em nhiều, mà có hình khắc ở riêng; phương diện tình cảm khá là hòa hợp, nhưng thiếu thực tại trợ lực mà thôi。 Hai cung Dần、Thân anh em đa tài thanh cao。 Hai cung Tị、 Hợi, chủ anh em có thể quý。 Hai cung Thìn、 Tuất, anh em có thể phú。 Nếu hội chiếu sát tinh、 Hóa Kị, còn là chủ có tai bệnh hình khắc phân ly các loại sự tình。  

Thất Sát Cung Huynh Đệ chủ anh em dễ bất hòa

Bình Chú Về Thất Sát Cung Huynh Đệ

(1) Thất Sát tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản trái lại không xấu, tại phương diện số lượng, chủ đông đúc, có thể có 3-4 người, tại phương diện phẩm cách, tựu là lẫn nhau lạnh nhạt, nhưng cũng hài hòa, không đến nỗi tương tranh, có một số thậm chí chủ anh chị em phẩm cách thanh cao。  

(2) Thất Sát cung Huynh Đệ, chỉ thấy Tả Phù、 Hữu Bật, đã chủ số lượng anh em đông đúc, đều không nhất định cần phải thấy Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa。 Thấy Tam cát hóa, là chủ anh em có tài năng, hoặc có thể tại phương diện kinh tế, mang cho bản thân một số giúp đỡ。  (3) Thất Sát tựu là hội sát diệu, chỉ cần không phải chư sát tụ tập, cũng không chủ sinh ly tử biệt, hơi có sát diệu Hóa Kị, cũng chỉ là chủ cảm tình lạnh nhạt mà thôi, lạc ở hãm cung, thì dễ dàng phát sinh tranh cãi, thậm chí sinh ly tử biệt, nhưng đây là bởi vì Thất Sát cùng Vũ Khúc đồng độ dẫn đến, không phải lỗi của Thất Sát。  

(4) Liêm Trinh Thất Sát tại cung Mùi đồng độ, đây là [Hùng Túc Càn Nguyên] cách, một cái Thất Sát tại cung Huynh Đệ đẹp nhất, chủ [anh em hòa mỹ, có trợ lực], càng có Văn XươngVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt, càng tốt。 Tại cung Sửu tuy không phải Hùng Túc Càn Nguyên cách, nhưng tính chất tương đồng, chỉ là mức độ có nơi không bằng mà thôi。  

(5) Thất Sát tại cung Dần cung Thân, phân biệt là Thất Sát Triều Đẩu cách cùng Thất Sát Ngưỡng Đẩu cách, chủ anh em [thanh cao], nhưng cảm tình lạnh nhạt, nhưng thấy các sao cát diệu, còn là chủ có trợ lực tốt đẹp。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this