Vũ Khúc Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Vũ Khúc lâm cung Huynh Đệ không hòa thuận, không có giúp đỡ。 Nhập miếu hai người。 Lạc hãm một người。 Gặp Văn XươngVăn KhúcTả PhùHữu Bật, 3 người trở lên。 Phùng Thất SátPhá Quân, chỉ một người。 Thấy Tứ sát、 Không Kiếp, không có anh em。

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Huynh Đệ

  (1) Vũ Khúc là sao của cương khắc, không thích nhập cung vị lục thân, nên tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản liền là [không hòa thuận], thấy cát diệu cát hóa cũng [không có giúp đỡ], Vũ Khúc Hóa Kị tình huống càng tệ, còn thường bị anh chị em chiếm đoạt, cũng bất lợi hợp tác làm ăn。

  (2) Nguyên văn chỗ nói số lượng anh chị em của Vũ Khúc cung Huynh Đệ, chỉ có thể làm tham khảo, nhưng nếu như Hỏa TinhLinh TinhKình Dương Đà LaĐịa KhôngĐịa Kiếp đều chiếu, thì chủ cô độc, tự thân là con cái duy nhất。
Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *