Vũ Khúc Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Vũ Khúc Cung Huynh Đệ Luận Giải

Sao Vũ Khúc lâm cung Huynh Đệ không hòa thuận, không có giúp đỡ。 Nhập miếu hai người。 Lạc hãm một người。 Gặp Văn XươngVăn KhúcTả PhùHữu Bật, 3 người trở lên。 Phùng Thất SátPhá Quân, chỉ một người。 Thấy Tứ sát、 Không Kiếp, không có anh em。 <Người mệnh Thái Dương rất quan tâm đến thanh danh, danh tiếng của bản thân, cũng là người thích ban phát, cống hiến, bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân không?>

Bình Chú Về Vũ Khúc Cung Huynh Đệ

  (1) Vũ Khúc là sao của cương khắc, không thích nhập cung vị lục thân, nên tại cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản liền là [không hòa thuận], thấy cát diệu cát hóa cũng [không có giúp đỡ], Vũ Khúc Hóa Kị tình huống càng tệ, còn thường bị anh chị em chiếm đoạt, cũng bất lợi hợp tác làm ăn。  (2) Nguyên văn chỗ nói số lượng anh chị em của Vũ Khúc cung Huynh Đệ, chỉ có thể làm tham khảo, nhưng nếu như Hỏa TinhLinh TinhKình Dương Đà LaĐịa KhôngĐịa Kiếp đều chiếu, thì chủ cô độc, tự thân là con cái duy nhất。 <Thiên Đồng cung Phu Thê thì có phải vợ (chồng) của bạn rất trẻ con, hay là cảm xúc của bạn tốt xấu sẽ ảnh hưởng rất nhiều từ họ?>

Sao Vũ Khúc cung Huynh Đệ sẽ khiến anh em cố chấp, lạnh nhạt

Luận Thêm Về Vũ Khúc Cung Huynh Đệ

Sao Vũ Khúc cung Huynh Đệ, đều chủ anh em tính cương quả quyết, tâm không độc, có khí phách, không sợ thế lực ác, đầu óc cũng không tệ, dễ cùng người phát sinh xung đột。

Sao Vũ Khúc không thích cùng Hỏa tinh、 Linh tinh đồng cung, có sự việc tranh đoạt, còn phùng sao Thiên Mã、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp, Hạn gặp nó, thường có tượng ra ở riêng, còn bôn ba vất vả, hoạch phát hoạch phá khó tránh được。

Sao Vũ Khúc như còn thấy sao Tham Langsao Hồng Loan、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp, tất chủ phong lưu, không thích thấy Kị, bằng không tất vì phong lưu mà phá bại。

Sao Vũ Khúc cung Huynh Đệ, miếu vượng có 2 người, 1 người đắc lực。

Sao Vũ Khúc gia hội Tứ sát tinh、 sao Thất Sát, khác bào、 thiếu hòa thuận。

Sao Vũ Khúc hội sao Văn Xương、 sao Văn Khúc、 sao Tả Phù、 sao Hữu Bật, anh em có 3 người。 <Liêm Trinh cung Tật Ách thường rất dễ các bệnh về đường máu, viêm nhiễm thậm chí ung thư, bạn cần đề phòng>Vũ Khúc Thiên Phủ, 3 người, gia hội sát tinh có 2 người mà thiếu hòa thuận。

Vũ Khúc Tham Lang, 2 người, hoặc khác bào, gia hội sát tinh có 1 người。

Vũ Khúc Thiên Tướng, không có sát tinh thì 3 người, gia hội sát tinh là 2 người。

Vũ Khúc Thất Sát,2 người, gia hội sát tinh 1 người。Sao Vũ Khúc cung Huynh Đệ nếu cùng Hỏa tinh、 Linh tinh、 sao Kình Dương、 sao Đà La、 sao Địa Không、 Địa Kiếp đều chiếu, thì chủ cô đơn, bản thân là con một。

Như Vũ Khúc Thất Sát tại hai cung Mão Dậu đồng cung, hội sao Kình Dương hoặc Hỏa tinh, đều chủ cùng anh chị em hoặc cùng đồng nghiệp đồng liêu đồng học có xung đột trên tài bạch。

Sao Vũ Khúc bị khắc chế bởi sao Phá Quân, thì chủ tự thân bị khống chế。

Sao Vũ Khúc tại dưới tình hình cùng Hỏa tinh、 Linh tinh đồng cung, Lưu sát hội hợp, cũng chủ tranh đấu, dẫn đến thị phi。

Sao Vũ Khúc cung Huynh Đệ nếu Vũ Khúc Hóa Kị, có Dương Đà giáp, thì càng chủ tài bạch của bản thân bị bóc lột rất lớn。 <Thiên Cơ cung Phụ Mẫu thường thì cha mẹ sẽ đi làm xa, ít thời gian bên cạnh mình, nhưng cũng hay sắp xếp kế hoạch cho bản thân ta, bạn có thấy vậy không?>


Tìm hiểu thêm về Vũ Khúc ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:
Share this