Tử Vi Cung Huynh Đệ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Tử Vi Cung Huynh Đệ Luận Giải

Tử Vi cung Huynh Đệ chủ anh em cận quý nhân, huynh trưởng rất có chỗ dựa hoặc huynh trưởng rộng rãi giàu có。 Như cùng sao Thiên Phủ đồng độ hoặc chiếu hội, anh em ba người。 Gặp sao Thiên Tướng 3-4 người。 Tả PhùHữu Bật năm người trở lên。 Sao Phá Quân chiếu hội, có hình khắc hoặc tách tài sản ở riêng, cũng chủ ba người, hoặc khác mẹ sinh。 Gặp có Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhTứ sát )、 Không Kiếp、 Thiên Hình, thì có khắc thương hoặc thiếu hòa hợp, hoặc anh em phá bại suy yếu。 Thiên Mã củng chiếu, mỗi người một phương。 <Bạn hãy cẩn thận về đường hô hấp và phổi, vì Vũ Khúc cung Tật Ách rất dễ mắc những bệnh phương diện này! Bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?>
Tử Vi Cung Huynh Đệ anh em có thể trợ giúp

Bình Chú Về Tử Vi Cung Huynh Đệ

 (1) Sao Tử Vi là Đế diệu, có đủ quý khí, vì vậy, Tử Vi tọa ở cung Huynh Đệ, tính chất cơ bản tựu là [anh em cận quý nhân], chủ anh chị em trong đó có quý nhân, có thể dựa, thông thường mà nói, đây đa phần là anh trưởng là quý nhân, nhưng tại xã hội hiện đại, chị trưởng cũng có thể có tính chất này。 Bất quá, Tử Vi cung Huynh Đệ, tuy có chỗ dựa, nhưng cũng phải có một tâm lý chuẩn bị, tựu là chỗ dựa lại chịu sự chế ngự, tự thân tất phải nằm vào địa vị phục tùng, mới có thể duy trì quan hệ tốt đẹp, anh em tất so với tự thân mạnh hơn。
 Cung Huynh Đệ cũng có thể dùng ở quan sát giữa quan hệ cùng đồng nghiệp, Tử Vi cung Huynh Đệ, cũng chủ đồng nghiệp đa phần bối phận mạnh hơn bản thân, bản thân tuy nhận che chở bảo hộ, lại tại phương diện biểu hiện năng lực, không bằng đồng nghiệp。
 Quý khí cùng lực che chở bảo hộ của Tử Vi, càng gặp Thiên Khôi Thiên Việt càng chuẩn。 Nếu như chỉ thấy Tả Phù Hữu Bật, đó chỉ hiển thị anh chị em số lượng khá nhiều, hoặc đồng nghiệp số lượng đông đúc, mà trợ lực cũng chỉ là vì nhiều người mà sản sinh, trái lại không bằng thấy Thiên Khôi Thiên Việt như thế, có trợ ích thực chất。 <Thiên Cơ cung Phu Thê sẽ ảnh hưởng đến tình cảm hôn nhân của bạn thế nào?>


 (2) Thông thường mà nói, Tử Vi cung Huynh Đệ, chủ có anh em ba người, nhưng không bao quát chị em gái。 Bởi vì Thất Sát chủ cô khắc, vì vậy, Tử Vi cùng Thất Sát đồng độ, số lượng anh em ít hơn ba người。 Tử Vi hội Hỏa Linh Dương Đà Hóa Kị Không Kiếp các loại, số lượng cũng ít hơn ba người。
 Tử Vi cung Huynh Đệ nếu đắc Tả Phù Hữu Bật, mà còn Phụ Bật hai sao tề đắc, thì số lượng anh em khá nhiều, có thể được năm người。 Nếu như chỉ thấy Tả Phù mà không thấy Hữu Bật, hoặc chỉ có Hữu Bật lại không có Tả Phù, mà cung Phụ Mẫu đồng thời hiển thị có đào hoa, tựu chủ có anh chị em dị bào, tức anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha。
 Tử Vi cung Huynh Đệ thấy Thiên Khôi Thiên Việt, chủ tăng thêm tính chất của anh em cận quý nhân, không tăng thêm số lượng anh em; thấy Văn Xương Văn Khúc, tăng thêm cảm tình, cũng không tăng thêm số lượng。
 (3) Phá Quân có tính chất trắc trở, chủ hình khắc cô độc, vì vậy, Tử Vi Phá Quân đồng độ, hoặc Tử Vi Thiên Tướng đồng độ mà Phá Quân củng chiếu, dễ dàng có sự việc bất hòa tranh đấu, cảm tình không đẹp。 Càng có chư sát, mới có hình khắc hoặc sự việc tách tài sản ở riêng。 Không thấy Sát Hình Kị Hao, số lượng còn là chủ ba người, thấy nó thì số lượng khá ít。 <Cung Thiên Di Thiên Đồng sẽ trợ giúp điều gì cho bạn không?> Tử Vi Phá Quân đồng độ hoặc nhận Phá Quân củng chiếu, nếu như cung Phụ Mẫu không cát lợi, còn kết cấu của cung Huynh Đệ có cát diệu lại có khuyết điểm, đó khả năng có anh chị em dị bào。 Bất quá, Tử Vi Thiên Tướng đồng độ, Phá Quân củng chiếu, như càng có Thiên Khôi Thiên Việt giáp cung, tam phương tứ chính càng gặp Tả Phù、 Hữu Bật、 Văn Xương、 Văn Khúc, chủ anh chị em song sinh。
 (4) Tử Vi cung Huynh Đệ cùng Hỏa Linh Dương Đà Tứ sát hội, chủ quan hệ không tốt, dễ dàng có khẩu thiệt phân tranh, càng là phải chú ý vận hạn Cự Môn
 Thấy Địa Không, Địa Kiếp Thiên Hình, chủ có hình thương, càng là Tử Vi Thất Sát đồng độ, hoặc Tử Vi Phá Quân đồng độ, càng tệ。 Loại tinh tượng này, nếu ở cung Thân Mệnh tam phương tứ chính căn cơ dày, thì chủ anh em có phá bại suy yếu, hoặc trái lại phải dựa vào bản thân。
 (5) Tử Vi Thiên Mã đồng độ, hoặc Tử Vi nhận Thiên Mã củng chiếu, chủ mỗi người một phương, không thể đoàn kết, không thể hợp tác, không thể phù trợ lẫn nhau。 Bất quá, đây chỉ có thể xuất hiện tại 4 cung Dần Thân Tị Hợi, bởi vì Thiên Mã chỉ nằm ở 4 cung vị này, nên 4 cung này hợp lại gọi là Tứ Thiên Mã Địa。 Bất quá, tại hai cung Dần Thân, Tử Vi cùng Thiên Phủ đồng độ, mà Thiên Phủ tính cách gìn giữ an định, vì vậy, thấy Thiên Mã cũng không chủ mỗi người một phương, nên khắc ứng này chỉ tại khi Tử Vi Thất Sát đồng độ mới đúng。 <Điền Trạch Liêm Trinh thường là một ngôi nhà với các trang thiết bị điện hiện đại, nhưng cũng đề phòng chập cháy nhé><Thái Dương cung Tài Bạch không chủ tụ tài, dễ tiêu tán và cho đi, muốn có tiền thì phải tạo được danh tiếng càng nhiều>

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Huynh Đệ:

Tìm hiểu thêm về Tử Vi ở các cung vị: 
 • Mệnh Tử Vi
  
 • Tử Vi Cung Phu Thê
 • Tử Vi Cung Tử Tức
 • Tử Vi Cung Tài Bạch
 • Tử Vi Cung Tật Ách
 • Tử Vi Cung Thiên Di
 • Tử Vi Cung Nô Bộc
 • Tử Vi Cung Quan Lộc
 • Tử Vi Cung Điền Trạch
 • Tử Vi Cung Phúc Đức
 • Tử Vi Cung Phụ Mẫu
   
Share this