Vận Hạn Cự Môn

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Cự Môn

Đại hạn Lưu niên sao Cự Môn nằm cùng, Hóa QuyềnHóa Lộc hoặc Lộc Tồn đồng độ, chủ sự nghiệp phát triển, có thể sáng lập đại sự、 thành đại sự, mọi việc nhìn thì hung mà thực lại cát, danh lợi song thu。 Nếu Hóa Kị hoặc hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh, chủ quan phi tai họa lao ngục, hình khắc hoặc bị hỏa hoạn trộm cướp, nhiều tai bay vạ gió。

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Cự Môn

Đại hạn Lưu niên Cự Môn thủ cung Mệnh, tựu là thấy cát diệu cát hóa, vẫn cần chú ý tại có thành tựu、 có được tài phú về sau, không có thể vênh váo tự đắc。 Đến nỗi phải chăng có thể[sáng lập đại nghiệp], đó phải xem Mệnh cách nguyên cục mà định。 Cự Môn Hóa Kị ởcung hạn, tính chất cơ bản nhất là khẩu thiệt thị phi, Sát Hình Hao nặng, thì đề phòng các loại tai ách。 Nhưng còn là phải xem tình huống của cung Mệnh nguyên cục mà định, không có thể kết luận bừa bãi。
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *