Vận Hạn Tham Lang

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Tham Lang

  Đại hạn Lưu niên sao Tham Lang nằm cùng, không có Sát hội, chủ bỏ cũ thay mới, ăn uống thi tửu, tính tình vui sướng, sáng lập sự nghiệp, tiến tài tiến lợi, thêm nhân khẩu。 Có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, tăng quan tiến tước。 Phùng Hỏa TinhLinh Tinh, càng được tiền tài ngoài ý muốn。 Nếu hội chiếu sát tinh、 Ác diệu、 lạc hãm、 Hóa Kị, chủ vì giao tế tiệc rượu mà sinh tai họa, hoặc vì đầu cơ bài bạc mà khuynh gia。 Hội Hàm TrìThiên Diêu, vì sắc sinh tai họa, thích nhất thấy hỷ sự hoặc mang thai sinh sản, mà tai họa hóa cát tường đó。 

Đại Vận Tham Lang hoặc có thể nói Tham Lang nhập hạn thì có xu hướng về tâm linh tôn giáo cao

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Tham Lang

(1) Tam phương của Tham Lang, là Phá Quân cùng Thất Sát, kết cấu [Sát Phá Tham] này, chủ biến động kịch liệt, nên Đại hạn Lưu niên nhập cung hạn Tham Lang, chủ [bỏ cũ thay mới], cát lợi thì mới so với cũ tốt hơn, không cát lợi thì càng biến càng xấu。 Tham Lang Hóa Lộc, hoặc càng có Văn XươngVăn KhúcHồng LoanThiên Hỷ、 Hàm Trì、 Đại Hao、 Thiên Diêu、 Mộc Dục v.v, chủ [thi tửu ưng thù, tính tình vui sướng], thấy Địa KhôngĐịa KiếpTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Tam cát hóa, chủ [sáng lập sự nghiệp], thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã, chủ [tiến tài tiến lợi]。 Thấy Văn Xương Hóa KhoaVăn Khúc Hóa Khoa、 Hồng Loan、 Thiên Hỷ, hoặc Liêm Trinh Hóa Kị đồng độ gặp cát tinh, có lúc chủ [thêm nhân khẩu]。  

(2) Vận Hạn Tham Lang, hội Tam cát hóa, là không phải [tăng quan tiến tước], phải xem tinh diệu gì cát hóa mà định, như là Tham Lang Hóa Lộc, chỉ là nhiều ăn nhậu xã giao, tinh thần vui sướng, thấy Liêm Trinh Hóa Lộc Vũ Khúc Hóa Lộc, thì lợi cho tài vận, thấy Văn Xương Hóa Khoa、 Văn Khúc Hóa Khoa, thì lợi thi cử。  (3) Tham Lang hội Hỏa Tinh Linh Tinh ở cung hạn, cũng là [Hỏa Tham cách] hoặc [Linh Tham cách], chủ [tiền tài ngoài ý muốn], cung Mệnh nguyên cục tam phương tứ chính có cách cục này, thì cung hạn thấy nó chủ khắc ứng, có thể đột phát, nhưng nếu như Hỏa Tham Linh Tham của nguyên cục không tại cung Mệnh tam phương tứ chính, thì chỉ là phát tài nhỏ。  

(4) Vận Hạn Tham Lang, thấy Dương Đà Hóa Kị, tính chất bất lợi, chủ [vì giao tế ăn nhậu sinh tai họa], hội Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao, chủ [đầu cơ bài bạc] dẫn đến tổn thất, nhưng mà không phải [khuynh gia], phải xem cung Mệnh nguyên cục mà định。  

(5) Vận Hạn Tham Lang, chỉ thấy Hàm Trì、 Thiên Diêu, đều không chủ vì sắc sinh tai họa, khả năng chỉ là có gặp gỡ bất ngờ một chút không đạo đức, càng gặp Dương Đà Hóa Kị mới chủ sinh tai họa。 Muốn chủ [hỷ sự], như hôn nhân, thì phải thấy Văn Xương Hóa Khoa hoặc Văn Khúc Hóa Khoa; muốn chủ [mang thai sinh sản], thì lấy Liêm Trinh Hóa Kị đồng độ là chuẩn xác。


Nguyễn Việt Kiên Bình Chú Về Tham Lang Nhập Hạn

Tham Lang nhập hạn thì đa phần là Đại Hạn Lưu Niên đó sẽ có xu hướng về những mảng như tửu sắc tài khí, có nhiều đào hoa nhân duyên và cũng có duyên với tâm linh tu hành, đó đều là ý nghĩa của sao Tham Lang. Để mà tìm hiểu về chính xác thì chúng ta cần phải xem xét rằng khi Tham Lang nhập hạn đi kèm những cát tinh hay sát tinh gì để luận đoán chi tiết hơn.

Thí như khi Tham Lang nhập hạn có các sao Kình Dươngsao Đà La đồng cung thì rất dễ vì tửu sắc tài khí mà gặp họa, nên tránh rượu chè trai gái hay cờ bạc mà mang họa.

Tham lang nhập hạn mà có Hỏa Tinh cùng Linh Tinh chiếu về thì rất dễ bạo phát về tiền tài, dễ dàng giàu có nhanh chóng.

Tham Lang nhập hạn mà có các sao như sao Triệt Không, sao Địa Không, sao Thiên Không, sao Tuần Không chiếu hội thì rất dễ có xu hướng về tâm linh, tôn giáo.
Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
 
Share this