Vận Hạn Thái Âm

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thái Âm

Đại hạn Lưu niên sao Thái Âm nằm cùng。 Chủ có được tài phú ngoài ý muốn。 Cưới xin, sinh con gái, thêm nhân khẩu, sự nghiệp phát triển。 Nếu hãm cung phùng Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Thiên Hình, chủ hình khắc、 quan tai、 thị phi。 Hội Không Kiếp、 Đại Hao, chủ phá hao。

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thái Âm

(1) Đại hạn Lưu niên Thái Âm thủ Mệnh, Thái Âm nhập miếu thấy Lộc diệu, mới chủ có được [tài phú ngoài ý muốn], thấy Phụ Bật Khôi Việt Xương Khúc các loại, [sự nghiệp phát triển], cung Hợi Thái Âm Hóa Kị kiến cát, càng chủ thăng tiến。 Hội Văn Xương Hóa Khoa、 Văn Khúc Hóa Khoa, Hồng Loan、 Thiên Hỷ v.v, chủ cưới xin、 sa vào bể tình ái、 [sinh con gái]、 [thêm nhân khẩu] v.v。 Lạc hãm không phải。 Thái Âm lạc hãm, hội các sao sát hình, chủ khắc ứng không cát lợi, tình huống cụ thể, cần coi tinh diệu nguyên cục mà định, nguyên cục cũng là các sao Sát Kị trùng trùng, hoặc cung vị lục thân không cát lợi, chủ hình khắc; nguyên cục Cự Môn Hóa Kị、 Thiên Lương hội Kình Dương Thiên Hình v.v, chủ quan tai、 thị phi。 Thái Âm là Tài tinh, nên càng là không thích Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao, chủ [phá hao], Thái Âm Hóa Kị càng là như vậy。
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *