Vận Hạn Liêm Trinh

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Liêm Trinh

Đại hạn Lưu niên sao Liêm Trinh nằm cùng nhập miếu, khi đều có cát diệu phù trợ, chủ có tài có phúc, còn có thể tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị lên cao。 Sợ nhất Thiên Hình cùng Kị tinh đồng lâm, chủ có tai họa nùng huyết。 Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Thiên Hình、 kị tinh hội chiếu, có tai họa lao ngục。 Lại gặp Phá Quân Thất SátTham Lang các loại sao đến chiếu, tính mệnh đáng lo ngại。

Đến vận hạn Liêm Trinh dễ có khát khao nắm giữ quyền lực

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Liêm Trinh

  (1) Đại hạn Lưu niên nhập Liêm Trinh cung hạn, nguyên văn nói kiến cát chủ [có tài có phúc, còn có thể tích trữ, sự nghiệp phát triển, địa vị lên cao], đây còn là phải xem tính chất của cung Mệnh nguyên cục, mới có thể làm chuẩn, nhưng thông thường mà nói, Liêm Trinh đắc Lộc TồnHóa LộcThiên Mã, lợi cho sinh tài; Thiên Phủ đồng độ, có thể tích trữ。 Đắc Thiên KhôiThiên ViệtTả PhùHữu Bật, có thể sự nghiệp phát triển, địa vị lên cao。 Cung hạn Liêm Trinh hội Thiên Hình và Kị tinh, càng là Liêm Trinh tự thân Hóa Kị, chủ có tai họa nùng huyết, đây cũng phải xem tình huống của nguyên cục định tính chất, khả năng là bệnh phổi thổ huyết, khả năng là dạ dày xuất huyết, cũng khả năng là ngoại thương lở loét。 Liêm Trinh hội Tứ sát Hình Kị, cung Mệnh nguyên cục có tính chất phạm quan phi, chủ có tai họa lao ngục, hoặc chỉ là cùng kiện tụng mà không hẳn ngồi tù, cùng Phá Quân、 Thất Sát、 Tham Lang các loại Chính diệu mang sát khí đồng độ, tính chất tương đối nghiêm trọng, nhưng nếu như nguyên cục tính chất ôn hòa cát tường, cũng không chủ [tính mệnh đáng lo ngại]。
Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
 
Share this