Vận Hạn Thiên Cơ

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên Vận Hạn Thiên Cơ, Đại Vận Thiên Cơ sẽ có những đặc điểm gì, xin mời các bạn theo dõi ở nội dung bên dưới nhé!

Luận Giải Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Cơ

Đại hạnLưu niênsao Thiên Cơ nằm cùng, chủ có biến động có thể xoay chuyển, nhiều cơ hội mới。 Hoặc sự việc di động di chuyển nhà ở giường ngủ。 Hội chiếu Thiên Mã, có thăng tiến chức vị、 rời nhà đi xa các loại sự việc。 Hội hợp Lộc、 Quyền、 Khoa Tam hóa tinh cùng Lộc Tồn、 Thiên Mã、 Văn KhúcVăn KhúcThiên KhôiThiên Việt các cát tinh, chủ sự nghiệp phát triển, thêm tài thêm phúc。 Như Kình DươngĐà LaHỏa Tinh Linh Tinh、 Không Kiếp、 Hóa KịCự Môn các loại sao hội chiếu, chủ khẩu thiệt liên tục, gia sự dồn dập, tâm phiền khí muộn, mọi việc đa biến, không được an yên。
Vận Hạn Thiên Cơ chủ về sự biến động

Bình Chú Về Lưu Niên, Đại Hạn Thiên Cơ

(一)Thiên Cơ tại cung Mệnh Lưu niên Thái Dương,chủ có [biến động có thể xoay chuyển], Bân Triệu Công chỉ là từ một mặt cát lợi mà nói, [cơ hội mới] kỳ thực thường bao hàm biến cố, chưa hẳn là hoàn toàn cát lợi, chỉ có Thiên Cơ có được Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, mới được coi là cát lợi。 Nếu không thấy cát diệu cát hóa, lại có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa KiếpThiên HìnhĐại Hao、 Hóa Kị, thì biến ra bất lợi, nhưng còn không thể không biến, trái lại trưng nghiệm của khuynh bại thất nghiệp thoái lui, không phải điềm báo tốt。 Cũng có người không khắc ứng tại sự nghiệp phương diện, thì có [sự việc di động di chuyển nhà ở giường ngủ。] Tính chất bình bình, nhưng không khắc ứng tại Đại hạn, tối đa chỉ tại Lưu niên, mà Lưu Nguyệt Lưu Nhật gặp nó, có lúc cũng chủ loại tình huống này。(2) Thiên Cơ [hội chiếu Thiên Mã, có thăng tiến chức vị、 rời nhà đi xa các loại sự việc。] đây là từ một mặt cát lợi mà nói, nếu như càng hội Hỏa Linh Dương Đà Địa Không Địa Kiếp v.v, thì bị bức chuyển chức, hoặc bị bức thay đổi sự nghiệp, hoặc bị bức chuyển đi。 Ngoài ra, Thiên Cơ đơn kiến Thiên Mã, lại không thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, cũng chỉ chủ biến động mà thôi, chưa hẳn từ trong biến động có ích lợi。

(3) Thiên Cơ tại trong Đại hạn Lưu niên có được cát diệu cát hóa, chủ [sự nghiệp phát triển、 thêm tài thêm phúc。] nhưng còn là cần coi cung Mệnh nguyên cục là tinh hệ gì mà định mức độ cao thấp, ví dụ như, nguyên cục Thiên Đồng, nhập Đại hạn Thiên Cơ hội chư cát, càng là thời kỳ khai vận。 Nếu là Tử Vi nhập hạn Thiên Cơ, thì tính chất khá bình thường。

(4) Thiên Cơ hội Cự Môn cùng với Lục sát Hóa Kị, chủ nhiều sự việc phiền não, là thời kỳ trì trệ。 Nếu như cung Mệnh nguyên cục cũng nhiều hung tinh, liền nhiều nguy cơ sự nghiệp, hoặc là cá nhân tự thân bất lợi, như cung Mệnh nguyên cục cát lợi, thì chỉ là nhiều chuyện vặt vãnh phiền não。


Tìm Hiểu Vận Hạn của 14 Chính Tinh khác:
Share this