Sao Lộc Tồn Toàn Tập

Cát Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cách Cục Cát Lợi Của Sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn thích cùng bất kỳ cát tinh nào đồng cung hoặc hội chiếu, có thể tăng thêm lực lượng của đối phương, sản sinh một số cách cục cát lợi:

Song Lộc Triều Viên cách: tại trong mệnh bàn, cung Mệnhcung Tài Bạchcung Quan Lộccung Thiên Di tam phương tứ chính có sao Lộc Tồn cùng sao Hóa Lộc đồng cung、 tam hợp hội chiếu hoặc đối chiếu, không gặp sát tinh xung phá, xưng là 「Song Lộc Triều Viên cách」, cũng xưng là 「Lộc Hợp Uyên Ương cách」, chủ chung thân phú quý、 Tài Quan song mỹ, có đủ tài hoa, phúc khí cao, có danh vọng。

Lộc Mã Giao Trì cách: sao Lộc Tồn cùng sao Thiên Mã (Mệnh Mã) cùng tọa tại cung Mệnh、 cung Thân、 cung Tài Bạch、 cung Thiên Di hoặc cung Điền Trạch, không có Tứ sát tinh xung phá, xưng là 「Lộc Mã Giao Trì cách」, chủ tài lộc phong phú, danh lợi song thu, càng động càng phát tài, một đời nhiều cơ hội du lịch。

Lộc Mã Phối Ấn cách: sao Thiên Tướng (Ấn tinh)、 sao Lộc Tồn、 sao Thiên Mã bản mệnh đều nhập cung Mệnh、 cung Thân、 cung Tài Bạch、 cung Thiên Di hoặc cung Điền Trạch, xưng là 「Lộc Mã Phối Ấn cách」, cách cục này là Lộc Mã Giao Trì lại tăng thêm sao Thiên Tướng Ấn tinh, nên trừ danh lợi song thu ra, càng có thể nắm quyền、 tài, chủ quyền lớn tài lớn。

Lộc Văn Củng Mệnh cách: sao Lộc Tồn cùng sao Văn Khúc đồng cung, lại tam phương tứ chính gia hội chiếu sao Văn Xương, xưng là 「Lộc Văn Củng Mệnh cách」, chủ phú mà còn quý, có thể vì văn mà tiến tài, nếu không có sát tinh thấu, tất là người nổi tiếng giàu có。

Sao Lộc Tồn chủ về tiền tài lợi lộc

Dương Lương Xương Lộc cách: tam phương tứ chính của cung Mệnh (Mệnh、 Tài、 Quan、 Di) đã tề hội bốn sao là sao Thái Dươngsao Thiên Lương、 sao Văn Xương、 sao Lộc Tồn, xưng là 「Dương Lương Xương Lộc cách」, chủ Tài Quan song mỹ, tham gia quốc gia điển thí nhất định có chỗ thu hoạch。

Tài lộc Giáp Mã cách: cung Mệnh tại cung Tị、 Hợi có sao Thiên Mã (Mệnh Mã) tọa thủ, mà hai cung bên cạnh còn có sao Vũ Khúc (Tài tinh) cùng sao Lộc Tồn (hoặc sao Hóa Lộc) đến giáp Mệnh, xưng là 「Tài lộc Giáp Mã cách」, chủ tiền vào như nước、 tài lộ rất linh hoạt, càng động càng sinh tài。

Lộc Quyền tuần phùng cách: tam phương tứ chính của cung Mệnh phùng sao Hóa Quyền cùng sao Lộc Tồn、 sao Hóa Lộc tuần thủ, xưng là 「Lộc Quyền tuần phùng cách」, Tài Quan song mỹ, một đời thuận ổn, xuất thế vinh hoa。 Nếu có Hung、 Sát、 Kỵ tinh xung phá, tức có tì vết、 khốn nhiễu、 ngăn cản。

Khoa danh hội Lộc cách: sao Hóa Khoa tại cung Mệnh, tam phương tứ chính còn có sao Lộc Tồn、 sao Hóa Lộc đến củng chiếu, là 「khoa danh hội Lộc cách」, tài hoa lớn lao, nổi tiếng gần xa, tài danh đều đẹp。 Nhưng sợ Hung、 Sát、 Kỵ tinh đồng cung hoặc xung phá。

Nữ mệnh, sao Tử Visao Thiên Phủ cùng sao Lộc Tồn đồng tọa Mệnh, trăm việc an yên; càng có sao Liêm Trinhsao Thiên Đồng tại tam phương tứ chính củng chiếu, tất là chồng quý nhân。 Sao Lộc Tồn tại Mệnh, có sao Thiên Phủ、 sao Thiên Tướng tam hợp hội chiếu, không giàu tức quý。

Cách Cục Không Tốt Của Sao Lộc Tồn

Dong Diện Hoa Cái cách: sao Lộc Tồn cùng sao Hóa Lộc đồng tọa cung Mệnh, tuy là 「Lộc Hợp Uyên Ương cách」; nhưng nếu gặp sao Địa Khôngsao Địa Kiếp các sát tinh xung phá, là 「Song diện Hoa Cái cách」, cát xứ tàng hung, tài nguyên giảm bớt, cao ngạo nghèo khó, có duyên tôn giáo。

Sao Không Vong ưa thích nhất tại cung Tị、 Ngọ 「Hỏa」, hoặc cung Thân、 Dậu 「Kim」, điều này vì 「Hỏa Không Tắc Phát」, 「Kim Không Tắc Minh」。

Chỉ cần không hết sức cầu tài, để tránh tài tài đến đi, dẫn đến tan như bọt xà phòng, đồng thời chuyên tâm nỗ lực đọc sách cùng công tác, đa phần có thể có chỗ biểu hiện。

Sao Địa Không、 sao Triệt Khôngsao Tuần Không v.v các sao Không Vong, không ưa thích tại Hợi、 Tý、 Sửu、 Thìn、 Mùi、 Tuất、 Dần、 Mão v.v 8 cung vị。

Điều này vì Hợi、 Tý là cung 「Thủy」, mà 「Thủy Không Tắc Phủng」, dễ dàng không được chính đạo; Sửu、 Thìn、 Mùi、 Tuất là cung 「Thổ」, mà 「Thổ Không Tắc Hãm」, dễ dàng sa vào khốn cảnh; Dần、 Mão là cung 「Mộc」, mà 「Mộc Không Tắc Chiết」, dễ dàng gặp phải đả kích。Dương Đà giáp kỵ cách: sao Lộc Tồn、 sao Hóa Kỵ đồng tọa Mệnh, hai cung bên cạnh của nó vị tất có sao Kình Dươngsao Đà La song sát tinh giáp Mệnh, là 「Dương Đà giáp kỵ cách」, cô bần hình khắc, trăm việc bất cát。

Sao Lộc Tồn cùng sao Hóa Lộc đều thuộc về Tài tinh chủ tài lộc, nhưng sao Lộc Tồn là Tài tinh của trạng thái tĩnh, tiền tài của nó gắn với bẩm sinh, tuy không rõ ràng, nguồn gốc cũng không cố định lắm, lại cuồn cuộn không ngừng, ổn định mà tiết chế, lực lưu thông tiền tài không lớn。

Sao Hóa Lộc thì là Tài tinh của trạng thái động, tài lộc của nó gắn theo tính chất tinh diệu hóa khác nhau, mà lộ ra tình trạng tiệt nhiên bất đồng, tài nguyên phong phú, tiền tài lưu thông suôn sẻ, nhưng tương đối dễ dàng có thiếu sót đáng tiếc của hiển hách nhất thời。

Sao Lộc Tồn là Quý nhân tinh nắm giữ Thiên Lộc, tuy nhiên có thể tước lộc đều được, khá là suôn sẻ, nhưng vì cung vị trước sau của nó có sao Kình Dương、 sao Đà La song sát tinh tương giáp, bảo thủ cẩn trọng, thường nhiều ảo tưởng, thường buồn lo vô cớ, không muốn cùng người gần gũi, phàm bất cứ việc gì phải dựa vào bản thân, chủ cô độc。

Độ Miếu Vượng Của Sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn ở mọi cung giáng phúc tiêu tai, tại cung Tý、 Ngọ, Mão、 Dậu, Dần、 Thân, Tị、 Hợi đều là nhập miếu, không rơi cung Thìn、 Tuất, Sửu、 Mùi Tứ mộ chi địa。

Luận Giải Sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn còn tên Thiên Lộc tinh, là Nguyên tài tinh, hóa khí là phú quý, chủ Thiên Lộc、 thọ。

Trông mặt bắt hình dong, sao Lộc Tồn là đã có thể nhận được 「Lộc」, còn có thể giành được tích 「Tồn」, quan hệ cùng vinh hoa phú quý trực tiếp nhất cũng lớn nhất của một đời người, là Tài tinh tiêu chuẩn nhất。

Sao Lộc Tồn có đủ tính chất tiết chế、 dành dụm、 vững chắc, thuộc tích đức chi tài, người có đức tài nguyên không ngừng, người không có đức gian khổ kiếm tiền。

Tài lộc sao Lộc Tồn, có như từ trên trời rơi xuống, bẩm sinh, thường thường tại lập tức liền khi sắp không có tiền, còn bỗng nhiên sẽ có các loại cơ hội tiến tài, có thể không cần phí lực kiếm tiền, trong không sinh có, cuồn cuộn không ngừng, giống như ngây ngô đúng lúc giáng xuống tài lộc, không bao giờ thiếu。

Sao Lộc Tồn có đủ lòng tự tin, công tác có thể làm đâu chắc đấy, không nhanh không chậm, chuyên tâm an định, không cưỡng cầu oán hận, có thể giành được trọng trách。Sao Lộc Tồn độc tọa, bảo thủ cẩn trọng, chỉ nghĩ chỉ lo thân mình, tính độc lập cao, phàm bất cứ việc gì phải dựa vào bản thân ra sức làm, không thể dựa vào người khác, nội tâm thường cảm thấy hiu quạnh, thường là thần giữ của bảo thủ bủn xỉn, không biết hưởng thụ lạc thú từ tài phú, tham gia quản lý tiền tài hoặc hàng hóa có thể xu cát tị hung。

Sao Lộc Tồn không nhập Thìn、 Tuất、 Sửu、 Mùi Tứ mộ cung, tránh được hạn chế của Thiên La Địa Võng, một đời vận thế rất bình thuận, trắc trở khá nhỏ。

Sao Lộc Tồn trước sau hai lân cung có sao Kình Dương、 sao Đà La song sát tinh tương giáp, để bảo hộ Thiên Lộc, có thể sao Lộc Tồn cần phải nhìn trước ngó sau, trước xung sau ngừng, hành sự vì vậy mà bảo thủ ổn trọng, khoan dung tốt bụng tiết kiệm, thường thường tại sau khi giàu có, dễ dàng bị người ghen ghét gạt bỏ, đồng thời sản sinh tranh chấp。

Sao Lộc Tồn cư cung Mệnh、 cung Thân、 cung Tài Bạch、 cung Điền Trạch、 cung Thiên Di, đều là phú mệnh, tiền tài nguồn gốc không ngừng, có đủ năng lực lý tài, hiểu biết tích trữ tiền tài, quay vòng khá thuận lợi, chỉ cần nỗ lực tựu sẽ có thu hoạch, dễ dàng tiếp cận sự vụ cùng tiền tài có liên quan, hoặc tham gia công tác phương diện tài chính kinh tế, chỉ cần không gặp sao Hóa Kỵ, kinh thương có lợi có thể mưu tính。

Sao Lộc Tồn phùng gặp sao Địa Không、 sao Địa Kiếp, thường lưỡng lự không quyết, tiến thoái thất cứ。

Sao Lộc Tồn có đủ công năng giải ách chế hóa, nhưng lúc thì tích cực, lúc thì tiêu cực。Sao Lộc Tồn cùng sao Tử Vi、 sao Thiên Phủ、 sao Thiên Tướng、 sao Thiên Đồng、 sao Thiên Lương、 sao Vũ Khúc、 sao Thái Dương、 sao Thái Âm các chủ cát tinh đồng tọa, giống như cam thảo trong thuốc Đông y, có thể tương hỗ tăng rực rỡ, chủ phú quý; nếu lại cùng sao Văn Xương、 sao Văn Khúc đồng tọa, hoặc tại tam phương tứ chính của nó cung vị củng chiếu, đa phần là văn chất nho nhã, người phú quý có đủ tu dưỡng。

Sao Lộc Tồn sợ nhất rơi vào đất Không Vong, càng kỵ sao Địa Không、 sao Triệt Không, tiếp nữa kỵ sao Tuần Không; sao Lộc Tồn cũng không thích gặp sao Địa Kiếp。

Sao Lộc Tồn cũng không thích gặp Hỏa TinhLinh Tinh、 sao Hóa Kỵ。

Sao Lộc Tồn nhập cung Mệnh、 cung Thân, cung vị tam phương tứ chính của nó gặp Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp、 sao Hóa Kỵ, cát xứ tàng hung, tùy hứng mà thường không tự biết, bề ngoài tốt đẹp, thường ẩn tàng cùng nguy cơ, đa phần lấy xảo nghệ an thân。

Sao Lộc Tồn tọa Mệnh, không ưa thích cùng sao Hóa Kỵ đồng tọa。

Bổ Sung Về Cách Cục Cát Lợi Của Sao Lộc Tồn

Sao Lộc Tồn có công năng giải ách chế hóa, bất kỳ tinh diệu đều thích cùng nó đồng cung hoặc gia hội, gặp cát tinh, có thể chấp nhận được sản sinh cát lợi cách cục:

「Lộc Mã Giao Trì cách」: sao Lộc Tồn、 sao Thiên Mã đồng tọa cung Mệnh、 cung Tài Bạch、 cung Thiên Di、 cung Điền Trạch, không có các sát tinh như Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 sao Địa Không、 sao Địa Kiếp xung phá, là 「Lộc Mã Giao Trì cách」, tinh lực dồi dào, không sợ gian khổ, càng động càng sinh tài, một đời nhiều cơ hội du lịch。

Lại gặp Thiên Tướng 「Ấn」 tinh đồng tọa, là 「Lộc Mã Phối Ấn cách」, tài lớn quyền lớn, danh lợi song thu。

「Song Lộc Triều Viên cách」: sao Lộc Tồn、 sao Hóa Lộc đồng thời xuất hiện tại cung Mệnh hoặc tam phương tứ chính của nó, là 「Lộc Hợp Uyên Ương cách」, hoặc 「Song Lộc Triều Viên cách」, còn xưng là 「Minh Lộc Ám Lộc cách」, thông minh hiếu học, mưu trí xuất sắc, suy nghĩ chu toàn, giỏi về lý tài, phàm bất cứ việc gì có thể nắm vững bí quyết, tích cực sôi nổi, có thể thay đổi hoàn cảnh, danh lợi song thu。「Tài lộc Giáp Mã cách」: sao Thái Dương hoặc sao Thiên Đồng tại cung Tị、 Hợi tọa cung Mệnh, sao Thiên Mã đồng tọa, hai cung bên cạnh còn có sao Vũ Khúc cùng sao Lộc Tồn (hoặc sao Hóa Lộc) giáp phụ, là 「Tài Lộc Giáp Mã cách」, tiền vào như nước, động thì sinh tài。

Sao Thái Dương tại cung Hợi lạc hãm cùng sao Thiên Mã đồng tọa Mệnh, sao Vũ Khúc、 sao Lộc Tồn tương giáp, tất có sao Đà La đồng tọa, là 「Chiết túc mã」, trong cát tàng hung, trong ám có tiểu nhân, dễ có hình thương, nên chú ý bệnh mắt cùng hành vận。

「Dương Lương Xương Lộc cách」: cung Mệnh cùng cung vị tam phương tứ chính của nó, tề hội sao Thái Dương、 sao Thiên Lương、 sao Văn Xương、 sao Lộc Tồn, là 「Dương Lương Xương Lộc cách」, lực học tập mạnh, cố đạt tới tiến bộ, học có sở trường, lợi cho thi cử、 lên chức, Tài Quan song mỹ。

「Hóa tinh tuần phùng cách」: sao Hóa Quyền、 sao Hóa Khoa、 sao Hóa Lộc hoặc sao Lộc Tồn, trong đó bất kỳ hai khỏa tinh xuất hiện tại cung Mệnh hoặc tam phương tứ chính của nó cung vị, không có hung、 Sát、 Kỵ tinh xung phá, là 「Hóa tinh tuần phùng cách」, phúc phần dày, phong cách cao, tài hoa lớn lao, gần xa nổi tiếng, Tài Quan song mỹ, một đời bình ổn, xuất thế vinh hoa, là phú quý người ta。

Sao Lộc Tồn Tại Các Cung Vị

Sao Lộc Tồn cung Tài Bạch: tài nguyên không gián đoạn, thường có điều kiện sinh tài, tiền tài thu nhập cao, hiểu biết quý trọng tiền tài, thường có đủ năng lực lý tài, dễ dàng trực tiếp hoặc gián tiếp tiếp cận cùng sự vụ có liên quan tiền tài, nhưng tiến tài tương đối vất vả。

Ngoài có tổ ấm hoặc bản thân tích đức ra, sớm phát dễ dàng phá mất, vãn vận khá tốt。

Sao Lộc Tồn cung Phúc Đức: hiền hậu thiện lương, tâm thần khó định, một đời phúc dày, phàm bất cứ việc gì suôn sẻ, gặp hung ách thường có thể tự nhiên hóa giải, y lộc cùng khẩu phúc đều rất phong phú, ưa thích kết giao bạn bè, trải nghiệm cùng kinh nghiệm phong phú, vui với giúp người, công tư đều bận rộn。Sao Lộc Tồn cung Điền Trạch: có bất động sản của tổ nghiệp, cũng có thể tự mua bất động sản, đầu tư nhà đất đa phần có thể tăng giá trị thu lợi, ở nhà bố trí chất phác mà coi trọng thực dụng, gặp cát tinh thì gia sản phong phú。

Sao Lộc Tồn cung Quan Lộc: tự tin mà chuyên tâm, phàm bất cứ việc gì có thể không nhanh không chậm, tuần tự từng bước, làm đâu chắc đấy, có thể độc lập công tác, người kinh thương đa phần có thể có lợi có thể mưu tính。

Sao Lộc Tồn cung Thiên Di: đến nơi khác có thể kiếm tiền, có quan niệm lý tài, sẽ không tùy ý lãng phí, ăn mặc phong phú, có quý nhân phù trợ。


Share this