Sao Thiên Đồng Toàn Tập

Tử Vi Đẩu Số

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thiên Đồng Trong Tử Vi Đẩu Số

Sao Thiên Đồng tại Ngũ hành thuộc Dương thủy; Tại Thiên thuộc Nam Đẩu tinh quần hóa làm Phúc tinh, là chủ tinh của cung Phúc Đức trong Mệnh bàn。 Bản tính ôn hòa,không sợ khí thế độc ác của sao Kình Dương, không lo phiền toái của sao Hóa Kị。 Vì vậy sao Thiên Đồng tại cung Ngọ cùng sao Kình Dương đồng độ, gọi là [Mã Đầu Đới Tiễn cách], trái lại chủ vì quốc gia cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù đại quyền, là Đại tướng lập công chiến trường。 Tại cung Tuất gọi là [Phản Bối]。 Nếu là tại cung Tuất thấy được sao Hóa Kị, mà đồng thời hội đến Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, trái lại thượng cách, có thể phú quý。

Sao Thiên Đồng chủ về hưởng thụ

Bình Chú Về Sao Thiên Đồng

    (1) Sao Thiên Đồng là Phúc tinh, tuy nói là tại 12 cung đều phúc, thực tế lại không phải như vậy。 Phúc của nó là may mắn, là may mắn đằng sau gian khổ, nên có lúc chỉ là phúc khí vãn niên được cơ hội nghỉ xả hơi mà thôi。 Bất quá, sao Thiên Đồng là [chủ tinh của cung Phúc Đức], nên thích nhất nằm ở cung Phúc Đức, Vô luận như nào, đều chủ tinh thần tương đối cao thượng có thể hưởng phúc。

  (2) Tính cách của Thiên Đồng [ôn hòa], nhưng mà không sợ Kình Dương, lại có điều kiện nhất định, không có thể mỗi lần thấy sao Thiên Đồng hội Kình Dương, tựu nói là không sợ Kình Dương。 Ví dụ như, Thiên Đồng Hóa Lộc, không sợ Kình Dương; Thiên Đồng Thái Âm đồng độ ở cung Ngọ, không sợ Kình Dương。 Nhưng nếu như là Thiên Đồng Hóa Kị, thì sợ Kình Dương。 Đồng dạng, Thiên Đồng cũng không được nói là không sợ Hóa Kị。 Trên sự thực, Thiên Đồng Hóa Kị chủ thương hại đến cảm tình, đối với cuộc đời ảnh hưởng rất lớn。
  (3) [Mã Đầu Đới Tiễn] cách, cũng xưng là [Mã Đầu Đới Kiếm] cách, tình huống cụ thể tổng cộng có 3 loại: cung Mệnh tại cung Ngọ, Vô Chính Diệu, chỉ có Kình Dương độc thủ, cung đối là Thiên Đồng Hóa Lộc cùng Thái Âm đồng độ, đây là Chính cách của Mã Đầu Đới Tiễn; cung Mệnh tại cung Ngọ, Thiên Đồng Hóa Lộc cùng Thái Âm Kình Dương đồng độ, đây là Thiên cách; cung Mệnh tại Ngọ, Tham Lang Hóa Lộc và Kình Dương đồng độ, đây cũng là Thiên cách。

  Mã Đầu Đới Tiễn cách, chủ [vì quốc gia cống hiến sức lực, nắm giữ binh phù đại quyền], tại hiện đại, ngoài thích hợp lãnh đạo võ chức ra, cũng có thể tại trong công nghiệp nhà máy xông ra cục diện, vất vả mà có thành tựu。

  (4) Bân Triệu Công tại nguyên văn đề cập đến cách cục [Phản Bối] của Thiên Đồng tại cung Tuất, nhưng hơi nói không tỉ mỉ, tác giả có thể tại đây làm bổ sung nhiều hơn。 Cung Tuất Thiên Đồng có thể thành Phản Bối, cung Thìn Thiên Đồng đồng dạng có thể thành Phản Bối, mà còn tất phải là người sinh năm Đinh mới đúng。 Người sinh năm Đinh, cung Mệnh tại Thìn, Thiên Đồng Hóa Quyền tọa thủ,thấy Thái Âm Hóa LộcThiên Cơ Hóa KhoaCự Môn Hóa Kị, chủ trải qua khó khăn gian khổ khảo nghiệm mà có thành tựu lớn, bĩ cực thái lai。 Tại cung Tuất, thì Lộc Tồn tại cung Tài Bạch hội nhập, càng lợi cho sinh tài, thành tựu rất lớn。

Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:


 
Share this