Thiên Đồng Hóa Quyền

14 Chính Tinh

,

Tứ Hóa

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Luận Giải Thiên Đồng Hóa Quyền

Thiên Đồng có công chế ách hóa giải, Hóa Quyền có thể giao phó lực khai sáng cho sao Thiên Đồng, hoặc là từ tiêu cực chuyển hướng tích cực。

Thiên Đồng Hóa Quyn, người này thích hợp tham gia các nghề nghiệp như phục vụ、 ăn uống、 quần áo trang sức, cũng lợi cho hợp tác。

Đối với nữ mệnh rất cát lợi, khiến phúc khí của nữ tính chuyển thành năng lực。

Đối với nam mệnh, thì hơi kém, lực khai sáng không đủ。

Sao Thiên Đồng bản thân thiếu hụt lực khai sáng, Hóa Quyền thì có thể tăng thêm lực lượng của nó, nhưng tình hình phá tổ thành gia hoặc ly tổ tự hưng thì vẫn khó ngăn ngừa。

Sao Thiên Đồng mang theo sắc thái hưởng lạc, khi Hóa Quyền, lại có khả năng biến thành năng lực theo đuổi hưởng lạc, biến ra suốt ngày trầm mê ở trong ham muốn, không nghĩ tiến thủ。

Thiên Đồng Hóa Quyn, có lúc cũng sẽ phát triển thành là ưa thích dựa vào quyền thế, đi phương thức đường tắt để cầu thành tựu。

Nữ mệnh Thiên Đồng Hóa Quyền càng khó phán đoán, bởi vì tại khi ác diệu sát diệu xuất hiện cùng lúc, Hóa Quyền trái lại dễ thúc đẩy nó sa đọa, hưởng thụ đời sống thối nát, mà còn không phải hoàn cảnh khách quan ảnh hưởng, sa đọa của nó thường thường xuất phát từ quyết định bản thân。

Nhưng khi cát diệu tường diệu hội hợp, thì là mệnh hưởng thanh phúc, nhưng lại dễ suốt ngày không chịu làm gì cả, chỉ muốn giải trí dùng để tiêu hao thời gian。

Chỉ có tại dưới tình hình cát sát hai sao phối hợp thích hợp, sau đó bắt đầu sự nghiệp của bản thân, cuộc đời cũng có mục tiêu。

Tóm lại, Thiên Đồng Hóa Quyền là sao của nhu nhược Hóa Quyền, tức tinh diệu ban đầu ưa thích rảnh rỗi, phải đem nó củng cố, tuy nhiên có chút miễn cưỡng, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn nhàn rỗi。

Địa phương nên thận trọng là, không được làm sự việc quá ư miễn cưỡng, để ngăn chặn lúc năng lực không đạt đến, hiệu quả không lý tưởng。

Thiên Đồng Hóa Quyền Tại 12 Cung

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Mệnh Thân: Thiên Đồng Hóa Quyền là tốt, phúc tinh gia quyền, khá có thể kích phát năng nổ, chủ làm ít thu hoạch nhiều, vui sướng thanh thản。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Huynh Đệ: chủ anh chị em khá lười nhác, công tác đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, mà đấu tranh hưởng thụ thanh nhàn。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Phu Thê: chủ phối ngẫu hiểu biết hưởng thụ。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Tử Tức: chủ con cái giỏi về an hưởng。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Tài Bạch: chủ vận tốt, sáng nghiệp dễ dàng, ngồi không hưởng lộc, kiếm nhiều hơn so với dự kiến, mà cảm thấy mỹ mãn mà trù hoạch hưởng dụng như nào。 Nếu sát Kỵ xung phá, dùng nhiều hơn so với dự kiến, có hiện tượng hao phí。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Tật Ách: chủ có thọ、 có phúc có thể hưởng、 khó khăn có thể giải, còn chủ thân thể cơ bắp béo khỏe。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Thiên Di: chủ tại bên ngoài có phúc có thể hưởng。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Nô Bộc: chủ bạn bè nhiều, thuộc nhóm biết hưởng thụ。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Quan Lộc: chủ sáng nghiệp dựa vào xã giao, lấy mánh khóe giao tiếp giành được。 Có thể tiến có thể thoái, có thể công có thể thủ。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Điền Trạch: thích tại trong nhà làm đại ca, thích hưởng thụ。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Phúc Đức: chủ phúc phần lớn cùng trường thọ。

✪ Thiên Đồng Hóa Quyền cung Phụ Mẫu: chủ cha mẹ có phúc thọ, còn chủ bản thân có trí tuệ biết tiến thoái。
Share this