Nữ Mệnh Thiên Đồng

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thiên Đồng Luận Giải

Nữ mệnh sao Thiên Đồng, chủ người thông minh cơ xảo。 Nhập miếu có cát tinh hội chiếu, cùng Lộc TồnHóa Lộc củng chiếu, giúp chồng dạy con, phúc lộc song toàn。 Cùng sao Thái Âm hội hợp, thích trang điểm làm đẹp, tài lộc đủ, phúc lớn。 Có Hóa Lộc、 Hóa QuyềnHóa Khoa, thì phúc đầy, nhưng nên kết hôn muộn là phù hợp。 Hãm cung phùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, chủ hình khắc hoặc ly dị, làm vợ kế、 vợ lẽ là phù hợp。

Nữ mệnh Thiên Đồng chủ đáng yêu nhí nhảnh

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thiên Đồng

(1) Nữ mệnh Thiên Đồng, tuy chủ [thông minh cơ xảo], nhưng đánh giá của loại nữ mệnh này tại cổ đại đều không cao, bởi vì nữ mệnh Thiên Đồng dễ dàng cảm thấy tinh thần trống rỗng, cảm tình của nội tâm lại rất phong phú, vì vậy, thường đối với hiện thực bất mãn, càng là đối với cảm tình đa phần sinh ảo tưởng, cũng vì vậy dễ có cử động không thích đáng, không thể chống lại mê hoặc。 Hội Văn Xương - Văn Khúc, tuy tăng thêm thông minh và thanh nhã, lại càng thêm cảm tính, càng dễ không thể chống lại mê hoặc。 Bất quá, nếu nữ mệnh Thiên Đồng hội Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, thì có thể giúp chồng dạy con, không nhất định phải thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, nhưng đắc song lộc, thì có thể lấy được chồng quý, hoặc có thể độc lập kinh tế。

(2) Thiên Đồng tại cung Tý cung Ngọ cùng Thái Âm đồng độ, tại cung Mão cung Dậu được Thái Âm củng chiếu。 Bị ảnh hưởng của Thái Âm, nên [thích trang điểm làm đẹp], mà còn, nếu Thái Âm tại cung vị miếu vượng, nên nữ mệnh càng là dung mạo rất đẹp, hình dáng mê người, hơi thấy một khỏa sát diệu, càng là tuyệt sắc mỹ nữ。 Bất quá, từ xưa hồng nhan đa phần bạc mệnh, mỹ nữ trái lại đa phần phúc bạc, hôn nhân đều bất ổn định, nhưng thấy Lộc Tồn、 Hóa Lộc, thì có thể [tài lộc đủ]。(3) Nữ mệnh Thiên Đồng cát hóa, nguyên văn lấy [phúc trung] khái quát, đây e rằng quá ư giản lược, cụ thể mà nói, Thiên Đồng Hóa Lộc chủ cảm tính ôn nhu, tài lộc có thể cung cấp cho nhu cầu sinh hoạt, nhưng không phải đại phát。 Thiên Đồng Hóa Quyền thì lợi cho sự nghiệp, tính cách cũng khá kiên cường。 Có một số Đẩu Số truyền thừa, có một hạng Thiên Đồng Hóa Khoa, nhưng tác giả nơi thừa truyền, đều không có Thiên Đồng Hóa Khoa, Bân Triệu Công Giảng nghĩa cũng không có。 Thiên Đồng thường có thể hội cát hóa khác, như Cự Môn Hóa Lộc Hóa Quyền、 Thái Âm Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa、 Thiên Lương Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa、 Thiên Cơ Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa các loại, ý nghĩa của từng cái bất đồng, không có thể đơn thuần lấy [phúc đủ] để luận nó。 Là không phải phù hợp kết hôn muộn, không có thể hết thảy mà luận。

(4) Nữ mệnh Thiên Đồng hội chư sát Không Kiếp Hình, vì Thiên Đồng nhận không được sát diệu, nên cuộc đời nhiều đau khổ, đối với nữ mệnh, đa phần là bất hạnh trên hôn nhân, nên chủ [hình khắc hoặc ly dị], tại xã hội hiện đại, cũng có thể cùng nam mệnh đồng luận, chủ sự nghiệp túng quẫn không có ích, gập ghềnh đảo lộn。 Thấy đào hoa liền dễ dàng lưu lạc phong trần。


Bổ Sung Quan Điểm Về Nữ Mệnh Thiên Đồng

Nữ mệnh Thiên Đồng tọa mệnh, sát tinh gặp được không thể quá nhiều, bởi vì tâm lý của đại đa số nữ nhân năng lực chịu đựng đều so với nam nhân kém hơn。 Ví dụ như yêu đương thất bại、 phối ngẫu vì sự cố qua đời v.v, loại ngăn trở này đối với nam nhân mà nói thông thường ảnh hưởng không lớn, đối với nữ nhân đến nói ảnh hưởng lại vô cùng lớn, đủ để ảnh hưởng đến trạng thái phát triển của một đời。

Nữ mệnh Thiên Đồng, thông thường không phù hợp đắc song Lộc, có Lộc Tồn、 Hóa Lộc một trong đó tựu là được rồi。 Nếu như song Lộc cùng một chỗ đến, trái lại mà đối với hôn nhân có chỗ bất lợi。 Nguyên nhân bên trong này, mọi người đừng ngại tự mình suy luận một chút。
 

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this