Nữ Mệnh Vũ Khúc

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Vũ Khúc Luận Giải

  Nữ mệnh Vũ Khúc nhập miếu, có khí khái đàn ông trượng phu, có thể nắm đại quyền, càng có thể phú quý。 Thích nhất hội chiếu Thiên PhủTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnThiên Mã, thì là nữ trung hào kiệt, xử sự quả đoán, chí khí cực cao, là cách phú quý song toàn。 Xấu nhất Hóa Kị lạc hãm hoặc hội chiếu sát tinh, chủ thọ đoản hung vong, hình thê khắc tử。 Nếu lạc hãm Hóa Kị, lại hội các loại sao Văn XươngVăn KhúcHàm TrìLiêm TrinhThiên Diêu, thì hành vi tùy tiện dâm dật。 Như hội có Hóa QuyềnHóa KhoaHóa LộcThiên Hình, không phải。 Vũ Khúc nữ mệnh, phụ đoạt phu quyền。

Bình Chú Về Nữ Mệnh Vũ Khúc

  (1) Nữ mệnh Vũ Khúc gặp cát tinh, tuy là [nữ trung hào kiệt], có thể [phú quý song toàn], nhưng mà lại bất lợi hôn nhân, cát diệu cát hóa càng nhiều, thành tựu cũng càng lớn, nhưng lại càng thêm bất lợi hôn nhân cảm tình, trước khi kết hôn người theo đuổi ít, sau khi kết hôn thì thê đoạt phu quyền, hoặc hình khắc trượng phu。

  (2) Tại trên truyền thống, nữ mệnh Vũ Khúc thấy sao Hóa Kị lạc hãm hoặc hội chiếu sát tinh, chủ [thọ đoản hung vong, hình thê khắc tử], nhưng hiện đại ngoài như vậy luận đoán, cũng có thể coi là dấu hiệu bất lợi của sự nghiệp tài vận。

(3) Nữ mệnh Vũ Khúc Hóa Kị lạc hãm hội Xương Khúc đào hoa, chủ [hành vi tùy tiện dâm dật], tức là [phụ nữ hào phóng], sinh hoạt riêng tư buông trôi, hôn nhân cũng không trung thành。 Nhưng nếu như thấy Tam cát hóa cùng Thiên Hình, thì có thể tự gò bó, mà sự nghiệp còn có thành tựu, bất quá, tại trên tiềm thức, cô ấy thường thích trêu ghẹo nam nhân。Nam mệnh Vũ Khúc Hóa Kị gặp đến Xương Khúc đào hoa, thì cần đề phòng vì sắc dẫn đến tai họa, càng là tại trung niên về sau, càng là dễ dàng lưu luyến phong nguyệt hoặc nuôi bà hai。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this