Nữ Mệnh Thiên Phủ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thiên Phủ Luận Giải

Nữ mệnh Thiên Phủ, chủ là người trung hậu hiền từ, thông minh cơ xảo, vượng phu ích tử, thanh bạch đa năng。 Gặp cát tinh cùng Tả PhùHữu Bật, là mệnh phu nhân, có uy nghiêm của trượng phu, nữ nắm nam quyền, thượng cách của đại phú đại quý。 Nếu có Không Kiếp、 Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên HìnhHóa Kị các loại tinh diệu hội chiếu, chủ cô độc, tuy được người tôn trọng, tiếc là phúc không trọn vẹn, không phải thương phu tức khắc tử, hoặc tái hôn, hoặc có gái không trai。 Tìm hiểu thêm về mệnh Thiên Phủ!

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thiên Phủ

  (1) Trên truyền thống, thuật số gia cho rằng nữ mệnh Thiên Phủ, so với nữ mệnh Tử Vi phải cát lợi hơn nhiều, bởi vì sao Tử Vi bất an ở bổn phận, tham vọng cao hơn năng lực, chí cao khí ngạo, tại trong xã hội nam quyền, đều không được hoan ngênh, nhưng Thiên Phủ lại tương phản, các cô ấy coi trọng đời sống gia đình, thích ổn định không thích biến hóa, coi trọng cảm giác an toàn, nên chỉ cần hội cát, tựu có thể giúp chồng dạy con, thấy Văn Xương Văn Khúc, càng tăng thêm thông minh cơ xảo;

  Thấy Tả Phù Hữu Bật, tăng thêm trung hậu hiền từ。 Đây là điển hình của vợ hiền mẹ tốt。 Tại xã hội hiện đại, tuy nhiên nữ nhân có sự nghiệp của bản thân, nhưng nữ nhân có loại mệnh tạo này, một khi đã có gia đình, các cô ấy tựu sẽ lấy gia đình làm trọng。 Có thể được Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên Việt、 Văn Xương、 Văn KhúcHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, thì có [uy nghiêm của trượng phu, nữ nắm nam quyền], có thể tại trên sự nghiệp đại triển thân thủ, nhưng còn có thể duy trì gia đình an định, bên trong có thể thủ ngoài có thể công, là toàn năng nữ tướng。

  (2) Nữ mệnh Thiên Phủ, bởi vì tính cách gìn giữ, vì vậy, tựu là chư sát Không Kiếp đều gặp, cũng không phải đại gian đại ác, còn là có thể có hành vi xã hội hợp lý, được [người tôn trọng], nhưng lại tại theo đuổi phương diện gìn giữ và cảm giác an toàn, không được hài lòng, bất lợi hôn nhân, bất lợi chủ thân, cảnh già cô độc。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this