Nữ Mệnh Thất Sát

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thất Sát Luận Giải

Nữ mệnh sao Thất Sát nằm cùng, nhập miếu hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, hoặc cùng Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtÂn QuangThiên Vu hội chiếu, thì tất thông minh đa tài, quyền uy áp chế đám đông, là nữ trung hào kiệt, vượng phu ích tử, phú quý song toàn, thượng cách thì chí khí như trượng phu。 Cùng sao Hóa Kị hội chiếu, thì tai bệnh quấn thân。 Hội chiếu Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhKhông Kiếp, cô độc。 Làm vợ kế、 vợ lẽ là phù hợp, bằng không hình khắc không có con cái。 

Nữ Mệnh Thất Sát yêu thích sự tự do 

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thất Sát

 Nữ mệnh Thất Sát, tối kị cung Phu Thê nhiều sát diệu hung tinh, bởi vì cuộc đời của các cô ấy vốn đã gập ghềnh, tâm linh trống rỗng, cung Phu Thê có được cát lợi, thường tại trên cảm tình có thể được an ủi, nên có thể giảm thiểu buồn khổ của sinh mệnh, nhiều một chút vui vẻ。 Nữ mệnh Thất Sát, thấy các sao cát diệu cát hóa, quá khứ là Mệnh cách của [vượng phu ích tử], sở trường sắp xếp việc nhà, còn tính cách kiên cường, tại xã hội hiện đại, thì có thể cùng nam nhân đồng dạng, thành tựu sự nghiệp, thậm chí đồng dạng có thể tại phương diện quân cảnh đảm nhiệm công tác quản lý cao tầng。

Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *