Nữ Mệnh Thái Âm

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thái Âm Luận Giải

Nữ mệnh sao Thái Âm lâm cung Mệnh nhập miếu, là cách cục làm phu nhân, là người đoan trang nghiêm túc, thông minh mẫn cảm, trọng tình cảm, giúp chồng dạy con。 Nhưng lấy không có sát tinh ác diệu hội chiếu là hợp cách。 Nếu tại hãm địa hội Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp, thương phu khắc tử。 Hội Thiên DiêuHàm TrìVăn XươngVăn Khúc, làm vợ kế、 vợ lẽ là phù hợp, bằng không tính cách lãng đãng, không yên ở gia đình。
Nữ Mệnh Thái Âm xinh đẹp đoan trang nghiêm túc

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thái Âm

(1) Nữ mệnh Thái Âm, thông thường mà nói, tại xã hội hiện đại cũng có thể cùng nam mệnh đồng luận, mà dựa vào truyền thống, thì nhập miếu là [cách cục làm phu nhân], tức có thể lấy được chồng giàu có, không lo ăn mặc。 Thấy Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt, chủ trọng tình cảm, đoan trang nghiêm túc, thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa, chủ thông minh mẫn cảm, đây là cách cục giúp chồng dạy con, người có sự nghiệp bản thân, có thể được phú quý, cục diện sự nghiệp lớn。 Thấy sát diệu Ác diệu, thì cách cục đại giảm。

(2) Nữ mệnh Thái Âm lạc hãm, hội Lục sát Thiên Hình, chủ thương phu khắc tử, gia đình cùng đời sống hôn nhân nhiều khiếm khuyết, vãn niên cô độc。 Nữ mệnh Thái Âm lạc hãm, đối với mong đợi về tình dục tương đối lớn, đa phần hướng v tự do, vì vậy, càng có Văn Xương、 Văn Khúc、 Thiên Diêu、 Hàm Trì các loại tinh diệu mang tính chất đào hoa, thường chủ đối với cảm tình quá mức tích cực, cũng vì vậy tại người bên ngoài xem đến, tương đối đa tình, đối với tình cảm bất trung。 Nhưng trên thực tế, các cô ấy chỉ là nỗ lực theo đuổi hạnh phúc cá nhân mà thôi, nhưng phụ nữ đã thành hôn, khi đối với trượng phu bất mãn, liền khả năng cả gan làm loạn, có ngoại tình, nên bị xem là [lãng đãng]。


Lệnh Đông Lai Nói Về Nữ Mệnh Thái Âm

Nữ nhân năm Đinh sinh ra, cung Mệnh có Thái Âm Hóa Lộc, cùng nam mệnh tương đồng, tại tổ hợp tốt đẹp、 khi Đại vận không tệ, cũng có thể giàu có phát đạt。 Nhưng mà, nữ nhân một năm này sinh ra, tìm đối tượng thường điều kiện thông thường。

Cung Mệnh của nữ nhân có Thái Âm Hóa Quyền, thuộc về kết cấu “nửa hung nửa cát”, tình huống cụ thể như nào, hung tại nơi nào, cát tại nơi nào, mọi người có thể tham khảo bên trong 《Vương Đình Chi Đàm Tinh》 nơi giảng về Thái Âm Hóa Quyền。

Nữ nhân có Thái Âm Hóa Quyền tọa mệnh, cũng tốt nhất là có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt hội chiếu, có khả năng làm nữ cường nhân。 Nhưng nếu như cung Phúc Đức không tốt, trên hôn nhân tất nhiên tồn tại thiếu sót đáng tiếc。

Vô luận nam nữ, cung Mệnh có Thái Âm Hóa Quyền, cần phải đồng thời tham khảo cung vị Thiên Cơ Hóa Kỵ, nếu như tại tam phương tứ chính hội chiếu Thiên Cơ Hóa Kỵ, thông thường biểu thị công tác biến động nhiều, cần phải đến vùng khác phát triển、 đi phương xa công tác, tương đối bận tâm, v.v。

Thái Âm tại cung Hợi nhập miếu Hóa Khoa tọa mệnh, tam phương tứ chính có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, cũng là kết cấu không tệ。 Nữ nhân Thái Âm Hóa Khoa tọa mệnh, cần phải là miếu vượng mới cát lợi, lạc hãm thì khá kém, dễ tại trên tinh thần gặp đả kích。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this