Nữ Mệnh Tham Lang

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Tham Lang Luận Giải

Nữ mệnh sao Tham Lang lâm cung Mệnh, hoặc nghiện rượu, hoặc nghiện bài bạc, hoặc có ham mê khác, còn đa phần có ham mê tôn giáo tín ngưỡng。 Nhập miếu đều phú quý。 Có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtThiên PhúcThiên QuanThiên Quý các loại sao hội chiếu, chủ quý。 Có Lộc TồnHóa LộcHỏa TinhLinh Tinh củng chiếu, chủ phú。 Phàm Nữ mệnh Tham Lang, có chí trượng phu, tính tình cương nghị, coi trọng tóc tai, vượng phu ích tử。 Nhưng lạc hãm, phù hợp làm vợ kế vợ lẽ, bằng không có hình khắc phá tài。

Nữ mệnh Tham Lang có sắc đẹp quyến rũ

Bình Chú Về Nữ Mệnh Tham Lang

 (1) Nữ mệnh Tham Lang, cùng nam mệnh đồng dạng, đều là thuộc về [Hỏa Kỳ Lân], có rất nhiều ham mê, thấy Dương Đà Hóa Kị, là [nghiện rượu、 nghiện thuốc lá、 nghiện bài bạc] v.v, thấy Hoa CáiThiên VuHóa KhoaĐịa KhôngĐịa KiếpThiên Không v.v, thì là [tôn giáo tín ngưỡng], hoặc là yêu thích Mệnh lý tướng số Bốc dịch thiền định các loại sự vật thần bí。  
(2) Nữ mệnh Tham Lang [nhập miếu đều phú quý], quá khứ là vì chồng được quý, hiện đại thì có thể dựa vào thực lực cá nhân mà có được phú quý, đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc、 Thiên Mã、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh, chủ phú, đắc Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Hóa Quyền、 Hóa Khoa, chủ quý。 Đây cùng nguyên văn đưa lên tổng thể tương đồng。  
(3) Nữ mệnh Tham Lang, phải thấy phụ diệu và Tam cát hóa, mới chủ [chí trượng phu、 tính tình cương nghị、 vượng phu ích tử]。 Mà thấy Văn XươngVăn Khúc, cùng đào hoa Tạp diệu, mới [trọng tóc tai], đây tức là chú ý trang sức cùng trang trí đầu tóc。  
(4) Tham Lang tại cung Tị Hợi lạc hãm, cùng Liêm Trinh đồng độ, tính chất tinh hệ này lãng đãng, bất lợi cảm tình cùng với hôn nhân, nên nói là [hình khắc phá bại], nên chú ý cảm tình của bản thân。


Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
Share this