Nữ Mệnh Thiên Cơ

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nữ Mệnh Thiên Cơ Luận Giải

Nữ mệnh có sao Thiên Cơ tại cung Mệnh chủ tính tình cương cường, cơ xảo thông minh, trợ phu ích tử, có lực lo chuyện gia đình, lo liệu hơn trượng phu。 Lộc、 Quyền、 Khoa Tam cát hóa tương hội, chính là cáo mệnh phu nhân。 Thái Âm đồng độ, dung mạo đẹp đẽ, giàu tình cảm, giỏi ứng đối nhanh nhẹn。 Cự Môn hội chiếu, nhiều khẩu thiệt。 Thiên Cơ Hóa Kị, hay lo nghĩ nhiều, có tính khuấy động, dễ bị ngoại giới ảnh hưởng mà dâng lên cảm xúc, là đối tượng mà nam tính đã hận còn yêu, là một hoa hồng có gai。 Như Thiên Cơ、 Cự Môn、 Thiên Lương、 Thái Âm hội hợp, càng gặp Hóa KịKình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp các loại sát tinh, chủ hình khắc, phù hợp làm vợ kế、 vợ lẽ、 kết hôn muộn, bằng không thương phu khắc tử。
Nữ Mệnh Thiên Cơ thông minh

Bình Chú Về Nữ Mệnh Thiên Cơ

(1) Nữ mệnh Thiên Cơ, nguyên văn nói là [tính tình cương cường, cơ xảo thông minh, trợ phu ích tử, lo chuyện gia đình có phương pháp, lo liệu vượt cả trượng phu。] Đây đều không là chỉ thấy Thiên Cơ tựu có thể làm luận đoán này。 Nữ mệnh Thiên Cơ tất phải thấy Tả PhùHữu Bật, mới chủ tính tình cương cường, lo chuyện gia đình có phương pháp, lo liệu vượt qua trượng phu、 trợ phu ích tử。 Thấy Văn Xương Văn Khúc, thì cơ xảo thông minh, bất quá, lại không phù hợp càng gặp Hồng LoanThiên HỷHàm Trì Đại HaoThiên DiêuMộc Dục v.v, bằng không, liền e rằng quá ư cảm tình dụng sự, tâm tư đa biến, đời sống tình cảm dễ khởi sóng lớn。 Nữ mệnh Thiên Cơ, tề hội Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên KhôiThiên ViệtVăn Xương Văn KhúcLộc TồnThiên Mã v.v, cũng có thể là nhân tài sự nghiệp xuất sắc, tại các ngành các nghề có nơi biểu hiện, càng là thành thạo ở đầu óc sinh tài, hoặc tham gia ngành bán lẻ。   
(2) [Lộc、 Quyền、 Khoa Tam cát hóa tương hội, chính là cáo mệnh phu nhân。] đây là chỉ Nữ Mệnh Thiên Cơ đắc Tam cát hóa, có thể vì trượng phu mà vinh hiển, nhưng đây là không nhất định đó, hiện đại trái lại chủ mệnh tạo bản thân có tài năng, có thể dựa vào cá nhân mà đắc danh đắc lợi, không hẳn dựa vào trượng phu。 Tình huống cụ thể của nó, còn phải xem là tinh diệu gì Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa mà định。  
(3) Thiên Cơ Thái Âm đồng độ ở cung Dần cung Thân, Nữ mệnh Thiên Cơ Thái Âm thủ Mệnh, chủ [dung mạo đẹp đẽ, giàu tình cảm, giỏi ứng đối nhanh nhẹn。] Loại nữ mệnh này tương đối cảm tính, có cảm giác lãng mạn, rất coi trọng đời sống tình cảm, vì vậy, cũng dễ dàng vì cảm tình mà bị trắc trở。 Nữ mệnh Thiên Cơ tại cung Thân so với tại cung Dần càng đẹp, vì cung Thân Thái Âm thừa vượng, tại cung Dần thì lạc hãm。   
(4) [Cự Môn hội chiếu, nhiều khẩu thiệt。] Đây ngoài là nói nữ mệnh Thiên Cơ Cự Môn đồng độ hoặc Thiên Cơ nhận Cự Môn củng chiếu, khá dễ phạm khẩu thiệt ra, cũng chủ loại nữ nhân này là bà nói nhiều, thường thích nói chuyện phiếm, tạo ra thị phi, hoặc là ưa thích bài bác, không bằng lòng nhận thua。 Nên phù hợp thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa v.v, nói chuyện của nó có tính lo-gic, có lực thuyết phục, khá dễ làm người tín phục。   
(5) Giảng nghĩa nguyên văn đem nữ nhân Thiên Cơ Hóa Kị tọa Mệnh, hình dung là [hoa hồng có gai], các cô ấy nhiều lo lắng suy nghĩ、 có tính khuấy động、 có thể dâng lên cảm xúc、 nam tính đã hận còn yêu, càng là tổ hợp của Thiên Cơ Hóa Kị Thái Âm đồng độ hoặc Thái Âm củng chiếu, càng là  như vậy, càng gặp Văn Xương、 Văn Khúc、 Hồng Loan、 Thiên Hỷ, càng vậy, loại nữ nhân này, nam nhân còn thương còn yêu, tăng thêm đẹp đẽ động lòng người, nên có thể [giết chết nam nhân], nhưng cũng dễ dàng bị cảm tình gây thương tích。   
(6) Nguyên văn lấy Thiên Cơ hội [Cự Môn、 Thiên Lương、 Thái Âm], càng có Hóa Kị và Lục sát Hình, là [vợ kế、 vợ lẽ、 kết hôn muộn, bằng không thương phu khắc tử。] Kỳ thực, tất cả Thiên Cơ tại cung Mệnh mà có Hóa Kị Lục sát Hình, đều có thể làm luận đoán thế này, không giới hạn ở thấy Cự Môn Thiên Lương Thái Âm。 Tại xã hội hiện đại, rất nhiều nữ tính đều không cam chịu thành là vợ kế vợ lẽ, vì vậy, ý nghĩa của loại luận đoán này cũng khá nhược 。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh của Nữ Mệnh:
 
Share this