Sao Thiên Cơ Toàn Tập

14 Chính Tinh

,

Tử Vi Đẩu Số

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Nguyên Văn Về Sao Thiên Cơ Trong Tử Vi Đẩu Số

Tại cung Mệnh chủ người sắc mặt xanh trắng, khi tuổi già có một chút sắc vàng, nhập miếu thì thân dài to béo。 Cùng Cự Môn đồng độ hoặc lạc hãm, chủ thân hình gầy、 cao trung bình。 Mặt dài gầy có một chút tròn。 Cũng có hình tròn dài。 Tâm từ nóng tính, hiếu động hiếu học。 Nam mệnh sao Thiên Cơ tại cung Mệnh, cơ mưu đa biến、 đa tài đa nghệ。 Cùng sao Thiên Lương hội hợp, giỏi khẩu tài, giỏi biện luận giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm, tùy cơ ứng biến。 Cùng sao Thái Âm đồng độ hoặc hội hợp, có trình độ, có mánh khóe, trọng tình cảm。 Tại cung Thân, thì Tử Vi Thiên Phủ giáp Mệnh, một đời quyền trọng lộc tụ。 Tại cung Tý Ngọ thì sao Cự Môn cung đối, thành quyền phú。 Sao Thiên Cơ nhập miếu, giỏi nhất đàm binh。 Hội chiếu Tả PhùHữu BậtVăn XươngVăn KhúcHóa LộcHóa QuyềnThiên KhôiThiên Việt, một đời quyền quý。 Lộc Tồn Thiên Mã củng chiếu, tài nguyên phong phú。 Văn Xương、 Văn Khúc、 hội chiếu hoặc giáp cung, bản tính thông minh, văn chương xuất chúng。 Lộc、 Khoa、 Quyền Tam hóa tinh chiếu hội, không có sát diệu, lãnh tụ nhân dân、 trọng thần triều đình。 Sao Hóa Kị, thì dao động đa biến, lưỡng lự không quyết, nhiều lo lắng suy nghĩ。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh đồng độ, tuy có thể phú quý, nhưng không lâu dài。 Có sát tinh hội, kinh thương là phù hợp, nhưng nhiều biến động。
 Như có cát tinh phù trợ, chủ thân kiêm nhiều chức, hoặc nhân sĩ có kỹ năng chuyên môn、 nghệ thuật thành công。 Sao Thiên Cơ、 sao Cự Môn、 sao Lộc Tồn đồng cung, hoặc tại cung Thiên Di, chủ đại quý (phải không có ác sát)。 Sao Thiên Cơ、 Thiên Lương đồng cung, có cát tinh hội chiếu, tuy có thể phát nhưng không lâu dài, tuy có thể quý nhưng chỉ có hư danh。 Sao Thiên Cơ、 sao Thiên Lương、 sao Thất Sátsao Phá Quân xung hội, chính là khách nơi cửa Phật。 Sao Thiên Cơ、 sao Thiên Lương、 sao Thiên Đồng、 sao Thái Âm hội chiếu, phù hợp tại cơ quan chính phủ hoặc tại trong sự nghiệp công chúng mưu tính phát triển。 Như hội Văn Xương、 Văn Khúc, phù hợp phục vụ ở trong sự nghiệp đại chúng văn hóa。 Sao Thiên Cơ、 Thiên Lương、 Thái Âm hội chiếu, mà sao Tham Lang tại cung Thân (身), chủ người ngày đêm vất vả bôn ba、 vất vả dị thường hoặc có các loại ham mê tửu bạc。 Cùng Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh hội chiếu, đa tai đa nạn, hoặc sau khi chào đời đã chuyển đi nơi khác, hoặc tự xuất (cho đi làm con thừa tự), bằng không bị sợ chuyện không đâu。 Tại cung Dần, cung Mão cùng cung Thìn hội hợp Thất Sát cùng Phá Quân sát tinh, chủ có tai nạn huyết quang bất trắc ngoài ý muốn。 Phàm hội hợp Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Không Kiếp、 Thiên Hình, lại gặp Hóa Kị, thọ yểu。
Sao Thiên Cơ Mưu Trí

Bình Chú Về Sao Thiên Cơ

 (1) Sao Thiên Cơ tại Mệnh, sắc mặt xanh trắng, mà khi lão niên có một chút sắc vàng, đây chỉ có thể làm tham khảo, dựa vào kinh nghiệm cá nhân, đây đều không chuẩn xác。 Sao Thiên Cơ chỉ tại cung Tý、 cung Ngọ、 cung Thìn、 cung Tuất 4 cung nhập miếu, tại hai cung Tý Ngọ, sao Thiên Cơ độc tọa; tại cung Thìn cung Tuất, Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ。 Mệnh tạo của hai loại tình huống này, đều là tương đối to béo, vì vậy, tại xã hội hiện đại, loại nữ tính này thường có nỗi khổ vì dáng người đầy đặn, thường có khuynh hướng tích cực giảm béo。 Sao Thiên Cơ và Cự Môn đồng độ, hoặc là tại cung Sửu Mùi độc tọa lạc hãm, trừ bề ngoài như nguyên văn chỗ nói ra, còn có đặc điểm phương diện nhãn thần, có thể dùng ở giúp đỡ phán đoán tình huống Mệnh bàn là không phải phù hợp người trong cuộc。 Thiên Cơ Cự Môn đồng độ, nhãn thần của họ tương đối nhấp nháy, phù động mà không yên ổn。 Sao Thiên Cơ Sửu Mùi độc tọa, nhãn thần tương đối lạnh lùng kiêu ngạo, nhưng mà lại thiếu hụt uy nghi。

 (2) Nguyên văn nói người có Mệnh Thiên Cơ, [tâm từ nóng tính], nóng tính là tất nhiên đó, nhưng mà không phải tâm từ, còn phải nhìn cùng tinh diệu gì phối hợp mà định。 Thông thường mà nói, sao Thiên Cơ và Thiên Lương đồng độ, hoặc là sao Thiên Cơ độc tọa mà Thiên Lương củng chiếu, đều là tâm từ đó; Sao Thiên Cơ hội Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Địa KhôngĐịa KiếpHoa Cái các loại, đều là tâm từ đó。 Nhưng sao Thiên Cơ nếu hội Thái Âm, càng là Thái Âm Hóa Kị, hoặc càng có Địa Không、 Địa Kiếp、 Âm SátThiên NguyệtThiên Hư các loại, hoặc hội Văn Xương Hóa KịVăn Khúc Hóa Kị v.v, thì là tâm thuật bất chính, trong ngoài bất nhất, đây còn không có thể luận nó là[tâm từ]。 Tình huống kể trên, nếu như xuất hiện ở cung Phúc Đức mà không phải cung Mệnh, cũng đồng dạng có thể đồng luận。
 (3) Nguyên văn chỉ nam mệnh sao Thiên Cơ tại cung Mệnh, [cơ mưu đa biến、 đa tài đa nghệ。] tại xã hội hiện đại, nữ nhân đều có thể phát huy ưu điểm của phương diện này, nên không chỉ nam mệnh như vậy, nữ mệnh cũng là như vậy。

 (4) Tại bản văn, Bân Triệu Công thường đề cập đến tình huống sao Thiên Cơ hội Thiên Lương、 Thái Âm、 Cự Môn 3 Chính diệu, đây là bởi vì sao Thiên Cơ tại bên trong 12 cung độ, không phải cùng một trong ba sao kể trên đồng độ, tựu là nhận trong đó một sao củng chiếu。 Cái gọi là cùng [Thiên Lương hội hợp], là chỉ cùng Thiên Lương đồng độ hoặc nhận nó củng chiếu mà nói, mà vì vậy có [sở trường khẩu tài、 giỏi biện luận giỏi nói chuyện, tính tình mẫn cảm。] Đều là nhận ảnh hưởng của sao Thiên Lương, bởi vì Thiên Lương là sao của lý tính, vì vậy có đủ điều lý, nên có thể biểu hiện ra năng lực biểu đạt có tư duy lô - gic, nên năng ngôn thiện biện, như càng gặp Hóa Khoa、 Văn Xương、 Văn Khúc、 sao Thiên Tài v.v, càng là như vậy。 Thiên Lương cũng là sao của trách trời thương người, vì vậy, Thiên Cơ Thiên Lương hội, tựu có đặc điểm tính tình mẫn cảm, gặp đến Địa Không、 Địa Kiếp、 Hoa Cái、 Thiên Vu, càng có tôn giáo xuất thế tinh thần từ bi。

 (5) Sao Thiên Cơ hội sao Thái Âm, vì Thái Âm tính cách nội tàng, còn Thái Âm là sao của cảm tính, nên cảm tình đặc biệt phong phú, vì vậy có đặc sắc của [trọng cảm tình]。 Nhưng mà, đã có cảm tình nhưng còn tàng mà không lộ, tăng thêm bản chất của sao Thiên Cơ nhiều tính toán, nên mỗi lần còn sẽ phát triển ra [trình độ] và [mánh khóe], ưa thích vận dụng mưu kế。 Nhưng mà, đây lại có thể biến thành lòng dạ mưu ma chước quỷ, đối với người trong ngoài không nhất chí, càng là Thái Âm Hóa Kị, hoặc Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc hội Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, càng là  như vậy。 Thiên Cơ Thái Âm tại tổ hợp của cung Mệnh, người này thường có linh cảm trực quan mạnh hơn người thông thường, thường thấy nhất, là có thể nghe được tâm lý nơi muốn của người khác, hoặc là có thể thấy vật kỳ dị。 Càng là đắc Thiên Vu Hoa Cái, càng là như vậy。 (6) Thiên Cơ Thái Âm tại cung Thân đồng độ, đồng thời Tử Vi tại cung Dậu, Thiên Phủ cư cung Mùi, Thiên Cơ Thái Âm bị hai khỏa Nam Bắc Đẩu chủ tinh này giáp, có đủ ý nghĩa đặc biệt。 Phàm là chủ tinh, thường có quý khí, nên chủ quý nhân, sao Thiên Cơ cư Mệnh, bởi vì không có bản lĩnh thành tựu sự nghiệp độc lập, nên cần chỗ dựa quý nhân, vì vậy, thích được Tử Vi và Thiên Phủ giáp cung, chủ được quý nhân phù trợ giúp đỡ。 Mà bởi vì Thái Âm tại cung Thân thừa vượng, tại cung Dần lại tại Nhàn cung, vì vậy Giảng nghĩa nguyên văn đặc biệt đề xuất tình huống Cơ Âm đồng độ của cung Thân, trên thực tế, Thiên Cơ Thái Âm tại cung Dần đồng độ, nhận Tử Phủ giáp cung, cũng cát lợi。 Bất quá, đều không có thể vì vậy mà đoán là [một đời quyền trọng Lộc tụ], nếu như Thái Âm Thiên Cơ đắc Lộc, càng là Thái Âm Hóa Lộc, đây có thể đoán là Lộc tụ, sao Thiên Cơ cũng tất đồng thời hóa là Khoa tinh。 Nếu như Thái Âm Hóa Quyền, cũng có thể đoán là quyền trọng。 Ngoài ra, Thiên Cơ Thái Âm được Tử Vi Hóa QuyềnThiên Phủ Hóa Khoa giáp, khí của quý nhân càng thịnh。

 (7) Sao Thiên Cơ tại cung Tý và cung Ngọ độc tọa, Cự Môn củng chiếu, nguyên văn chỉ đề [thành quyền phú], đây khó tránh chuyển thành nói suông, bởi vì cơ sở luận Mệnh của Tử Vi Đẩu Số và thuật số khác, đều là dựa vào phú quý danh lợi làm cách cục cao thấp, phú quý danh lợi càng lớn, thì cách cục được xem là càng cao, trái lại, càng là bần tiện, cách cục tựu càng thấp。 Sao Thiên Cơ tại cung Tý cung Ngọ nhập miếu, khả năng nhất phát huy ưu điểm của sao Thiên Cơ là tài trí nhạy bén, càng nhận ảnh hưởng của cung đối Cự Môn, nên lợi cho khẩu tài và lực thuyết phục, vì vậy, kết cấu này lợi nhất cho tài năng bên ngoài phát huy, tại thương nghiệp hoặc nghề nghiệp khác, chỉ cần là vận dụng khẩu tài và đầu óc, đều có thể có biểu hiện tốt đẹp。 Sao Thiên Cơ tại cung Tý Ngọ, lấy đắc Lộc mà trở thành giàu có。 Bất quá, tài khí của sao Thiên Cơ Hóa Lộc khá nhược, chỉ là có tiền tài khả dụng mà thôi, tài khí của cung đối Cự Môn Hóa Lộc khá đẹp, cũng khá là giàu có。 Mà Tý Ngọ sao Thiên Cơ có thể được quyền lực, cũng là cung đối Cự Môn Hóa Quyền, so với sao Thiên Cơ Hóa Quyền đẹp hơn, Thiên Cơ Hóa Quyền chỉ chủ nhân sinh an ổn mà thôi。

 (8) Sao Thiên Cơ tại cung Tý、 cung Ngọ、 cung Thìn、 cung Tuất nhập miếu, nguyên văn chỉ là [giỏi nhất thiện đàm binh], bất quá, đây đều không là nói sao Thiên Cơ tại 4 cung này thủ Mệnh, người này sẽ là một cái quân nhân xuất sắc tốt nghiệp học viện quân sự cao cấp, cũng không phải như Gia Cát Khổng Minh、 Tôn Tẫn như thế, tinh thông binh pháp。 Đây thực tế là chỉ mệnh tạo yêu thích tán dóc, nói chuyện miệng lưỡi tranh luận Thiên hạ vô địch, mà còn chỗ nội dung nói chuyện, cũng không phải mọi người đều hiểu được。

 (9) Nguyên văn chỉ ra, sao Thiên Cơ hội Tả Phù、 Hữu Bật、 Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Lộc、 Hóa Quyền、 Thiên Khôi、 Thiên Việt, chủ một đời quyền quý。 Bất quá, sao Thiên Cơ đối với các cát diệu cát hóa kể trên, đều không là đánh đồng như nhau。 Sao Thiên Cơ bởi vì chủ tài trí cơ mưu, vì vậy  thích nhất được Văn Xương Văn Khúc, có Xương Khúc thì tài (才) khí có thể hiện, đọc sách có thành tựu。 Cũng thích được Thiên Khôi Thiên Việt, vì Khôi Việt là quý nhân tinh, được Khôi Việt thì sao Thiên Cơ có cơ hội khả dụng, tài hoa có thể phát huy。 Sao Thiên Cơ hội Tả Phù Hữu Bật, thì tất phải nên thấy Xương Khúc mới là cát, vì Phụ Bật chủ trợ lực, chủ quản lý, nếu như tự thân không có tài (才),vthì có trợ lực trái lại tiến thoái thất cứ。 Thiên Cơ Hóa Lộc, đa phần lợi cho ngành kinh doanh bán lẻ, Thiên Cơ Hóa Quyền, thì cuộc đời tương đối an định, tại trải qua bấp bênh về sau, tựu sẽ đem cuộc đời rộng rãi hướng tới an định, từ đây lại không nhiều suy nghĩ thay đổi。 (10) Sao Thiên Cơ hội Lộc Tồn Thiên Mã, nguyên văn nói là [tài nguyên phong phú], nhưng đây không phải Mệnh đại phát, mà là tài năng kinh thương thông thường, càng là lợi cho bán lẻ làm ăn nhỏ。

 (11) Sao Thiên Cơ thích hội Văn Xương Văn Khúc, Xương Khúc là ưu tiên thúc giục lên ưu điểm của Thiên Cơ, nguyên văn chỉ Xương Khúc hội chiếu hoặc giáp cung, thì bản tính thông minh, văn chương xuất chúng。 Bất quá, đây đều không nhất định có thành tựu sự nghiệp rất cao, càng là tại xã hội thương nghiệp này, người văn chương xuất chúng, khả năng chỉ là một cái thợ thủ công, chỉ có thể tìm hai bữa ăn sống tạm qua ngày。

 (12) Sao Thiên Cơ hội Hóa Lộc Hóa Quyền Hóa Khoa Tam cát。 Nguyên văn danh tiếng tốt là [lãnh tụ nhân dân、 trọng thần triều đình], đây chỉ là khách sáo quá tán dương thôi, phải suy tính chuẩn xác, tựu cần càng nhìn tinh diệu gì Hóa Lộc Quyền Khoa, đều còn phải xem tổ hợp của Chính diệu。 Tam cát hóa của Thiên Cơ thường gặp nhất, là Thiên Cơ Hóa Khoa, hội Thiên Đồng Hóa Quyền và Thái Âm Hóa Lộc, bất quá, đây cũng thường thường càng gặp Cự Môn Hóa Kị, sự nghiệp cũng có áp lực khá lớn。 Mà còn, đây cấu thành [Cơ Nguyệt Đồng Lương] cách điển hình, có một câu khẩu quyết rất nổi danh: [Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân], ý nghĩa tức làm quan lại, tính cách của nó tuy cơ biến, nhưng lại ngăn nắp thứ tự, có thể có hiệu quảchấp hành chức vụ, vì vậy, liền có thuyết [lãnh tụ nhân dân、 trọng thần triều đình], nhưng nói càng thật thà một chút, là thích hợp tại con đường làm quan phát triển, làm quan viên chính phủ, hoặc tham gia công chức。

 (13) Thiên Cơ Hóa Kị, như Giảng nghĩa chỗ nói, tất là nhiều lo lắng suy nghĩ, dao động đa biến, nhưng càng biến lại càng xấu。 Mà mưu cầu thay đổi của nó, cũng chính là bởi vì nhiều suy nghĩ như vậy, bất quá, đây còn thường là bởi vì lo lắng chuyện không đâu, đều không cần thiết, buồn lo vô cớ。 Tình huống này tại cung Phúc Đức, cũng có tính chất đồng dạng。 Thiên Cơ Hóa Kị, càng có Thái Âm、 Âm Sát、 Thiên Hư、 Thiên Nguyệt các loại, chủ tâm thuật bất chính, dễ đi bàng môn tả đạo, nên chú ý giáo dưỡng。 (14) Thiên Cơ hội Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La các loại Tứ sát, cuộc đời khởi phục rất lớn, phải chăng thích hợp kinh thương, rất khó hết thảy mà luận, trên thực tế, Thiên Cơ năng lực tự lập môn hộ khá nhược, mà còn lực đề kháng đối với Tứ sát cũng khá nhược, vì vậy, Thiên Cơ hội Tứ sát, liền cuộc đời thường nhiều đau khổ, nếu như theo việc kinh doanh, càng là khó khăn trùng trùng, không chỉ không có lợi nhuận có thể mưu tính, hơi có không thận trọng, càng dễ dàng làm mòn triển vọng kinh tế của bản thân。 Vì vậy, Thiên Cơ hội Tứ sát,nên nhận lương là phù hợp, càng là nên giỏi về một kỹ thuật là đẹp。

 (15) Thiên Cơ phải chăng hội cát tinh, kỳ thực đều có khả năng một thân kiêm nhiều chức, bất quá, không gặp cát tinh thì chỉ là đa biến đa kiêm chức mà thôi, gặp cát tinh thì kiêm chức có tiền đồ, càng là được Thiên Khôi Thiên Việt, càng đẹp。

 Thiên Cơ đắc Văn Xương、 Văn Khúc、 Hóa Khoa、 Long TrìPhượng Các, đây là tinh tượng của nhân sĩ làm kỹ năng chuyên môn hoặc nghệ thuật, chỉ thấy Thiên Cơ, không thể có luận đoán này。

 (16) Thiên Cơ Cự Môn Lộc Tồn đồng độ thủ Mệnh, hoặc thủ cung Thiên Di, vì Lộc Tồn là Tài tinh, nên thật ứng chủ phú, mà không phải chủ quý, mà Thiên Cơ cùng Cự Môn, đều không thuộc về quý diệu, điểm này cần phải chú ý, càng là khi Thiên Cơ Cự Môn tại cung Mão, Thiên Cơ Hóa Lộc, càng có Lộc Tồn đồng cung, tài khí càng vượng。 Chỉ có càng gặp Văn Xương、 Văn Khúc、 Long Trì、 Phượng Các、 Thiên Tài các loại, mới khả năng vì tài học mà có quý khí。

 (17) Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ hội cát diệu, phát mà không lâu dài。 Đây là bởi vì Thiên Cơ chủ biến, tăng thêm Thiên Lương tính cách khinh phù bất thực, có lười biếng các loại tính chất, nên phát không lâu dài, tựu là kiến cát cũng là như vậy, bất quá, đây có thể vận dụng nhân lực Hậu thiên, tiến hành cải thiện。 Tính chất hư danh của Thiên Cơ Thiên Lương khá nặng, nhưng nếu như càng có Lộc diệu, vô luận là Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, đều có thể cải thiện khuyết điểm chỉ có danh mà không có lợi。 (18) Độc giả đối với Giảng nghĩa nguyên văn sau đây một câu, khả năng rất là khó hiểu: [Thiên Cơ、 Thiên Lương、 Thất Sát、 Phá Quân xung hội, chính là không môn đàm thiền chi khách。] bởi vì Thiên Cơ chỉ hội Thiên Lương, lại tuyệt không có khả năng hội Thất Sát và Phá Quân, không có cách cục Cơ Sát hoặc Cơ Phá, như vậy, đây phải như nào lý giải? trên sự thực, đây là chỉ Thiên Cơ nhập cung hạn của Thiên Lương、 Thất Sát hoặc Phá Quân, đều tương đối bất lợi, dễ dàng gặp đến trắc trở, nhiều lần bị phong sương, gian khổ đa biến。 Vì Thiên Cơ vốn có tính chất biến động, mà Thiên Lương có cô khắc, Thất Sát và Phá Quân thì biến hóa kịch liệt, đến nỗi tại trong hạn đa biến, còn là biến động bất lợi, như càng có Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa Không、 Địa Kiếp、 Hóa Kị các loại tương hội, thì vì trắc trở đến nỗi buồn khổ, tại cổ đại, liền dễ dàng tại trong đạo lý của Phật thiền, tìm kiếm an nhàn。

 (19) Thiên Cơ、 Thiên Lương、 Thiên Đồng、 Thái Âm tương hội, lợi cho chính phủ hoặc trong sự nghiệp công chúng phát triển, đây là kết cấu của [Cơ Nguyệt Đồng Lương tác lại nhân], chỉ cần tại tam phương tứ chính của Cung Mệnh, có tứ diệu kể trên, đều tính nhập cục, bất quá, ưu điểm Mệnh cách cụ thể, phải xem Chính diệu của cung Mệnh bản cung mà định, nếu như Thiên Cơ tại bên trong cung Mệnh bản cung, thì đa phần chủ năng lực nội tài và tính toán。

 (20) Thiên Cơ tọa Mệnh, tam phương tứ chính hội Thiên Lương và Thái Âm, mà cung Thân (身) là Tham Lang, trong đó cần phân biện Tiên thiên và Hậu thiên, Tiên thiên là cung Mệnh, Hậu thiên là cung Thân (身), Thiên Cơ của cung Mệnh, bởi vì đã có tính chất hoạt động、 biến hóa bất định, mà Tham Lang thì có tính chất sôi nổi、 hiếu động、 xã giao, cái tình huống này, mệnh tạo liền có tính cách ham mê của Tham Lang, như thích bạc thích rượu các loại。 Nguyên văn đề cập đến trưng nghiệm [ngày đêm vất vả bôn ba、 vất vả dị thường], nhưng đây còn phải phân biện, đến cùng là [bận rộn mà có thành tựu], hay là [vô sự vất vả bôn ba]。 cung Mệnh như thấy Văn Xương、 Văn Khúc、 Tả Phù、 Hữu Bật các loại, cung Thân (身) Tham Lang thấy Lộc Tồn、 Thiên Mã các loại, đó là trong bận rộn có thành tựu。 Nếu như cung Thân (身) Tham Lang Hóa Lộc, hoặc gặp Hồng LoanThiên HỷHàm TrìThiên DiêuĐại Hao các loại, thì là vô sự vất vả bôn ba。 (21) Thiên Cơ và Văn Xương、 Văn Khúc tương hội, [phù hợp phục vụ trong sự nghiệp đại chúng văn hóa], bởi vì cái tinh hệ này, chủ có tài văn chương, càng là giỏi viết văn chương, nên thích hợp tham gia sự nghiệp văn hóa, từ tính chất công tác mà nói, là văn tự sáng tác, từ nghề nghiệp cụ thể mà nói, bao quát: sáng tác chuyên mục、 biên kịch、 tiểu thuyết gia、 nhà thơ、 người truyền bá v.v。 Bất quá, nếu Thiên Cơ chỉ thấy Văn Xương không thấy Văn Khúc, hoặc chỉ thấy Văn Khúc không thấy Văn Xương, thì chỉ là tiểu thông minh, chỉ chuyển thành thông minh ưa nhìn, đều không có sáng tạo hoặc văn tài thực tế。 Nếu như Thiên Cơ Hóa Kị hội Văn Xương hoặc Văn Khúc, hoặc là Thiên Cơ hội Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị, trái lại ưa thích sử dụng lừa gạt, mưu ma chước quỷ đa đoan。

 (22) Thiên Cơ lực lượng đề kháng Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La rất yếu, vì vậy, cung Mệnh Thiên Cơ hội Tứ sát này, có tượng chào đời chuyển đi nơi khác、 tự xuất (cho đi làm con thừa tự)、 sợ chuyện không đâu các loại, bất quá, tình huống cụ thể, có thể nhìn hiển thị của Mệnh bàn mà định。 Ví dụ như, cung Phúc Đức không cát lợi thường chủ sợ chuyện không đâu, cung Phụ Mẫu hoặc cung Điền Trạch không cát lợi, chủ tự xuất (cho đi làm con thừa tự) hoặc chuyển đi nơi khác。

 (23) [cung Dần、 cung Mão cùng cung Thìn hội hợp Thất Sát cùng Phá Quân sát tinh, chủ có tai nạn huyết quang bất trắc ngoài ý muốn。] chỉ khán câu luận đoán này, là khiến người rất khó hiểu đó, bởi vì Thiên Cơ vô luận tại một cái cung vị nào, đều không hội Thất Sát cùng Phá Quân, trên thực tế, đây là chỉ cung Dần Thiên Cơ Thái Âm đồng độ、 cung Mão Thiên Cơ Cự Môn đồng độ、 cung Thìn Thiên Cơ Thiên Lương đồng độ thủ Mệnh, khi nhập vào cung hạn Thất Sát kiến sát diệu hoặc Phá Quân kiến sát diệu, liền dễ có khắc ứng tai nạn huyết quang ngoài ý muốn。

 (24) Nguyên văn sau cùng một câu, là Thiên Cơ Lục sát tề hội, càng có Thiên Hình Hóa Kị, càng là Thiên Cơ tự thân Hóa Kị, đây là kết cấu Thiên Cơ tại Mệnh ác liệt nhất, chủ thọ yểu。 Tại xã hội hiện đại, càng là khu vực chữa bệnh phục vụ tiến bộ và phổ cập, thì không định phải là thọ yểu, nhưng tại khi ấu niên, lại tất trải qua tai hiểm hoặc trọng bệnh, có thể tránh qua tử hạn, thân thể cũng yếu hơn người bình thường。


Tìm hiểu về 14 Chính Tinh:

Nội dung có liên quan:

 
 
Share this