Cung Điền Trạch Toàn Tập

12 Cung Chức

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Cung Điền Trạch Là Gì?

Tại trong Tử Vi Đẩu Số, cung Điền Trạch là vị trí tài khố , là nơi tàng chứa tiền tài, đại biểu trạng thái bất động sản của người, hoặc bất động sản nhiều ít, hoàn cảnh cư trú tốt xấu, Điền trạch có hay không biến động, tình hình biến động; vận trình cùng trạng thái gia đình của thiếu niên, trung niên, vãn niên như nào, cả nhà phải chăng an yên, sinh hoạt phải chăng sung túc các loại toàn bộ có thể lấy cung Điền trạch suy tính ra đến. Cung Điền Trạch là nói về nhà cửa

Luận Giải Cung Điền Trạch

Thông thường đến nói, cung Điền trạch có sao Vũ Khúc, sao Thái Âm, sao Lộc Tồn là đại cát, có sao Tử Vi, sao Thái Dương, sao Thiên Đồng, sao Thiên Tướng, sao Thiên Lương, sao Thất Sát, Lục cát tinh là trung cát; có sao Thiên Cơ, sao Liêm Trinh, sao Cự Môn, sao Phá Quân, Tứ Sát tinh thì hung, có sao Tham Lang, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, Hóa Kị là đại hung. Sao Tử Vi nhập cung Điền trạch, không những có thể kế thừa tổ nghiệp di sản, mà chính mình còn có thể tăng thêm sản nghiệp. Tử Vi Thiên Phủ đồng thủ cung Điền trạch, bất động sản so sánh khá phong phú, là mệnh đại phú. Tử Vi Tham Lang đồng thủ cung Điền trạch, có thể kế thừa tổ tiên di sản. Tử Vi Thiên Tướng đồng thủ cung Điền trạch, có thể mua khá nhiều bất động sản, như thêm Xương, Khúc, Tả, Hữu, không những có di sản phong phú, mà chính mình còn có thể tự mua. Tử Vi Thất Sát đồng thủ, tự mua bất động sản không nhiều. Tử Vi Phá Quân đồng thủ, sẽ bán bớt bất động sản, tiếp đó tự mua. Sao Thiên Cơ nhập cung Điền trạch, sẽ mất đi bất động sản, tiếp đó tự mua. Thiên Cơ Thái Âm đồng thủ, miếu vượng, có thể tự mua bất động sản, hãm địa, sẽ mất đi bất động sản. Thiên Cơ Cự Môn đồng thủ tại cung Mão, có thể giữ được bất động sản của tổ tiên, tại cung Dậu, thì không giữ được tổ nghiệp, bất động sản sẽ giảm thiểu. Thiên Cơ Thiên Lương đồng thủ, sẽ tự mua rất nhiều bất động sản, vãn niên so sánh khá giàu có, như thêm Lục sát, sẽ bán bớt toàn bộ bất động sản. Sao Thái Dương nhập cung Điền trạch, nhập miếu, có thể kế thừa tổ nghiệp, hãm địa, tuổi trẻ sớm có bất động sản, đến vãn niên rồi sẽ dần dần giảm thiểu. Sao Thái Dương Thái Âm đồng thủ, sẽ có rất nhiều bất động sản. Thái Dương Cự Môn đồng thủ, chủ bất động sản trước không sau có, tại cung Dần cùng Cự Môn đồng cung, có bất động sản nhiều. Thái Dương Thiên Lương đồng thủ tại cung Mão, đã có thể kế thừa tổ nghiệp, còn có thể tăng mua bất động sản, tại cung Dậu, thì sản nghiệp bình bình. Sao Vũ Khúc nhập cung Điền trạch, như miếu vượng, được nhiều sản nghiệp tổ tiên, hãm địa, thì được ít tổ nghiệp, sau tự mình còn mua một số sản nghiệp. Vũ Khúc Thiên Phủ đồng nhập cung Điền trạch, có thể mua rất nhiều bất động sản. Vũ Khúc Tham Lang đồng nhập cung Điền trạch, đến vãn niên mới có thể mua một số bất động sản. Vũ Khúc Thiên Tướng đồng nhập cung Điền trạch, trước mất đi bất động sản, mà sai còn mua bất động sản. Vũ Khúc Thất Sát đồng nhập cung Điền trạch, rất không quan tâm bất động sản, đối với mua bất động sản cảm thấy như có như không. Vũ Khúc Phá Quân đồng nhập cung Điền trạch, chủ phá sạch, cũng chủ chuyển nhà khỏi nơi ở cũ, nhất định có bất động sản cũng không thể giữ lâu. Sao Thiên Đồng nhập cung Điền trạch, chủ bạch thủ thành gia, bất động sản có ít dần dần tăng nhiều. Thiên Đồng Thiên Lương đồng nhập cung Điền trạch, chủ một đời phiêu bạt, có rất ít bất động sản, như có cũng không thể giữ vững, như tại cung Dần đồng cung, thêm Tả, Hữu, Lộc Tồn hoặc Hóa Lộc, thì có bất động sản, nhưng còn là luôn luôn thay đổi bất động sản. Thiên Đồng Cự Môn đồng nhập cung Điền trạch, không phù hợp mua sản nghiệp, hoặc vì vậy có phá hao cùng khẩu thiệt thị phi. Thiên Đồng Thái Âm đồng nhập cung Điền trạch, một đời vô tư, hưởng phúc cả đời, thích bố thí, tại trên văn học trình độ rất sâu. Sao Liêm Trinh nhập cung Điền trạch, là một cái mệnh vất vả, tổ nghiệp phá sạch, hoặc không có tổ nghiệp, nhưng có niềm vui trong bận rộn, là một người tính tình giỏi biến hóa. Liêm Trinh Thiên Phủ đồng nhập cung Điền trạch, không những có bất động sản, mà còn có thể giữ được bất động sản. Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, không có bất động sản, lao tâm lao lực, gian khổ qua ngày. Liêm Trinh Thiên Tướng đồng độ, tuy không có bất động sản, nhưng giàu có trường thọ, có thể trải qua ngày tháng hạnh phúc khoái lạc. Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, chạy ngược chạy xuôi, tiến tới không ngừng, nhưng không phúc có thể hưởng. Liêm Trinh Phá Quân đồng độ, tổ nghiệp phá sạch, lao tâm phí lực, không được an yên. Sao Thiên Phủ nhập cung Điền trạch, đa tài đa nghệ, cả đời sinh hoạt hạnh phúc, có thể an hưởng tuổi già. Sao Thái Âm thủ cung Điền trạch, bác học đa năng, sống một cuộc sống sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ. Sao Tham Lang thủ cung Điền trạch, phúc phần cạn, một đời lao khổ lao tâm, không được an yên, thậm chí dựa vào cầu khẩn người khác để sống. Sao Cự Môn thủ cung Điền trạch, lao tâm lao lực, tốn công vô ích, gian khổ qua ngày. Sao Thiên Tướng nhập cung Điền Trạch, phúc phần dày, thọ mệnh dài, một đời biết đủ thú vui, an hưởng may mắn. Sao Thiên Lương nhập cung Điền trạch, một đời so sánh khá thanh nhàn vui vẻ, tại phương diện văn học trình độ rất sâu. Sao Thất Sát nhập cung Điền trạch, nhập miếu, có thể hưởng may mắn; hãm địa, thêm Dương, Đà, Hỏa, Không, Kiếp, là mệnh một đời vất vả; như nữ mệnh, Thất Sát độc tọa cung Điền trạch, tất là kỹ nữ. Sao Phá Quân nhập cung Điền trạch, một đời vất vả bôn ba, mà không thể hưởng phúc; như hãm địa, thì thọ mệnh không dài. Văn Xương, Văn Khúc nhập cung Điền, nhập miếu thêm Cát tinh, là mệnh phúc lộc; hãm địa, cùng Kình, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp đồng cung, một đời vất vả bôn ba, nhưng đối với văn học kỹ thuật rất sở trường. Tả Phù, Hữu Bật nhập cung Điền, nhập miếu, một đời khoái lạc an nhàn, phúc lộc song toàn; Hãm địa, cùng Dương, Đà, Hỏa, Linh, Không, Kiếp đồng cung, thì lao tâm lao lực, chăm chỉ qua ngày. Thiên Khôi, Thiên Việt nhập cung, một đời có nhiều quý nhân tương trợ, cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, mà Thiên Việt mang theo Đào Hoa, dễ được quý nhân khác giới tương trợ, dễ có cảm tình vướng mắc. Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa nhập cung Điền trạch, chủ một đời hạnh phúc vui vẻ. Hồng Loan nhập cung Điền trạch, một đời sinh hoạt hạnh phúc vui vẻ. Sao Thiên Diêu ở cung Điền trạch. Chủ chăm chỉ vất vả, nữ tính thì bất an trong nhà. Dương, Đà, Hỏa, Linh nhập cung Điền trạch, nhập miếu, có phúc có thể hưởng; hãm địa, vất vả bôn ba, chăm chỉ qua ngày, không phúc có thể hưởng. Tóm lại, phàm các Tinh túc gặp sao Kình Dương, sao Đà La, Hỏa tinh, Linh tinh, sao Địa Không, sao Địa Kiếp, Hóa Kị các loại Hung tinh ác sát, người hạnh phúc vui vẻ thì không được an yên, hoặc bệnh tật quấn thân, hoặc tài sản phá hao, hoặc quan ty khẩu thiệt, hoặc thọ mệnh ngắn ngủi các loại sự việc phát sinh.
Share this