Thái Âm Cung Điền Trạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thái Âm Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Thái Âm cung Điền Trạch nhập miếu hội cát tinh, có thể mua tài sản thiết lập nông trường, lấy cây cối hoa quả làm lợi。 Cùng sao Thiên Đồng đồng độ, tay trắng làm nên。 Sao Thiên Cơ đồng độ, lúc tiến lúc thoái。 Cùng Lộc TồnHóa Lộc đồng độ hoặc hội chiếu, Chủ có thể nhiều mua sắm tài sản。 Phùng Không Kiếp、 Đại Hao, có phá hao。 Hội Kình Dương Đà LaHỏa TinhLinh Tinh, có hỏa hoạn sợ chuyện không đâu, gia trạch bất an。 Hóa Kị, gia trạch nhiều khẩu thiệt thị phi。 Sao Thiên Cơ đồng độ, thường có di chuyển hoặc du lịch。 <Thiên Lương cung Tật Ách dễ mắc các bệnh về mũi, phụ nữ còn cẩn thận bệnh về phần vú, nếu cần tìm hiểu thêm về vận mệnh, bạn thử luận giải lá số Tử Vi xem sao?>

Thái âm cung Điền trạch chủ nhà cửa đẹp nhiều bất động sản

Bình Chú Về Thái Âm Cung Điền Trạch

  (1) Thái Âm thích nằm ở cung Điền Trạch, tính chất cơ bản nhất, là hoàn cảnh cư trú thanh tĩnh dễ chịu, nhưng phải nhập miếu cư vượng mới đúng, càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, thì nhà lầu có đủ giá trị thương nghiệp, dựa vào khẩu quyết cổ truyền, liền như tính chất [mua tài sản xây nông trường, lấy cây cối hoa quả làm lợi], bởi vì Trung Quốc từ xưa tựu là xã hội nông nghiệp, vì vậy có một luận đoán này。 Tại Hồng Kông hiện đại, nông nghiệp đã suy bại, thế hệ mới hiếm có đầu tư nông trường, nên nông nghiệp hoa quả cây cối làm lợi, có thể xem là các loại đầu tư bất động sản nhà lầu。

  (2) Thiên Đồng Thái Âm cung Điền Trạch, cùng tính chất của cung Quan Lộccung Mệnh đồng dạng, đều có ý nghĩa [tay trắng làm nên], nên không chủ thừa kế tổ nghiệp, tất phải bản thân nỗ lực mới có thể sở hữu nhà đất, còn bởi vì tính chất Thiên Đồng tương đối an ổn, vì vậy, sở hữu nhà đất về sau thông thường đều có thể ổn thủ。 Không thấy sát diệu Không Kiếp v.v, không chủ phá sạch。 <Thất Sát cung Tài Bạch phù hợp các công việc cầm dụng cụ kim loại, có thể là bác sỹ ngoại khoa, nha khoa, cũng có thể là thợ cắt tóc, đồ tể...>
  (3) Thiên Cơ Thái Âm cung Điền Trạch, chủ nhà lầu bất động sản biến động, [lúc tiến lúc thoái], tại cổ đại, điều này chính là tinh hệ khá không cát lợi, bởi vì xã hội cổ đại an định, không thích biến hóa, có biến thì không cát lợi, nhưng tại xã hội hiện đại, chỉ có người thông minh có đầu óc, mới có bản lĩnh đem nhà lầu không ngừng biến động, nhà nhỏ đổi nhà lớn, nhà lớn đổi nhà càng lớn, tất cả giá tốt mà mua, nên từ một cái góc độ khác xem, tựu là thích hợp tham gia nhà lầu mua đi bán lại。 Bất quá,phải biết thích hợp mà ngừng, vận đẹp đều không là thường xuyên tại bên thân, nên thấy tốt liền thu là cát lợi。 Bất quá, nếu như thấy Thái Âm Hóa Kị, hoặc Thiên Cơ Hóa Kị, hoặc càng có Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao v.v, thì nên tĩnh không phù hợp động, giảm thiểu biến hóa là đẹp。

  (4) Thái Âm Hóa Lộc cùng Lộc Tồn tương hội, hoặc Hóa Lộc khác và Lộc Tồn tương hội, càng chủ tài khí đại vượng, thích hợp [mua nhiều sản nghiệp], nếu như cung Tài Bạch không quá cát lợi, càng là thích hợp lấy phương thức sở hữu nhà đất bảo đảm giá trị。 Loại Mệnh cách này, cũng thích hợp tham gia nhà lầu mua bán làm ăn。

  (5) Thái Âm cung Điền Trạch, cùng tại cung vị khác đồng dạng, đều không thích cùng Địa Không、 Địa Kiếp、 Đại Hao tương hội, chủ nhà lầu phá hao, cũng chủ tại sở hữu nhà đất thường có tổn thất, ví dụ như, tại khi giá trị bất động sản cao sở hữu nhà đất, sau đó lại bán khi giá thấp, như là loại vậy。 <Thiên Tướng cung Thiên Di ra bên ngoài khá là được tin tưởng và giao trọng trách, đi xa cũng thường thuận lợi ổn định>  (6) Nhà lầu có hỏa hoạn, sợ chuyện không đâu、 gia trạch bất an v.v, chỉ tại trong cung Điền Trạch Lưu niên, mới có khắc ứng。 Tình huống cụ thể, là Thái Âm cung Điền trạch cùng Hỏa Tinh đồng độ, tam phương thấy Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La, càng có Kình Dương Đà La của Lưu niên chiếu nhập, mới chủ hỏa hoạn。 Cung Điền Trạch nguyên cục cát lợi, thì chỉ là sợ chuyện không đâu, hoặc chỉ làm lửa nhỏ, nhưng nếu như cung Điền Trạch nguyên cục nhiều hung tinh Hóa Kị, thì hỏa hoạn có thể phá tan bất động sản, dẫn đến tổn thất trọng đại, cung Điền Trạch nguyên cục Địa Không Địa Kiếp Đại Hao, càng là phải cẩn thận。

  (7) Thái Âm cung Điền Trạch Hóa Kị chủ khắc ứng của [khẩu thiệt thị phi], chỉ tại cung hạn khắc ứng, thông thường mà nói, Thái Âm cung Điền Trạch Lưu niên Hóa Kị, càng là Thái Âm Hóa Kị trùng điệp, dù rằng không thấy sát diệu hung tinh khác, cũng chủ khẩu thiệt thị phi, giữa người nhà bất hòa, gia trạch không yên。

  (8) Thiên Cơ Thái Âm Cung Điền Trạch Lưu niên, chủ là năm có cơ hội du lịch nước ngoài, hoặc nhiều cơ hội du lịch nước ngoài, càng gặp Thiên Mã đồng độ hoặc đối củng, càng là như vậy, một Thiên Mã này, chủ yếu là chỉ [Tuế dịch] trong Lưu niên tinh diệu, càng có Thiên Mã Đại hạn cùng Thiên Mã nguyên cục trùng điệp tương xung, càng là như vậy。 <Cự Môn cung Nô Bộc dễ xảy ra cãi vã thị phi với bạn bè, khách hàng, cũng rất khó có bạn bè thân thiết vì dễ nảy sinh lòng nghi kị với họ><Tham Lang cung Quan Lộc thường đảm nhiệm những vị trí về ngoại giao, ăn nhậu nhiều, hoặc công việc có yếu tố đào hoa, tiếp xúc với người khác giới...>

<Thiên Phủ cung Phúc Đức dễ có một đời sống tinh thần và vật chất no đủ, đẳng cấp nếu như Thiên Phủ không bị phá cách>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Tìm hiểu thêm về Thái Âm ở các cung vị: 
Share this