Liêm Trinh Cung Điền Trạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Liêm Trinh Cung Điền Trạch Luận Giải

Sao Liêm Trinh tại cung Điền Trạch nhập miếu, cùng Thất Sát đồng độ, tự mua gia sản。 Cùng Thiên Phủ cát diệu hội chiếu, có thể giữ tổ nghiệp。 Lạc hãm phá bại。 Hóa Kị có sát diệu, vì sản nghiệp mà sinh tai họa。 Cùng Tham Lang đồng cung, hội chiếu Không Kiếp、 Đại HaoHàm TrìThiên DiêuKình DươngĐà LaHỏa TinhLinh Tinh v.v, chủ vì tửu sắc bài bạc hoặc ham mê khác mà phá sản。

Bình Chú Về Liêm Trinh Cung Điền Trạch

  (1) Liêm Trinh cung Điền Trạch đều không là Thiện diệu, tính chất cơ bản của nó, là chỉ tổ nghiệp phá sạch, không giữ tổ nghiệp, nên tất cần phải bản thân phấn đấu tự mua sở hữu nhà đất。 Nhưng mà, bản thân sở hữu nhà đất cũng thường gặp đến các loại khó khăn phiền phức, vì vậy, cung Điền Trạch tất không lấy Liêm Trinh là cát lợi。

  (2) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ cung Điền Trạch, hai sao đều có sát khí, nên chủ tổ nghiệp khó giữ, nhưng lại có thể [tự mua gia sản], đây lấy thấy cát tinh mới đúng, càng là Lộc TồnHóa Lộc。 Cung Mùi thì so với cung Sửu nổi bật hơn。 Thấy Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Kình Dương、 Đà La、 Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao v.v, còn là chủ phá sạch。

  (3) Liêm Trinh Thiên Phủ đồng độ hai cung Thìn Tuất, vì Thiên Phủ tại cung Điền Trạch là Thiện tinh, chủ bảo tồn tổ nghiệp, nên tinh hệ này chủ [có thể giữ tổ nghiệp], thấy Thiên VuThiên KhôiThiên Việt, càng chuẩn。

  (4) Liêm Trinh cung Điền Trạch tại Tị Hợi lạc hãm, cùng Tham Lang đồng độ, bởi vì tính chất tinh hệ này lãng đãng, nên tựu là không thấy sát diệu, cũng chủ phá bại。 Nhưng có Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh đồng độ, lại là Hỏa Tham cách hoặc Linh Tham cách,trái lại có cơ hội đột nhiên tự mua。 Thấy Kình Dương Đà La Địa Không Địa Kiếp, thì chủ nhà lầu Điền Trạch phân tranh, hoặc vì nhà lầu sinh tai họa。

  (5) Liêm Trinh Hóa Kị tại cung Điền Trạch, tính chất rất là không tốt, nên không thích hợp càng gặp Hỏa Linh Dương Đà Không Kiếp các loại sao, chủ dễ dàng vì [sản nghiệp mà sinh tai họa]。 Ví dụ như, Liêm Trinh Hóa Kị Kình Dương Thiên Hình đồng độ, chủ vì nhà lầu mà kiện tụng。

  (5)Liêm Trinh Tham Lang đồng độ, cùng Lục sát Hình Kị tương hội, vì Liêm Tham đều là sao đào hoa, nên chủ vì [tửu sắc bài bạc hoặc ham mê khác mà phá sản]。
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *