Thất Sát Cung Điền Trạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Điền Trạch Luận Giải

Thất Sát lâm cung Điền Trạch, cùng Tử Vi củng chiếu, chủ được quý nhân che chở。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, có thể tăng thêm sản nghiệp。 Lạc hãm chủ sản nghiệp phá bại。 Cùng Kị tinh đồng độ, chủ gia trạch bất an、 tai bệnh、 khẩu thiệt、 thị phi。 Cùng Đà LaHỏa Tinh đồng độ, chủ có sợ chuyện không đâu。 Kình DươngLinh Tinh đồng độ, nhiều tranh chấp ồn ào bất an。 Không Kiếp đồng độ, chủ phá sạch。 Người có cung Mệnh Cự Môn luôn thích tìm tòi khám phá, bởi vì bản thân họ luôn nghi ngờ mọi sự vật xung quanh, nên sẽ tìm cách đi sâu tận gốc rễ của sự việc,  bạn có muốn luận giải lá số Tử Vi của bản thân một cách chi tiết không?

Bình Chú Về Thất Sát Cung Điền Trạch

(1) Thất Sát tại cung Điền Trạch, thông thường đều không chủ cát lợi, chủ không có tổ nghiệp thừa kế, kiến cát cũng là phấn đấu tự mua, lấy đắc Lộc TồnHóa Lộc là đẹp。  

(2) Thất Sát tại cung Dần Thân, Tử Vi Thiên Phủ củng chiếu, đây là tinh hệ gặp quý nhân, nên càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt、 Lộc Tồn、 Hóa Lộc v.v, chủ quý nhân trợ giúp mà tự mua bất động sản。 <Tham Lang cung Huynh Đệ trong lá số Tử Vi của bạn sẽ biểu hiện tình cảm giữa anh chị em trong gia đình thế nào, bạn có anh chị em cùng cha khác mẹ hoặc cùng mẹ khác cha không?> (3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, có thể[mua thêm sản nghiệp], nhưng kiến cát mới tăng tài sản thuận lợi, không thấy cát tinh thì gian khổ。  

(4) Thất Sát không thích hội Hóa Kị, Vũ Khúc Hóa Kị chủ đầu tư nhà lầu bất lợi, hoặc bất hòa; Liêm Trinh Hóa Kị chủ tai bệnh、 thị phi、 gia trạch bất an。  

(5) Thất Sát hội sát diệu bất lợi ảnh hưởng, lấy Hỏa Tinh Đà La và Kình Dương Linh Tinh hai cái tổ hợp làm khắc ứng, nếu như là Hỏa Tinh Kình Dương, cùng Linh Tinh Đà La, thì khắc ứng nhẹ, đều không là hung, đây là bởi vì Hỏa Tinh thuộc Dương hỏa, Kình Dương thuộc Dương kim, Dương hỏa có thể thiêu luyện Dương kim làm vật hữu dụng; Linh Tinh thuộc Âm hỏa, Đà La thuộc Âm kim, Âm hỏa có thể thiêu luyện Âm kim làm vật hữu dụng, nên chỉ là sở hữu nhà đất khó khăn, nhưng quả thực vẫn còn có thể hưởng dụng sở hữu nhà đất。 <Sao Thái Âm cung Phu Thê của bạn thì biểu hiện điều gì trong quan hệ hôn nhân, vợ bạn có xinh đẹp không? (Chồng bạn có nhiều đất đai và giỏi kiếm tiền không?>

Sao Thất Sát cung Điền Trạch thường là nhà máy công xưởng

Luận Thêm Về Thất Sát Cung Điền Trạch

Nếu sao Thất Sát cùng sao Lộc Tồn đồng cung, còn trùng điệp sao Hóa Lộc, nhưng đồng thời gặp sát diệu Không Kiếp, thì tổ nghiệp trước tiên phá bại, đến khi đại vận đẹp lại có thể khôi phục kiểu cũ.

Sao Thất Sát cung Điền Trạch, lạc hãm chủ sản nghiệp phá bại. Gia hội sát tinh, không có tổ nghiệp, tự mua khó khăn.

Gia hội Hỏa Tinh, Linh Tinh, tự mình sẽ vì đột nhiên phát tài mà mua sắm bất động sản, có thể có bất động sản mức độ phổ thông.

Gia hội sao Kình Dương, sao Đà La, phá tổ, nhiều tranh chấp, gia trạch không yên, tại đơn vị nhiều tiểu nhân ám toán, trung vãn niên về sau mới có thể mua tài sản.

Sao Thất Sát cung Điền Trạch, không hợp nhất Kị tinh đồng cung, Vũ Khúc Hóa Kị chủ khuynh bại, cũng chủ bị bức rời khỏi cơ cấu phục vụ.

Nếu người có Liêm Trinh Hóa Kị, thì đề phòng gia trạch có sự việc thương tâm rơi lệ. Nhưng nếu gặp Không Kiếp Hình Hao, thì cũng chủ các loại sự cố mà dẫn đến bán lỗ tài sản. <Sao Thiên Phủ cung Tử Tức sẽ nuôi dạy con cái rất tốt, con cái cũng thường chăm ngoan đó>Sao Thất Sát cung Điền Trạch, chủ người này bạch thủ thành gia, nhưng kiếm tiền sau đó khó mà lại kiếm, trừ phi phùng tuyệt địa mới có khả năng lại phát, đây gọi là tuyệt xứ phùng sinh (cái gọi là “tuyệt địa” là chỉ “Tuyệt” của 12 trường sinh cùng sao Thất Sát đồng cung).

Như cung Mệnh Hóa Lộc, thì tài vận của người này khá đẹp; nếu lại có sao Vũ Khúcsao Thiên Phủ nhập cung Tử Tức, sẽ kiếm tiền lớn.

Sao Thất Sát cung Điền Trạch, cần nhìn một cung đại hạn nào đó có tài tinh, thường thường tại thời kỳ đại vận này sẽ phát sinh sự việc mua nhà và xây nhà.

Cung Điền Trạch cũng có thể dùng đến suy đoán cơ cấu chủ quản của người này, nếu sao Thất Sát nhập cung Điền Trạch ở hai cung Kỷ, Hợi; sao Thất Sát là bình địa, còn gặp sát tinh, thì chủ người này sẽ bị cản trở bởi cơ cấu chủ quản.

Nếu như càng gặp Hóa Kị (Sao Thất Sát không có Tứ hóa, chính là Tứ hóa của tinh diệu khác đồng cung), thì người này tất sẽ bị cơ cấu chủ quản xử phạt.

Nếu lại có Can Nhâm dẫn phát Vũ Khúc Hóa Kị, còn có sát diệu, thì người này có nỗi lo đình chức và phế truất.  <Phá Quân cung Tật Ách sẽ mang lại điều gì cho sức khỏe của bạn?>


<Thiên Tướng cung Phụ Mẫu thì cha mẹ bạn rất có trách nhiệm, có uy tín và sắp xếp mọi thứ cho bạn rất tốt>
<Thiên Lương cung Phúc Đức thường yêu thích nghiên cứu về triết lý, tôn giáo và huyền học đấy>
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Điền Trạch:
Share this