Thất Sát Cung Điền Trạch

12 Cung Chức, 14 Chính Tinh
Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Điền Trạch Luận Giải

Thất Sát lâm cung Điền Trạch, cùng Tử Vi củng chiếu, chủ được quý nhân che chở。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, có thể tăng thêm sản nghiệp。 Lạc hãm chủ sản nghiệp phá bại。 Cùng Kị tinh đồng độ, chủ gia trạch bất an、 tai bệnh、 khẩu thiệt、 thị phi。 Cùng Đà LaHỏa Tinh đồng độ, chủ có sợ chuyện không đâu。 Kình DươngLinh Tinh đồng độ, nhiều tranh chấp ồn ào bất an。 Không Kiếp đồng độ, chủ phá sạch。  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Điền Trạch

(1) Thất Sát tại cung Điền Trạch, thông thường đều không chủ cát lợi, chủ không có tổ nghiệp thừa kế, kiến cát cũng là phấn đấu tự mua, lấy đắc Lộc TồnHóa Lộc là đẹp。  

(2) Thất Sát tại cung Dần Thân, Tử Vi Thiên Phủ củng chiếu, đây là tinh hệ gặp quý nhân, nên càng có Tả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên ViệtLộc TồnHóa Lộc v.v, chủ quý nhân trợ giúp mà tự mua bất động sản。  

(3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, có thể[mua thêm sản nghiệp], nhưng kiến cát mới tăng tài sản thuận lợi, không thấy cát tinh thì gian khổ。  

(4) Thất Sát không thích hội Hóa Kị, Vũ Khúc Hóa Kị chủ đầu tư nhà lầu bất lợi, hoặc bất hòa; Liêm Trinh Hóa Kị chủ tai bệnh、 thị phi、 gia trạch bất an。  

(5) Thất Sát hội sát diệu bất lợi ảnh hưởng, lấy Hỏa Tinh Đà La và Kình Dương Linh Tinh hai cái tổ hợp làm khắc ứng, nếu như là Hỏa Tinh Kình Dương, cùng Linh Tinh Đà La, thì khắc ứng nhẹ, đều không là hung, đây là bởi vì Hỏa Tinh thuộc Dương hỏa, Kình Dương thuộc Dương kim, Dương hỏa có thể thiêu luyện Dương kim làm vật hữu dụng; Linh Tinh thuộc Âm hỏa, Đà La thuộc Âm kim, Âm hỏa có thể thiêu luyện Âm kim làm vật hữu dụng, nên chỉ là sở hữu nhà đất khó khăn, nhưng quả thực vẫn còn có thể hưởng dụng sở hữu nhà đất。

Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *