Thất Sát Cung Phu Thê

14 Chính Tinh

,

12 Cung Chức

,

Tử Vi Đẩu Số

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Phu Thê Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Phu Thê, nhập miếu hội chiếu Lộc TồnHóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa, chủ có được thê thất nhanh trí đầy triển vọng, nhưng tại trước khi kết hôn, nhiều trở ngại trắc trở, phá hoại dời ngày mới hợp。 Cùng Tả PhùHữu BậtThiên PhủThiên KhôiThiên ViệtGiải ThầnThiên Đức v.v tinh diệu hội chiếu, chủ thê tử trang trọng có uy, là người nơi kính phục, vượng phu ích tử thượng cách, nhưng tất phải kết hôn muộn, bằng không phụ đoạt phu quyền; hoặc thì sinh ly ở riêng。 Liêm Trinh đồng độ có sát tinh, cũng chủ sinh ly ở riêng, hoặc là tai bệnh quấn lấy, thê tử có cũng như không。 Thất Sát tại cung Dậu lâm cung Phu Thê, chủ hình khắc, hoặc hội chiếu sát tinh, thì cung Thê chủ tao ngộ tai họa ngoài ý muốn。 Như lại hội Không Kiếp、 Đại Hao, thì có vì vợ mà phá sản、 khuynh gia các loại sự tình phát sinh。 Thất Sát cung Phu Thê ở Mão họa nhẹ hơn。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình、 Không Kiếp hội chiếu, chủ là mệnh 3 vợ。 Nữ mệnh Thất Sát lâm cung Phu, tại đất miếu vượng, hội cát tinh, chủ trượng phu có được địa vị cao quý。 Hội sát diệu thì chủ hình khắc phân ly, nên kết hôn muộn hoặc lấy vợ kế là phù hợp, hoặc trước khi kết hôn nhiều lần gặp phải trắc trở, phá hoại trì hoãn。 Hội chiếu Hóa Kị, có nỗi lo trượng phu thay đổi tình ái, hoặc trước khi kết hôn có bị khuấy động đoạt ái。 Như Thất Sát cung Phu Thê ở hai cung Mão Dậu, thì chủ tai họa, hình khắc phân ly hoặc có bệnh lao、 bệnh tim、 bệnh thần kinh não。 Như lại hội chiếu Kình Dương、 Đà La、 Hỏa Tinh、 Linh Tinh、 Thiên Hình、 Không Kiếp、 Đại Hao, chủ có tai họa hình thương ngoài ý muốn, hoặc tai họa lao ngục các loại sự tình phát sinh。  

Thất Sát cung Phu Thê chủ vợ chồng dễ xung đột

Bình Chú Về Thất Sát Cung Phu Thê

(1) Thất Sát cung Phu Thê, cùng tính chất tại cung Huynh Đệ bất đồng, bởi vì cương liệt, nên bất lợi cảm tình, lẫn nhau khó mà tình đầu ý hợp。 Thấy Tam cát hóa và Lộc Tồn, cũng chỉ là thê tử lo chuyện gia đình có đạo, hoặc tại trên sự nghiệp có đại phát triển, điều này tức nguyên văn cái gọi là [nhanh trí]。 Càng có chư cát diệu, cũng lợi cho làm hồ sơ vợ chồng, có thể trên sự nghiệp hợp tác có thành tựu, nhưng cảm tình còn là có khiếm khuyết, như nguyên văn chỗ nói, loại thê thất này sẽ [đoạt phu quyền]。  

(2) Thất Sát tại các cung vị, cùng chư sát diệu tương hội, đều có ý vị sinh ly tử biệt, sát nhẹ chủ sinh ly, sát nặng thì tử biệt, phản ứng đối với chúng sát diệu Hình Kị Hao rất lớn, không có thể xem thường khắc ứng trong đó。  

(3) Nữ mệnh cung Phu Thê Thất Sát tọa thủ, tính chất so với nam mệnh đẹp hơn, có thể được chồng có tài, sự nghiệp có thành tựu, nguyên văn nói là [địa vị cao quý], đây cũng là không nhất định đó, không thể qua loa luận đoán。  

(4) Nữ mệnh, Thất Sát và Hóa Kị tương hội, chủ trượng phu [thay đổi ái tình], hoặc [trước khi kết hôn có bị khuấy động đoạt ái], đây kỳ thực có thể nam nữ đồng luận, đều không giới hạn ở nữ mệnh。 Mà Liêm Trinh Hóa Kị đồng độ, tính chất càng là dữ dội。 Vũ Khúc Hóa Kị thứ hai。 Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, chủ trượng phu sinh bệnh, hoặc có thương tật, lấy thấy sát diệu Hình Kị là chuẩn xác, đối với ảnh hưởng của cảm tình trái lại khá nhỏ。


Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị:
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Phu Thê:
Share this