Thất Sát Cung Tài Bạch

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thất Sát Cung Tài Bạch Luận Giải

Sao Thất Sát lâm cung Tài Bạch, nhập miếu hội chiếu Hóa LộcHóa QuyềnHóa KhoaLộc Tồn, chủ tài lộc đầy đủ, tài nguyên cực dày, có được tài phú ngoài ý muốn。 Cùng Liêm Trinh đồng độ, chủ có thể phát phú。 Cung Sửu kém hơn。 Hai cung Thìn Tuất, là Phú cách。 Hai cung Mão Dậu, được nhanh mất nhanh。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình hội chiếu, vì tiền tài sinh tai họa, hoặc tao ngộ cướp đoạt trộm cắp。 Cùng Không Kiếp、 Đại Hao hội chiếu, tiền tài không đủ vất vả mưu cầu, nhiều cảm giác khó khăn, phá hao nhiều, bóc lột nặng。 Phàm sao Thất Sát cung Tài Bạch, tuy nhập miếu hội Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn các loại cát diệu, nhưng một đời tất gặp 1-2 lần kinh tế khó khăn, điều chuyển không đúng cách hoặc dẫn đến khuynh gia phá sản, nhưng có Hóa Lộc hoặc Lộ Tồn các loại cát diệu, tức tại trong ngắn hạn có thể xoay chuyển; Nếu lạc hãm hoặc Không Kiếp、 Đại Hao v.v cùng sát tinh hội chiếu không có hóa giải, thì thường thường cảm thấy khó khăn vậy。<Thiên Lương cung Tật Ách dễ mắc các bệnh về mũi, phụ nữ còn cẩn thận bệnh về phần vú, nếu cần tìm hiểu thêm về vận mệnh, bạn thử luận giải lá số Tử Vi xem sao?>

Thất Sát cung Tài bạch chủ về tiền bạc sẽ có khó khăn lớn  

Bình Chú Về Thất Sát Cung Tài Bạch

(1) Thất Sát tại cung Tài Bạch, cung Mệnh tất là sao Phá Quâncung Quan Lộc tất là sao Tham Lang, cần lý giải tính chất tài khí của nó, cần ba sao xem như nhau, hơi có thiên vị, tựu mỗi lần luận đoán không chuẩn。  
(2) Cùng tinh diệu khác thủ cung Tài Bạch đồng dạng, Thất Sát cũng thích đắc Lộc Tồn và Hóa Lộc, chủ [tài lộc đầy đủ、 tài nguyên cực dày], đắc Hóa Quyền, lợi cho quản lý sinh tài, đắc Hóa Khoa, thì có thể vì danh đắc tài。 Hơi thấy sát diệu, chủ có tài phú ngoài ý muốn, nhưng mỗi lần không lâu bền。 <Thiên Tướng cung Thiên Di ra bên ngoài khá là được tin tưởng và giao trọng trách, đi xa cũng thường thuận lợi ổn định>


  
(3) Liêm Trinh Thất Sát đồng độ, tại cung Mùi là cung Tài Bạch [Hùng Túc Càn Nguyên] cách, cung Mệnh là Vũ Khúc Phá Quân ở cung Tị Hợi, thích nhất được Vũ Khúc Hóa Lộc, tài khí vượng thịnh, Liêm Trinh Thất Sát cũng cát lợi, Phá Quân Hóa Lộc thì lợi cho sự nghiệp đột phá。 Tại cung Sửu, tuy không là Hùng Túc Càn Nguyên, cũng chủ Tài Bạch phong phú。  
(4) Thất Sát tại hai cung Thìn Tuất độc tọa, cung đối Liêm Trinh Thiên Phủ, càng có Liêm Trinh Hóa Lộc、 Lộc Tồn v.v, có thể thành Phú cách。  
(5) Tại cung Mão cung Dậu, Vũ Khúc Thất Sát đồng độ, đây là tinh hệ tính chất phá vỡ rất nặng, có khuynh hướng hoạch phát, thấy Lộc càng chuẩn, nhưng hơi có sát diệu Không Kiếp, liền chủ [được nhanh mất nhanh], phát mà không lâu bền, là phú quý trên giấy。 Sát nặng càng dễ dàng phá bại, hoặc dẫn đến trộm cướp, Văn Xương Hóa Kị hoặc Văn Khúc Hóa Kị đồng độ, chủ bị lừa。  
(6) Thất Sát hội Địa KhôngĐịa Kiếp、 Đại Hao, bất lợi tài vận, [phá hao nhiều、 bóc lột nặng], càng không thích gặp Hóa Kị, phá hao càng nặng。  
(7) Thất Sát cung Tài Bạch, cùng tại cung Mệnh đồng dạng, đều tại một đời trải qua [kinh tế khó khăn], hoặc [khuynh gia phá sản]。 Nhưng mức độ không bằng tại cung Mệnh。 <Cự Môn cung Nô Bộc dễ xảy ra cãi vã thị phi với bạn bè, khách hàng, cũng rất khó có bạn bè thân thiết vì dễ nảy sinh lòng nghi kị với họ><Tham Lang cung Quan Lộc thường đảm nhiệm những vị trí về ngoại giao, ăn nhậu nhiều, hoặc công việc có yếu tố đào hoa, tiếp xúc với người khác giới...>

<Điền Trạch Thái Âm là đắc cách, Thái Âm chủ về đất đai lại nằm ở cung Điền Trạch thường có đất đai, sinh vào năm Đinh, Mậu, Canh, Quý có lộc về đất đai và cũng có thể làm về bất động sản>

<Thiên Phủ cung Phúc Đức dễ có một đời sống tinh thần và vật chất no đủ, đẳng cấp nếu như Thiên Phủ không bị phá cách>
Tìm hiểu thêm về các sao ở cung Tài Bạch:
Tìm hiểu thêm về Thất Sát ở các cung vị: 
Share this