Thiên Tướng Cung Thiên Di

12 Cung Chức

,

14 Chính Tinh

Bài viết được biên soạn bởi Nguyễn Việt Kiên

Thiên Tướng Cung Thiên Di Luận Giải

Sao Thiên Tướng lâm cung Thiên Di, có Hóa LộcHóa QuyềnHóa Khoa cùng với Lộc TồnTả PhùHữu BậtThiên KhôiThiên Việt các loại sao hội chiếu, chủ tại bên ngoài có quý nhân dìu dắt, có cơ hội đặc thù, được người thông thường ủng hộ, địa vị đã cao còn có thể đại phát, đều chủ có được sùng bái của người nước ngoài。 Tử Vi đồng độ, địa vị cao quý, được người kính trọng。 Cùng Vũ Khúc đồng độ, chủ tại bên ngoài có được tiền tài ngoài ý muốn; hoặc thì danh lợi song thu。 Cùng Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu, chủ tính tình cương nghị, ra ngoài có thành có bại, ít nhân duyên。 Cùng Không Kiếp、 Đại HaoKiếp Sát hội chiếu, chủ ra ngoài phá hao, một đời nhiều trắc trở。 Cùng Kình DươngĐà LaHỏa TinhLinh TinhThiên Hình các loại sao hội chiếu, chủ ra ngoài cô độc, ít người trợ giúp, hoặc tao ngộ tai họa, hoặc tao ngộ tiểu nhân hãm hại。 <Thiên Lương cung Tật Ách dễ mắc các bệnh về mũi, phụ nữ còn cẩn thận bệnh về phần vú, nếu cần tìm hiểu thêm về vận mệnh, bạn thử luận giải lá số Tử Vi xem sao?>

Thiên Tướng cung Thiên Di chủ ra ngoài có quý nhân đề bạt

Bình Chú Về Thiên Tướng Cung Thiên Di

(1) Thiên Tướng cung Thiên Di, tính chất tương đối yếu, vì vậy, nếu như cung Mệnh tinh diệu cát lợi, liền không thích hợp ra ngoài mưu sinh, phù hợp lưu lại bản địa。 Mà Thiên Tướng cùng Tử Vi、 Vũ Khúc、 hoặc Liêm Trinh đồng độ, thì phải xem tổ hợp của cát diệu hung diệu mà định。  

(2) Thiên Tướng cung Thiên Di cùng các sao cát diệu cát hóa, chủ tại bên ngoài có [quý nhân dìu dắt], càng là thấy Thiên Khôi Thiên Việt, càng là như vậy, còn chủ [cơ hội đặc thù], có được Tả Phù、 Hữu Bật, thì chủ được [ủng hộ], nhưng tất phải chư cát đều gặp, mới chủ có địa vị, thấy Lộc diệu mới chủ phát tài, nhưng không nhất định đại phát。 <Thất Sát cung Tài Bạch phù hợp các công việc cầm dụng cụ kim loại, có thể là bác sỹ ngoại khoa, nha khoa, cũng có thể là thợ cắt tóc, đồ tể...>(3) Thiên Tướng muốn được[người nước ngoài sùng bái], tất phải tại cung Dần cung Thân cùng Vũ Khúc đồng độ, hoặc tại cung Thìn cung Tuất Tử Vi đồng độ, hoặc tại cung Tý Ngọ Liêm Trinh đồng độ mới đúng, độc tọa đa phần không phải。  

(4) Tử Vi Thiên Tướng, càng có Tả Phù、 Hữu Bật、 Thiên Khôi、 Thiên Việt、 Văn XươngVăn Khúc, hoặc Tử Vi Hóa Quyền Hóa Khoa, mới chủ [địa vị cao quý, được người kính trọng]。 Vũ Khúc Thiên Tướng, tất phải đắc Lộc Tồn、 Hóa Lộc, mới chủ [tại bên ngoài được tiền tài ngoài ý muốn]。 Càng gặp Thiên Mã đồng độ hoặc củng chiếu, càng tốt, cách cục này cũng lợi cho kinh thương, nhưng lấy vận dụng giỏi về một kỹ thuật là tốt, ví dụ như, trù nghệ、 công nghệ kỹ thuật、 tri thức máy tính v.v, điều này bởi vì nguyên do cung Mệnh Phá Quân chủ công nghệ, bằng không sự nghiệp nhiều tiến thoái。  

(5) Thiên Tướng cung Thiên Di tại Tị Hợi, được [Vũ Khúc、 Phá Quân củng chiếu], khắc ứng của nó là [tính tình cương nghị], là tựu Vũ Khúc Phá Quân tọa Mệnh mà luận, thực tế cùng Thiên Tướng quan hệ không lớn。 Quan điểm của Bân Triệu Công, thương thảo có phần linh động。 Mà ít nhân duyên, cũng cùng cá tính của Phá Quân có liên quan。 <Cự Môn cung Nô Bộc dễ xảy ra cãi vã thị phi với bạn bè, khách hàng, cũng rất khó có bạn bè thân thiết vì dễ nảy sinh lòng nghi kị với họ>(6) Thiên Tướng cung Thiên Di hội Không Kiếp Đại Hao, chủ [ra ngoài phá hao], tại Cung Dần Thân cùng Vũ Khúc đồng độ, càng có Địa Không - Địa Kiếp đồng độ củng chiếu, tính chất của phá hao là mạnh mẽ nhất。 Càng gặp Kiếp Sát, tính chất phá hao càng nặng, Lưu niên lưu nguyệt gặp nó, thì chủ ra ngoài du lịch gặp mất trộm hoặc ăn cắp。 Loại tinh hệ này, phải chăng [một đời nhiều trắc trở], đều không được võ đoán, loại kết luận này, có chút rỗng tuếch。  

(7) Thiên Tướng cung Thiên Di cùng Hỏa Linh Dương Đà tương hội, chủ cô độc, bạn bè không nhiều, thấy Cô Thần - Quả Tú càng là như vậy, nhưng nếu như cung Nô Bộc cát lợi, cũng có thể cải thiện。 Càng gặp Thiên Hình Hư Hao các loại, chủ tiểu nhân hoặc tai họa。 Liêm Trinh Hóa Kị càng chủ tai họa, nên không phù hợp cùng nó đồng độ。 <Tham Lang cung Quan Lộc thường đảm nhiệm những vị trí về ngoại giao, ăn nhậu nhiều, hoặc công việc có yếu tố đào hoa, tiếp xúc với người khác giới...><Điền Trạch Thái Âm là đắc cách, Thái Âm chủ về đất đai lại nằm ở cung Điền Trạch thường có đất đai, sinh vào năm Đinh, Mậu, Canh, Quý có lộc về đất đai và cũng có thể làm về bất động sản>

<Thiên Phủ cung Phúc Đức dễ có một đời sống tinh thần và vật chất no đủ, đẳng cấp nếu như Thiên Phủ không bị phá cách>
Tìm hiểu thêm về 14 Chính Tinh ở cung Thiên Di:
Tìm hiểu thêm về Thiên Tướng ở các cung vị: 
Share this